CHIȘINĂU, 24 iul — serviciul de presă Sputnik. Agenția Internațională de presă și Radio Sputnik s-a alăturat Acordului Global de Cooperarea între ONU și mediile de informare în domeniul realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

“Salutăm alăturarea Sputnik la numărul tot mai mare de instituții media care sunt parte a Acordului de Cooperare Globală privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Suntem siguri că, datorită extinderii sale internaționale, Sputnik va avea un rol extrem de important în informarea cu privire la importanța ODD”, a declarat vicesecretarul general al ONU pentru Comunicații Globale, Alison Smale.

“Suntem încântați să cooperăm cu Organizația Națiunilor Unite în cadrul Acordului Global, a declarat la rândul său Serghei Kocetkov, prim-viceredactor-șef al Sputnik. – Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă cuprind o gamă largă de probleme umanitare și de mediu globale. Contăm că resursele media Sputnik, în 32 de limbi, vor permite atenționarea suplimentară a auditoriului internațional asupra acestei inițiativă”, a mai adăugat Kocetkov.

Acordului Global de Cooperarea între ONU și mediile de informare în domeniul realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a fost lansat în 2018. Inițiativa are drept scop sporirea gradului de informare cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, adoptate în unanimitate de statele membre ale ONU în septembrie 2015.Obiective sunt îndreptate spre soluționarea problemelor legate de sănătate, egalitatea de gen, educație, inechitate și schimbări climatice. La acord au aderat peste 40 de organizații media din întreaga lume, printre care Corporația Media Chineză (PRC)”, Deutsche Welle (Germania), Al Jadeed TV (Liban), Asahi-Shimbun (Japonia), Discovery (SUA) și altele.

Sputnik este una dintre cele mai importante organizații media din lume, cu site-uri multimedia de țară și regionale în 32 de limbi, cu emisie radio digitală și analogică în rusă, engleză, franceză și alte limbi, în peste 90 de orașe ale lumii și pe Internet. Fluxurile de știri Sputnik furnizează non-stop informații pentru cele mai importante publicații din întreaga lume, în limbile engleză, arabă, spaniolă, chineză și farsi. Auditoriul resurselor informaționale Sputnik este constituit din peste 60 de milioane de vizitatori pe lună. Numărul de abonați la contul Sputnik China din rețeaua socială „Weibo” este de peste 10 milioane. În cele 23 de centre redacționale din întreaga lume, de la Beijing la Montevideo, activează mai bine de o mie de oameni, reprezentanți ai zeci de naționalități. Sputnik face parte din grupului media „Rossia Segodnia”. Sediul central al „Sputnik se află la Moscova.

 

Sputnik присоединился к Глобальному медиасоглашению ООН

КИШИНЕВ, 24 июл — пресс-служба Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnikприсоединилось к Глобальному соглашению по сотрудничеству между ООН и СМИ в области реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

„Мы приветствуем присоединение Sputnik к растущему числу медиаорганизаций, вступивших в Глобальнее соглашение по сотрудничеству в области реализации целей устойчивого развития. Уверены, что благодаря своему международному охвату Sputnik сможет сыграть чрезвычайно важную роль в повышении осведомленности о значении ЦУР”, – отметила заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Элисон Смейл.

„Мы рады сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций в рамках Глобального соглашения, – заявил, в свою очередь, первый заместитель главного редактора Sputnik Сергей Кочетков. – Цели устойчивого развития ООН охватывают широкий спектр глобальных гуманитарных и экологических проблем. Рассчитываем, что новостные ресурсы Sputnik на 32 языках позволят привлечь дополнительное внимание международной аудитории к данной инициативе”.

Глобальное соглашение по сотрудничеству между ООН и СМИ в области реализации целей устойчивого развития было запущено в 2018 году. Инициатива призвана повысить осведомленность о Целях устойчивого развития, единогласно принятых странами-членами ООН в сентябре 2015 года. Цели направлены на решение вопросов здравоохранения, гендерного равенства, образования, неравенства и изменения климата. Среди участников соглашения – более 40 медиаорганизаций со всего мира, в том числе Медиакорпорация Китая (КНР), Deutsche Welle (Германия), Al Jadeed TV (Ливан), Asahi-Shimbun (Япония), Discovery (США) и другие.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnikкруглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу „Россия сегодня”. Головной офис Sputnikнаходится в Москве.