Interviu cu Stela Stîngaci, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în Republica Malta, pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta, Reprezentant Permanent al R.Moldova la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), Programul Alimentar Mondial (PAM)

MP: D-na Stîngaci, experiența Republicii Moldova în diplomație este doar de un sfert de secol. Practic nu am avut în preajmă diplomați, astfel încât aceștia să servească drept exemplu de opțiune vocațională. Cine sau ce v-a determinat să părăsiți catedra universitară și să mergeți în diplomație?

Stela Stîngaci: De fapt, mă definesc o persoană cu un simț acut al dreptății și, poate tocmai de aceea, mi-am dorit întotdeauna să activez în domeniul dreptului, al justiției. Drumul vieții m-a adus, însă, pe tărâmul diplomației. Nu pot să zic că a fost o întâmplare, căci am urmat conștient acest parcurs. Am muncit, am perseverat, uneori am eșuat, până a ajunge aici. La începuturi, cea care m-a îndemnat să îmbrățișez profesia de diplomat a fost profesoara mea de limbă franceză, doamna Claudia Sorocean, pe care, trebuie să recunosc, o priveam cu o bună doză de scepticism și chiar ironie atunci când îmi zicea: ”Tu trebuie să devii diplomat”.

MP: Aveți studii în drept, dar și în filologie. Ați obținut un doctorat în științe politice. Ce abilități trebuie să posede un ambasador, astfel încât să-și exercite maximal de bine obligațiile?

Stela Stîngaci: Cred că, în primul rând, trebuie să aibă o pregătire foarte bună în domeniul de specialitate. Diplomația nu este un hobby. Este o meserie care implică mari responsabilități. Eu nu-mi prea imaginez cum un diplomat, mai cu seamă un ambasador, ar putea să reprezinte cu demnitate țara și să apere interesele cetățenilor săi fără a avea o pregătire temeinică în domeniul dreptului și al relațiilor internaționale, fără a stăpâni limba țării gazdă sau, cel puțin, o limbă de circulație internațională. Evident că, pe lângă pregătire, trebuie să fii și un bun comunicator, un bun negociator, să fii deschis și onest. Într-un cuvânt, pentru a reuși, trebuie să pui multă minte, inimă și suflet în ceea ce faci.

MP: Misiunea diplomatică în Italia a fost pentru DVS prima în calitate de ambasador. Vă mai amintiți cu ce ați început? Care au fost primele acțiuni? Cine v-a sprijinit sau v-a ghidat în prima perioadă?

Stela Stîngaci: Este prima misiune în calitate de ambasador, nu însă și prima mea misiune diplomatică în Italia. Muncind anterior timp de șapte ani în cadrul Ambasadei noastre la Roma, am reușit să cunosc țara, să-mi fac mulți prieteni printre italieni și printre concetățenii noștri care se află în număr foarte mare pe teritoriul italian. Știam exact unde merg și ce am de făcut. A început totul cu prezentarea scrisorilor de acreditare la Ministerul italian de externe, apoi la Președintele Italiei. Am avut atunci sprijinul, în primul rând, al colegilor de ambasadă. Dar, de fapt, obișnuiesc să mă bizui pe mine însămi și să fac totul cum știu mai bine.

MP: Care sunt obiectivele de bază pe care și le-a propus spre realizare în 2016 ambasadorul Stela Stîngaci?

Stela Stîngaci: În primul rând, menținem un dialog constant cu autorităţile italiene și malteze în vederea implementării Declarațiilor comune ale miniștrilor de externe privind cooperarea bilaterală pentru implementarea Acorului de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană. Punem accent pe intensificarea dialogului politic la nivel parlamentar și guvernamental, prin organizarea vizitei Președintelui Parlamentului în Malta și a Primului ministru la Roma. Acordam o atenție deosebită in dezvoltării relațiilor economice prin promovarea companiilor şi produselor moldoveneşti pe piaţa italiană şi cea malteză, organizarea forumurilor de afaceri și a prezenărilor de țară. Muncim la consolidarea cadrului juridic bilateral. În special, vom continua să promovăm semnarea acordului în domeniul protecției sociale și a celui privind recunoașterea titlurilor de studii. Evident că în centrul preocupărilor noastre rămâne apărarea drepturilor și a intereselor legitime ale concetăţenilor noștri aflați în Italia și Malta.

MP: Apropo, în 2014 ați devenit și ambasadorul Moldovei pentru Malta. Care ar fi domeniile care ar putea fi explorate în colaborarea pe bilaterală în interesul ambelor țări?

Stela Stîngaci: În ultimii doi ani colaborarea moldo-malteză a cunoscut evoluții foarte bune. În 2014, am avut un schimb de vizite la nivelul miniștrilor de externe, au fost semnate un șir de acorduri bilaterale importante privind protecția reciprocă a investițiilor, evitarea dublei impuneri, în domeniul audiovizualului, inclusiv o Declaraţie comună cu privire la integrarea europeană. Partea malteză a pus la dispoziție transferul de experienţă instituţională în domenii de excelență, precum cel al turismului, educaţiei, e-guvernării, audiovizualului, eficienței energetice. În contextul viitoarei Președinții a Maltei la Consiliul UE, în semestrul I al anului 2017, vom promova intens obiectivele de interes pentru R.Moldova, care ar putea fi incluse pe Agenda Peședinției malteze.

MP: Volumul schimburilor comerciale în general și a celor moldo-iatliene au înregistrat în 2015 o scădere, în comparație cu 2014. Care sunt factorii care ar putea impulsiona acest proces? Ce ar putea întreprinde Ambasada RM, Camerele de Comert, MIEPO în acest scop?

Stela Stîngaci: Întradevăr, în 2015, volumul schimburilor comerciale cu Italia a înregistrat o scădere cu circa 18%, practic la toate categoriile principale de mărfuri. Cred că, nu în ultimul rând, un impact nu tocmai pozitiv l-au avut instabilitatea politică din țară și problemele din sectorul bancar. Totuși, Italia a continuat să se plaseze pe locul 2 după volumul investiţiilor și după numărul întreprinderilor străine, cu circa 1160 întreprinderi mixte sau cu capital italian.

După cum am menționat mai sus, promovarea relațiilor economice este prioritară pentru noi. De aceea, vom continua și în acest an să organizăm forumuri de afaceri, misiuni, prezenări de țară, în colaborare cu Camera de comerț moldo-italiană, Camera de comerț italo-moldavă, cu MIEPO și alte structuri specializate. Vom dezvolta institutul consulilor onorifici, care pot avea un rol important în dezvoltarea acestor relații. Am solicitat deja părții italiene consensul pentru înființarea unor consulate onorifice în Regiunile Veneto, Toscana, Puglia, Basilicata și Molise. Vom prezenta curând propuneri și pentru Regiunile Marche, Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia și Malta.

MP: Dintre țările europene de destinație ale migranților moldoveni, Italia se plasează pe primul loc. Instituțiile sociologice din această țară desfașoară cu o periodicitate constantă sondaje privind capacitatile de integrare ale migranților din diferite țări. Cum sunt caracterizați moldovenii în aceste studii?

Stela Stîngaci: Conform datelor oficiale italiene, la 1 ianuarie 2015, numărul cetățenilor moldoveni cu ședere legală pe teritoriul Italiei era de 146.654 persoane. Pentru prima dată după mai mulți ani a fost atestată o inversiune de tendință: o reducere cu 2,2% față de anul precedent. Comunitatea moldovenilor din Italia este a 7-a după numărul străinilor extracomunitari și constituie 3,7% din numărul total al imigranților. Din numărul total de peste 26 mii de minori cetățeni moldoveni, peste 25 mii sunt școlarizați, dintre care circa 2300 sunt studenți universitari. Avem circa 19 mii de familii mixte moldo-italiene. Anual peste 1200 conaționali dobândesc cetățenia Italiei. Rata medie a șomajului printre moldovenii din Italia este de circa 13%, față de rata medie de 17,4%. Toate aceste date denotă faptul că moldovenii se integrează foarte bine în țesutul social și economic italian.

MP: Italia este și țara cu cele mai multe asociații diasporale. La ce se rezumă activitatea acestora?

Stela Stîngaci: Avem peste 70 de asociații ale moldovenilor pe întreg teritoriul Italiei. Inițial majoritatea se ocupau activități de promovare a culturii și tradițiilor. Azi tot mai multe asociații se implică în domeniul social, de promovare a drepturilor și intereselor cetățenilor noștri, devenind interfeţe importante în relațiile cu autoritățile. Asociaționismul este în plină dezvoltare printre moldovenii din Italia, iar aceasta contribuie la creșterea calitativă a comunității noastre.

MP: In 2016 Republica Moldova va marca 25 de ani de la declararea independentei. Ce-si propune Ambasada Moldovei la Roma sa realizeze pentru marcarea acestei aniversări?

Stela Stîngaci: Vom marca acestă frumoasă aniversare prin organizarea unor evenimente cultural-artistice cu participarea artiștilor de valoare din țară și din rândul moldovenilor din Italia. Am programat și un simpozium cu studenții noștri de aici la tema identității noastre. Nu va lipsi nici tradiționala recepție oferită pentru corpul diplomatic și prietenii noștri.

MP: Mulțumim mult pentru această informație consistetă și exhaustivă și vă uram succese in misiunea nobilă pe care o indepliniți!