Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI (SPIA) a fost constituit pe 12 decembrie 2013 şi activează în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea SPIA al MAI din 15 octombrie 2018. Aceasta este o subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne cu competențe generale în asigurarea securității interne, protecției informațiilor atribuite la secret de stat, prevenirii şi combaterii corupţiei în rândul personalului aparatului central al MAI şi structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a MAI, conform legislației.

Serviciul este constituit, conform statelor de organizare, din 97 de funcţii cu statut special. Activitatea SPIA este desfăşurată în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, actelor legislative şi normative în vigoare, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi acţiunilor din documentele de politici publice, de nivel naţional şi sectorial.

Astfel, Serviciul are următoarele misiuni de bază:

 • prevenirea şi combaterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interes;
 • protecţia internă a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului;
 • protecţia informaţiilor atribuite la secretul de stat şi supravegherea respectării regimului secret.

Pe parcursul perioadei de raport, în conformitate cu prevederile Planului de acţiuni al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2018, precum şi planurilor SPIA, activitatea Serviciului a fost axată pe următoarele direcţii prioritare:

 • prevenirea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei;
 • combaterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei;
 • asigurarea protecţiei interne a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului;
 • supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către angajaţii MAI;
 • asigurarea protecţiei informaţiilor atribuite la secretul de stat şi supravegherea respectării regimului secret în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI;
 • monitorizarea stilului de viaţă al angajaţilor MAI;
 • gestionarea liniilor specializate anticorupţie;
 • instruirea profesională a angajaţilor SPIA.

Activităţi de prevenire a actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei

În domeniul prevenirii corupției, pe parcursul anului 2018, au fost instruiţi 1605 de angajaţi ai autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI. Totodată, de către angajaţii SPIA a fost efectuat un sondaj socio-psihologic în cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, dar și a fost elaborată nota informativă cu privire la rezultatele sondajului socio-psihologic. În procesul asigurării măsurilor de prevenire a fost elaborată o notă informativă cu privire la problematicile identificate în cadrul subdiviziunilor MAI, precum și în vederea neadmiterii manifestărilor de corupție au fost întocmite rapoarte cu privire la vulnerabilitățile identificate. De asemenea, a fost elaborată fișa privind analiza incidentului de integritate, în vederea identificării cauzelor și condițiilor care au condus la comiterea manifestărilor de corupție. Potrivit ultimului sondaj BOP realizat de IPP, nivelul de încredere al cetățenilor RM în poliție a crescut semnificativ, acumulând 46% în comparație cu 25,3% din anul precedent. La fel, a scăzut și procentajul celor care nu aveau deloc încredere în poliție: de la 41,2% la 25%. Analizând dinamica infracționalității, în comparație cu anii precedenți, se constată o diminuare a numărului cauzelor penale pornite în privința angajaților MAI. Spre exemplu pentru perioada anului 2017, în privința faptelor coruptibile săvârșite de către angajații MAI, au fost inițiate 301 cauze penale, iar pentru perioada anului 2018 – 180 cauze penale. Pe parcursul anului 2018, angajaţii secţiei urmărire penală a SPIA au primit şi înregistrat 62 de sesizări cu privire la diverse infracțiuni, dintre care în rezultatul examinării au fost pornite 43 de cauze penale. În privinţa a 12 sesizări au fost înaintate propuneri de neîncepere a urmăririi penale, din acestea 8 au fost confirmate de către procuror. Din cele 43 cauze penale pornite și instrumentate, 42 de cauze penale au fost transmise după competenţă altor organe de urmărire penală, iar în gestiunea nemijlocită a organului de urmărire penală a SPIA a rămas o singură cauză penală. Totodată, prin ordonanţele procurorilor, ofițerii de urmărire penală ai secţiei urmărire penală a SPIA au fost incluşi în diverse grupuri de urmărire penală pe 31 cauze penale, activând în comun cu procurorii.

Priorități și obiective de perspectivă ale SPIA

Direcţiile prioritare de activitate şi obiectivele de perspectivă ale Serviciului protecţiei interne şi anticorupţie al MAI, pentru anul 2019, sunt următoarele:

 1. Consolidarea capacităţilor SPIA, de prevenire şi combatere a corupţiei şi infracţiunilor conexe;
 2. Organizarea acţiunilor cu caracter preventiv pe segmentul de activitate al SPIA;
 3. Contracararea manifestărilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interes în care ar putea fi implicaţi angajaţii MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;
 4. Asigurarea protecţiei interne a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului;
 5. Organizarea şi efectuarea monitorizării stilului de viaţă al angajaţilor MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, cu respectarea dreptului la viaţa privată a acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 6. Supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către angajaţii MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, conform competenţei;
 7. Supravegherea şi controlul asupra respectării regimului secret, asigurării protecţiei informaţiilor de serviciu şi a celor atribuite la secretul de stat în cadrul MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului.