Joi, 26 octombrie 2017, conducerea Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM au avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții companiilor autohtone, membre ale instituției camerale.
În cadrul întâlnirii,  Dumitru Lefter, Directorul Centrului de Mediere al Camerei și Dumitru Postovan, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM, au vorbit despre specificul celor două servicii oferite de Camera de Comerț și Industrie.
Apariția în Republica Moldova a unui cadru legal nou cu privire la mediere și arbitraj este rezultatul unui șir de eforturi legislative și organizatorice, constituind un răspuns la preocupările existente în acest sens la nivel național și de reformă a sistemului judiciar din Republica Moldova. Astfel, rolul medierii și arbitrajului tinde să devină tot mai important într-o societate frământată de multiple cauze comerciale.
Potrivit lui Dumitru Lefter: “Medierea este o formă de soluționate a disputelor între două sau mai multe părți care doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, atestată conform prevederilor legislației în vigoare, în calitate de mediator. Părțile pot recurge la medierea atât a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, cât și a litigiilor în privința cărora nu a fost depusă cererea de chemare în judecată. Soluționarea conflictelor în cadrul medierii conturează un șir de avantaje: imparțialitatea mediatorului, confidențialitate atât față de partea adversă, cât și față de terți, termeni restrânși de găsire a unei soluții, părțile, fiind judecătorii propriului litigiu, forța executorie a tranzacției de mediere, cheltuieli reduse, menținerea relațiilor bune între părțile litigiului etc.”
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a fost înfiinţată pentru administrarea arbitrajului comercial, în scopul soluţionării litigiilor de comerţ exterior şi litigii interne, fiind o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, neguvernamentală şi independentă în exercitarea funcţiilor ce îi revin.
Dumitru Postovan a declarat că: “Arbitrajul are o serie de avantaje, printre care: confidenţialitatea ședințelor, competenţa specializată a arbitrilor, desemnarea arbitrilor de către părți, costuri reduse, hotărârile arbitrale au o largă recunoaștere internaţională, fiind definitive și obligatorii, procedura este mai rapidă şi mai puţin formală,  etc.”
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova încurajează mediul de afaceri să utilizeze aceste două metode de soluționare a disputelor în mod diplomat și durabil, într-o perioadă de timp restrânsă și cu cheltuieli reduse, prin mediere și arbitraj.
Astfel, Vă informăm că pe parcursul perioadei următoare, vor fi organizate ședințe similare de informare și discuții pe baza medierii și arbitrajului. În acest context, reprezentanții mediului de afaceri interesat să participe la discuții privind medierea și arbitrajul sunt rugați să ne contacteze la adresa de email: hr@chamber.mdarbitration@chamber.mdmediere@chamber.md
sau la nr de tel.: 022-235268; 022-235288.