Universitatea Tehnică a Moldovei va lansa luni, 21 iunie, Aplicația online pentru înregistrarea prealabilă a candidaților la concursul de Admitere-2021. 

 *для информации на русском языке пролистайте сообщение вниз

Implementată în premieră anul trecut, această inovație s-a dovedit a fi foarte solicitată de către viitorii studenți, motiv pentru care preluăm această frumoasă experiență care contribuie la facilitarea procesului de admitere. Amintim că, la crearea unui cont/ cabinet personal virtual, este nevoie de completarea rubricilor privind datele personale: Nume, Prenume, e-mail, parola.

Urmează doar 4 pași pentru preînregistrarea online la Admiterea-2021:

  1. Înregistrarea datelor personale pentru înscrierea la concursul de admitere și încărcarea copiei buletinului de identitate; 
  2. Completarea datelor din actul de studii preuniversitare și încărcarea copiilor diplomelor de BAC/colegiu/centru de excelență/licență/școală medie;
  3. Încărcarea actelor ce confirmă statutul candidatului cu facilități la admitere (după caz);
  4. Selectarea specialităților/programelor de studii la care candidații doresc să fie înmatriculați, bifându-le în ordine descrescătoare, conform preferințelor.

Dragi candidați la studii, sunteți bineveniți în marea familie a UTM! 

Pentru înregistrare accesați link-ul  https://utm.md/admitere/licenta-online/

START онлайн подачи документов!

Проанализировав востребованность приложения Admiterea со стороны абитуриентов, Приёмная комиссия ТУМ перенимает опыт прошлого года и продолжает принимать заявления на поступление в формате онлайн.

C 21 июня 2021 года будут доступны все этапы данного приложения.

Напоминаем, что при создании аккаунта/виртуального персонального кабинета необходимо заполнить поля с личными данными: Фамилия, Имя, e-mail, пароль.

Для предварительной онлайн регистрации в приложении Admiterea-2021 необходимо пройти всего 4 шага:

  1. Заполнение анкеты с личными данными и загрузка копий удостоверения личности;
  2. Заполнение данных из документов, полученных в довузовском учебном учреждении и загрузка копий дипломов – бакалавр/колледж/лиценциат или средняя школа (в зависимости от ситуации);
  3. Загрузка документов, подтверждающих статус кандидата имеющего льготы при поступлении (если таковые имеются);
  4. Выбор специальностей/программ обучения, на которые желает поступить кандидат, отметив их в порядке убывания, согласно предпочтениям.

Добро пожаловать в Технический Университет Молдовы!

Для регистрации перейдите по ссылке http://utm.md/admitere/licentaonline/