06 iulie, com. Tohatin, mun. Chișinău. Un Sistem autonom de iluminat dotat cu corpuri de iluminat LED și panouri fotovoltaice a fost instalat în comuna Tohatin, municipiul Chișinău.

Proiectul „Creşterea siguranţei rutiere pe drumurile de importanţă naţională prin modernizarea sistemului de iluminare a trecerilor pietonale” este realizat în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 7, în domeniul Surselor de energie regenerabilă privind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțarea Proiectelor Demonstrative și are drept obiectiv îmbunătăţirea siguranţei traficului rutier și circulaţia pietonilor în zona comunei Tohatin.

Acest sistem funcţionează după principiul în care energia solară captată de panoul fotovoltaic, estetransformată în energie electrică, care ulterior, este consumată de corpul de iluminat pentru iluminarea zonei din perimetrul trecerii pietonale.

Sistemul autonom de iluminat este compus dintr-un panou solar pentru producerea energiei din surse regenerabile cu o putere de 150 W, un corp de iluminat de tip LED de 36 W, baterie pentru stocarea energiei și asigurarea funcționării autonome, un soft pentru gestionarea functionării sistemului și senzori pentru detectarea prezenței pietonilor sau automobilelor în aria de funcționalitate.

Caracteristicile sale, oferă posibilitatea de a fi integrat cu sistemul de gestionare la distanță, deține un detector de prezență care este inclus în fiecare felinar, ducând la detectarea pietonilor în momentul în care aceștea traversează strada. Acest sistem funcționează în regim de Stand by la 20 % din luminozitatea sa totală și se activează la 100 %,  la detectarea mișcării pietonilor.

Această instalație, mai deține un sistem de măsurare a temperaturii, de reglare automată a orei de vară/iarnă și o platformă online pentru gestionarea și monitorizarea sistemului solar de iluminat stradal care permite controlul total al parametrilor necesari privind optimizarea resurselor energetice pentru a maximiza durabilitatea sistemului.

Acest sistem de iluminare este o soluție ideală în iluminatul solar inteligent pentru trecerile de pietoni, care duce la creșterea vizibilității, siguranței și reducerea riscurilor de accidente.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.