29În programul Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2009-2013 sunt definite în mod clar obiectivele şi priorităţile de acţiune ale Guvernului în domeniul politicii de gen. Principalele obiective ale Guvernului în domeniul politicii de gen a Guvernului Republicii Moldova sunt: de a promova participarea activă a femeilor în luarea deciziilor în organele publice şi de reducere a tuturor formelor de discriminare, asigurarea şanselor egale în domeniul socio-economic. Dezvăluind acţiunile prioritare pentru punerea în aplicare a acestor sarcini, ar trebui să fie, mai presus de toate, să subliniez faptul că în ţara noastră, femeile alcătuiesc 53% din populaţie şi 49,9% din totalul forţei de muncă. În ceea ce priveşte componenţa a femeilor în sindicate, la începutul anului 2012 acestea au reprezentat 58,3%. Şi această cifră confirmă elocvent relevanţa de funcţionare a organizaţiilor de femei, la toate nivelurile de sindicate pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor prioritare în domeniul relaţiilor de muncă, drepturilor sociale şi economice, precum şi intereselor femeilor, securitate, de sănătate, maternitate, etc. Aceste priorităţi formează baza activitatii  Consiliului organizaţiilor de femei (AI Selina, preşedintele organizatiei),  care  este construita în colaborare strânsă a tuturor organizaţiilor  sindicale de femei. În raporturile de la conferinţa din decembrie 2011, AI Selina a spus: „Sindicalistele au primit asistenţă substanţială de la Valentina Buliga in  perioada  când aceasta era parlamentar, dar după ce s-a stabilit în scaunul ministerial se întâlnesc numai neînţelegeri.”

Rodica Lupu de la Ungheni vorbește cu nelinişte despre situaţia grea a femeilor din mediul rural, despre plata nedreapta de concediului medical, caracterul inadecvat al sistemului de pensii, datele demografice teribile. Un lider de sindicat al agricultorilor Daria Boston, a declarat: „Liderii ţării nu au auzit de la noi, nu este considerată, chiar şi în Ziua Femei rurale” (15 octombrie). Daniela Terzi-Barbăroşie – una dintre aceste persoane în Republica Moldova, care se luptă pentru o mai mare participare a femeilor în procesul decizional la toate nivelurile, inclusiv în politică. Ea indică o mulţime de nume de femei din Moldova, care ar putea lua postul de preşedinte. De profesie ea este psiholog, în prezent ocupă funcția de director executiv al Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”. La invitaţia ONU- Femei, Daniela Terzi-Barbăroşie a participat la sesiunea a 56-a ONU, în cazul în care, împreună cu colegii din ţările vecine, a făcut o prezentare a femeilor din mediul rural din Republica Moldova. Cu toate acestea, trebuie de subliniat  directionarea Guvernului Republicii Moldova spre  recunoaşterea si aprecierea realizărilor  a femeilor din Moldova în toate domeniile şi zonele, şi stabilirea unei atitudini respectuoase faţă de acestea.

Kobylyanskaya Larisa

Doctor în psihologie, conferențiar Universitar

al Universitații Slavonice din RM