21 martie, Chișinău. Un sistem fotovoltaic-termic a fost instalat pe acoperișul sanatoriului ,,Bucuria”, din orașul Vadul lui Vodă, în cadrul proiectului transfrontalier Republica Moldova-România 2SOFT/1.2.66 – „Cercetarea și promovarea generării energiei de înaltă eficiență energetică din energie solară prin trigenerare pentru producerea energiei electrice, energiei termice, aerului rece și achiziționarea echipamentelor”.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Institutul de Energetică din Moldova și Universitatea Tehnică G. Asachi din Iași, Consiliul Județean Iași, bugetul căruia a constituit170 808 Euro.

Sistemul energetic solar autonom, generează energie electrică, apă fierbinte pentru încălzirea locuinței și apei menajeră anul împrejur, aer rece – pe timpul verii. Instalația are puterea 10.5kW și demonstrează posibilitatea creării sistemelor energetice solare autonome. Ea generează energie electrică în volum de 13200kWh anual și este cu aproximativ 15% mai mult decât o instalație fotovoltaică obișnuită datorită răcirii suplimentare a panourilor. Simultan cu aceasta ea poate încălzi zilnic 10 tone de apă cu temperatura 50°C vara și iarna, ziua și noaptea. Vara ea asigură aer rece pentru condiționarea aerului în încăperi.

,,Așa instalație va economisi 13 070 m3 de gaze naturale anual. În condițiile de criză ea nu generează cheltuieli, dar va aduce venit în sumă de 7800 € anual.”, a comunicat managerul proiectului, doctorul în științe tehnice, profesorul universitar,  Nicolae Covalenco.

În acest sens, în luna martie, curent, urmează a fi montată o instalație similară cu puterea 4.0kWp la Unitatea Medico-Sanitară din satul Răducăneni, județul Iași.