12 iulie, s-tul Telița, r-nul Anenii Noi. Un sistem fotovoltaic a fost instalat pe acoperișul Gimnaziului-Grădiniță din satul Telița, raionul Anenii Noi în cadrul proiectului ,,Diversificarea surselor de energie electrică la Gimnaziul-Grădinița Telița prin instalarea panourilor fotovoltaice pentru a reduce costurile la energia electrică și a asigura condiții mai bune de îngrijire a copiilor”.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 7, în domeniul Surselor de energie regenerabilă privind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțarea Proiectelor Demonstrative.

Valoarea totală a proiectului constituie 294 753,23 lei.

În acest sens, au fost instalate 52 module solare cu puterea de 15 860 W care generează 18 171 Kw de energie electrică pe an, ceia ce reduce costul de consum cu 70-80%.

Prin aplicarea acestor măsuri de eficiență energetică, are loc reducerea cleltuielilor pentru energia electrică a încăperii instituției publice și totodată, contribuie semnificativ, la reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.