În data de 15 martie a fost organizată şedinţa de coordonare a activităţilor de internaţionalizare, ce a fost prezidată de dna Larisa Bugaian, prorector pe probleme financiare şi relaţii internaţionale. La şedinţă au participat responsabilii pe internaţionalizare de la facultăţile UTM: Roman Griţco (FET), Corina Guţu-Chetruşcă (FEIE), Elena Gogoi (FCIM), Iulian Malcoci (FIMIT), Oxana Radu (FTA), Angela Scripcenco (FTP), Cornelia Crucerescu (FIEB), Dina Apostol (FCGC) şi Loredana Melnic (FUA), precum şi membrii echipei Serviciului Relaţii Internaţionale – Carolina Timco, Natalia Vladei şi Tatiana Munteanu. Ordinea de zi a inclus subiecte ce ţin de rezultatele activităţii de internaţionalizare pentru 2020 şi indicatorii de performanţă pentru 2021, planul de acţiuni în domeniul internaţionalizării pentru 2021, mobilităţile planificate pentru 2021/2022, precum şi acţiunile necesare în vederea promovării internaţionalizării. Dna Bugaian în deschiderea şedinţei a salutat audienţa şi a menţionat importanţa internaţionalizării pentru procesul educaţional şi de cercetare al UTM, precum şi pentru crearea vizibilităţii univeristăţii în mediul educaţional internaţional. Dna prorector a trecut în revistă activităţile realizate în 2020, precum şi obiectivele pentru 2021. Carolina Timco a vorbit despre inidcatorii de performanţă şi modalitatea prin care a fost determinat sporul de salarizare; Natalia Vladei a prezentat mobilităţile, care sunt oferite de către Universităţile-partenere, precum şi apelurile în curs; Tatiana Munteanu a vorbit despre specificul de gestiune a studenţilor străini şi actele necesare de a fi eliberate studenţilor străini la finalizarea studiilor. În cadrul şedinţei s-a decis de a intensifica activitatea de promovare a internaţionalizării, s-a recomandat de a folosi toate oportunităţile oferite de mediul online în vederea internaţionalizării şi de a intermedia procesul de diseminare a informaţiei cu referire la internaţionalizare la nivel de facultate.