TEUTU Aliona, director adjunct EducatieAm ajuns sa fiu profesoară mai mult la insistenţele maică-mii şi a dirigintei de clasă, eu, de fapt, rîvnind înca de mică, să ajung  artistă. Tare îmi mai plăcea să cînt… Adesea cînd părinţii plecau la serviciu, îmi aranjam fraţii şi surorile mai mici -4 la număr- pe banca din faţa casei în rol de spectatori, iar eu, din cerdac, la un microfon improvizat le cîntam toate cîntecele pe care le ştiam. Dar ştiam multe şi pe toate le învăţam singurică. Doar mă visam artistă… Uneori ,involuntar, parte a minispectacolului meu erau şi vecinii sau consătenii care treceau pe drum.

Însă destinul a făcut să urmez îndemnul maică-mii. Şi nu regret. La cei 25 de ani dedicaţi şcolii  pot spune că, aproape, m-am contopit cu ea. La liceu mă aflu cea mai mare parte a zilei. Activitatea pe care o am – învăţător la clasele primare şi director adjunct educaţie, ca un burete îmi absoarbe tot timpul. Astăzi pot afirma că îmi fac meseria cu plăcere, cu multă plăcere! Aproape obsesiv. Iar primii mei dascăli, în deprinderea artei de a învăţa copiii, mi-au fost chiar părinţii mei, ei, dealtfel,  fiind tot profesori: maică-mea, Maria – profesoară de limba română, iar taică-meu, Valentin – profesor de istorie. Zilnic, încă de mică, îi urmăream cum se pregăteau pentru ore, cîte emoţii aveau atunci cînd ceva nu le ieşea după cum îşi planificaseră, iar serile, uneori, se transformau în polemici pe marginea unui recent consiliu profesoral sau a unei noi cărţi citite. Se mai întîmpla să-mi urmăresc părinţii şi la ore, dat fiind faptul că uneori, rar de tot, mă luau cu ei la serviciu. În acele momente, în inima mea se sedimenta o bună doză de mîndrie pentru ei, dar şi respect pentru  această profesie.

De-a lungul carierei, am avut şansa de a activa în trei instituţii de învăţămînt. În fiecare dintre ele am avut colegi de la care am învăţat lucruri pe care le poţi deprinde doar în practică, astfel am acumulat experienţă. Astăzi, insă, mă consider o persoană norocoasă şi aceasta din simplul motiv că de 15 ani profesez în cea mai veche instituţie preuniversitară din Republica Moldova – Liceul Teoretic „Gh. Asachi”. Sunt sigură, pentru oricare cadru didactic această instituţie este o şansă pentru afirmare. De altfel, şi deviza liceului este Şcoala – o şansă pentru afirmare”.

De ce o şansă? Din simplul motiv că anume aici poţi învăţa ce este democraţia, te poţi manifesta plenar avînd un larg cîmp de activitate. Anume aici sunt binevenite şi acceptate cele mai frumoase iniţiative şi idei constructive, atît din partea profesorilor, cît şi a elevilor. Este instituţia cu cele mai vaste performanţe profesionale, dar şi tradiţii acumulate de-a lungul anilor. Iar performanţele unei şcoli sunt înșişi discipolii săi. Şi astăzi, cînd absolvenţii Liceul Teoretic „Gh. Asachi” profesează în cele mai prestigioase universităţi, instituţii medicale şi bănci ale lumii, în diverse funcţii ale ambasadelor Republicii Moldova peste hotare, ce alt indiciu evaluativ al performanţelor ar fi mai relevant? Anual dintre cei aproximativ 200 absolvenți ai liceului circa o treime sunt admişi la studii în universităţi peste hotarele ţării, nemaivorbind despre faptul că 99 % îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt superior. Iar în anul 2010, ca recunoaştere a performanţelor din toate timpurile, Liceului Teoretic „Gh. Asachi” i-a fost oferit „Ordinul de Onoare”. Astăzi este unica instituţie preuniversitară din ţară care deţine propriul drapel înregistrat la Comisia de Stat pentru Heraldică. În cadrul Liceului Teoretic “Gh. Asachi”, de curînd, este înregistrat şi funcţionează Institutul de Ştiinţe şi Informare Educaţională “Şcoala de ieri, de azi şi de mîine”. La fel, în acest liceu îşi desfăşoară activitatea Federaţia Naţională de “Powerlifting” şi Comitetul Naţional al Sporturilor Monolimpice, preşedintele căruia este directorul liceului B. Volosatîi. Şi, nu în ultimul rind, pentru faptul că, metaforic vorbind, pe pereţii acestei instituţii este scrisă istoria. Mari personalităţi din domeniul ştiinţei, culturii, învăţămîntului, dar şi politicii, atît din ţară cît şi de peste hotarele ei, au avut tangenţe cu liceul “Gh.Asachi” – fie că şi-au făcut studiile aici, fie au profesat, fie au fost în vizită sau au patronat această instituţie. Relevant este faptul că Liceului Teoretic “Gh. Asachi”, de-a lungul tumpului, a fost vizitat de diverse personalităţi marcante – de la Regina Maria a României şi Ţarul Nicolae al Rusiei pînă la Preşedintele Senatului francez, dl Christian Poncelet împreună cu Preşedintele Grupului de prietenie Franţa-Moldova, vice-preşedinte al Comisiei Afaceri Externe, Apărare și Forțele Armate din Senat, dna Josette Durrieu şi dl Pierre Andrieu – Ambasadorul Franţei în RM.

FILE DE ISTORIE:

1864-1866 – Şcoala laică pentru fiice de nobili înregistrată de Liubovi Beliugova, în casa mentorului Janette de Bois;

1866-1969 – Gimnaziul public de fete pentru toate categoriile sociale aflat sub auspiciul Adunării Nobilimii din Basarabia;

1871-1918 – Liceul (gimnaziul) Nr.1 de fete al Zemstvei din Basarabia;

1918-1940 – Liceul de fete ”Regina Maria ”din or. Chisinau fondat din ordinul Regelui Ferdinand I;

1941-1944 – Liceul comercial de fete ”Regina Maria”, fondat din ordinul mareşalului Antonescu;

1944-1946 – Scoala Medie Moldovenească Nr.1 din or. Chişinău;

1946-1956 – Instituţia a activat fiind divizată: în Şcoala nr. 1 de fete şi în Şcoala nr.4 de băieţi;

1954–1991 – Şcoala medie Moldoveneasca Nr.1 ”G.I. Kotovski” din or. Chişinău;

1991–2006 – Liceul Teoretic Român-Francez  ”Gh. Asachi ” din mun. Chişinau;

2006 – prezent – Liceul Teoretic ”Gh. Asachi”.

 

Liceul Teoretic ”Gh. Asachi”  se mîndreşte cu absolvenţii săi, astăzi – personalităţi marcante ale Republicii Moldova:

Politicieni: M. Ghimpu – ex-preşedinte al Republicii Moldova, M. Lupu–Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova; D. Braghiş, Iu. Roşca- ex-preşedinți ai Parlamentului Republicii Moldova, A. Ţăranu, A.Barbăroşie – politologi, N. Andronic, V. Grosu, A. Ţopa, V.Ostalep,  C. Fusu – deputaţi parlamentari; P. Buceaţchi- ministrul DTI, D. Chirtoacă – Primar General al municipiului Chişinău;

Oameni de ştiinţă: fraţii Sibirschi, C. Ciobanu, V. Ghidirim, A. Ababii, A. Andriuţă, M. Ciobanu, L. Culiuc;

Oameni de vază ai culturii moldoveneşti: E. Mîndîcanu, P. Zavtoni, O. Ciolacu, V. Cupcea, Gh. Ghimpu, M. Fusu, G. Luca, A. Cristi, D. Aldea-Teodorovici, C. Aldea-Teodorovici, E. Galaicu-Păun, D. Balan, N. Ţărnă, D. Stratulat;

Feţe bisericeşti: V. Cheibaş, V. Roşca, S. Moroşanu, A. Puşcaş, I. Şpac…

Această instituţie  întotdeauna a fost şi rămîne a fi promotorul celor mai variate proiecte educaţionale de nivel naţional şi internaţional: Proiectul claselor bilingve sub egida MET şi AUF, ACES, Şcoala Asociată UNESCO, Proiectul „Biodiversitatea. Calitatea apelor”, dirijat de Academia Amien, Franţa, Proiectul „Eco-Asachi”,sub patronajul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

 

Activităţi de parteneriat organizate cu şi pentru comunitate:

  • Dezvoltarea curriculară de formare profesională (ME, IŞE, DGETS, Primăria municipiului Chişinău, Pretura Centru, UPS „I. Creangă”, ULIM, USM, UP din Tiraspol cu sediul la Chişinău);
  • Activitatea ştiinţifică de cercetare şi experimentare (Proiectul claselor bilingve (AUF, Solidarité Laïque, CIEP, Sèvres, UIFM, Besançon, Franţa);
  • Schimbul de experienţă cu instituţiile preuniversitare din Republica Moldova şi din România, Franţa, Rusia, Polonia, Ucraina, Germania, Grecia;
  • Relaţiile interculturale cu semenii trupelor teatrale din Moldova, Belgia, Polonia, Rusia şi Turcia;
  • Protecţia sănătăţii, vieţii copiilor şi profesorilor (Consiliile Municipal şi Republican al Sindicatelor Educaţiei şi Ştiinţei, C.M.P.,);
  • Relaţiile de colaborare şi parteneriat cu părinţii şi absolvenţii liceului (Asociaţia „Gh. Asachi”) ;
  • Colocviul Internaţional „ Asachi”;
  • Conferinţa Micilor Cercetători;
  • Festivalul Internaţional „Mărţişorul Copiilor”;
  • Conferinţa Ştiinţifico-Practică la disciplinele biologie, chimie, geografie.

Astăzi in Liceul Teoretic „Gh. Asachi” activează 144 cadre didactice, dintre care 5 doctori în pedagogie, 6 doctoranzi, 12 magiştri, 37 profesori cu grad didactic superior, 33 cu grad didactic întîi, 56 cu grad didactic doi; 5 deţinători ai Ordinului „Meritul Civic”, 8 Învăţători Emeriţi; 3 laureaţi ai Concursului „Pedagogul anului”, 35 autori de manuale, curriculum şi ghiduri metodice. În cele 64 de clase îşi fac studiile în două schimburi 1923 de elevi. Activitatea instituţiei este monitorizată de o echipa managerială profesionistă: director – B. Volosatîi, doctor în pedagogie şi directorii adjuncţi: E. Şoitu, V. Babuc, V. Lica, N. Bulat, A. Teutu, A. Cutasevici, P.Bantiuc, V.Bodrug.

La 1 Martie, Liceul Teoretic „Gh. Asachi” a sărbătorit 149 de ani de la fondare. Pe parcursul a trei zile, numeroşi oaspeţi din municipiu, republică, dar şi din afara ţării, au fost prezenţi la diverse activităţi educaţionale precum: Colocviul Internaţional Gh. Asachi”, Conferinţa Micilor Cercetători, Festivalul Internaţional „Mărţişorul Copiilor”, Conferinţa Ştiinţifico-Practică la disciplinele biologie, chimie, geografie şi Întîlnirea cu absolvenţii, activităţi care probează spiritul inovativ și creativ al colectivului didactic.

Asemenea realizări ne conving, o data în plus, că forţa unui liceu constă în cadrele didactice şi discipolii săi, ori elevii şi dascălii asachieni întotdeauna s-au remarcat prin libertate în gîndire, originalitate, atitudine, verticalitate şi mari protectori şi promotori ai valorilor naţionale. Aici se învaţă dragostea şi respectul pentru tot ce e mai sfînt: dragostea faţă de ţară, limbă, neam – valori perene ale unui popor. De-a lungul diverselor evenimente politice din ţară acest lucru a fost probat prin atitudinea civică a asachienilor.

Nu în zadar, absolventul liceului şi Primarul General al mun. Chişinău D. Chirtoacă a spus: „Liceul Teoretic Gh. Asachi a fost şi este bastionul de rezistenţă şi luptă pentru identitatea naţională”, iar scriitorul Ion Hadîrcă a afirmat: „Dacă intelectualitatea este coloana vertebrală a naţiunii, atunci Şcoala nr.1, Liceul Teoretic “Gh. Asachi” este coloana vertebrală a acestei intelectualităţi”. În consonanță cu înaltele  aprecieri este și înscripția de pe blazonul liceului : “Salus in virtute decus”/“Salvarea este în virtute”/.

Aliona TEUTU, director adjunct Educaţie,                                  doctorandă, grad didactic superior