23 septembrie, Telenești. Un Sistem autonom de iluminat dotat cu corpuri de iluminat LED și panouri solare a fost instalat  în orașul Telenești. Proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public prin montarea și gestionarea instalațiilor autonome de iluminare” a fost realizat în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 7, în domeniul Surselor de energie regenerabilă privind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțarea Proiectelor Demonstrative. Valoarea totală a proiectului constituie 231 596,58 lei. În cadrul proiectului au fost instalate corpuri de iluminat autonome, care se alimentează de la soare, 2 piloni dotați cu corpuri de iluminat tip LED de 10 W, panouri solare cu capacitatea de generare până la 100 W, sistem de stocare a energiei, senzori de mișcare și detectare a prezenței care permit utilizarea eficiență a electricității și un software pentru setarea sistemului autonom de funcționare. Pilonii au integrat și un sistem de management al iluminării dotat cu un sistem de dimming cu senzor de mișcare, ce calculează nivelul de încărcare a bateriei și stocare a datelor. Acest sistem funcţionează după principiul captării energiei solare de către panoul fotovoltaic transformând-o în energie electrică. Sistemul respectiv este o soluție optimă și inovativă în iluminatul solar inteligent, contribuind la creșterea vizibilității și siguranței în traficul rutier.

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.