Strategie de dezvoltare a culturii fizice și sportului in Republica Moldova

Venind în funcţia de ministru, care sunt obiectivele principale care le-aţi fixat în cele două domenii de activitate ale MTS: tineret şi sport? Pentru mine cel mai important lucru în activitatea mea de ministru este performanţa în ambele domenii. În ceea ce priveşte filosofia de dezvoltare a sportului, pentru noi este prioritar să avem o restartare în tot ceea ce înseamnă politici de sport, din acest considerent  ne propunem o codificare a legislaţiei în domeniul culturii fizice şi sportului, produsul final fiind, un nou cod a culturii fizice şi sportului. Un pilon important pentru noi îl ocupă dezvoltarea infrastructurii sportive precum şi creşterea competivităţii sportului autohton. Pe segmentul de tineret, vom fortifica şi stimula iniţiativele antreprenoriale ale tinerilor, ne propunem să valorificăm aptitudinile şi să dezvoltăm competenţele lor profesionale, precum şi crearea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea fizică şi promovarea unui mod de viaţă sănătos. Totodată, vom asigura calitatea şi eficienţa serviciilor oferite tinerilor, astfel încât să fie cât mai accesibile şi vom spori încrederea tinerilor în sectorul asociativ de tineret.

Ce reforme se înfăptuiesc la moment în domeniul sportului? Cel mai important pas din reformă va fi prin o nouă Strategie de dezvoltare a culturii fizice și sportului care va veni cu o viziune pragmatică pentru a spori competitivitatea sportivă a Republicii Moldova. Altă componentă de reformă o reprezintă modificările efectuate în Regulamentul cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță, astfel, ne-am propus să majorăm cuantumului bursei lunare în mediu cu 35 % pentru sportivii de performanță începînd cu anul bugetar 2016. La fel vor fi majorate şi premiile pentru sportivi, precum şi alte componente extrem de importante, ce țin de activitatea sportivă naţională şi internaţională.

Cum asigură ministerul condiţiile necesare pregătirii sportivilor moldoveni pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Rio 2016? Suntem într-un an olimpic, noi ca autoritate publică centrală ne asumăm angajamentele de pregătire și finanțare pentru Jocurile de la Rio, cât şi dezvoltare a sportului pentru următorul ciclu olimpic. În acest sens, la începutul acestui an cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la cuantumul premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia a XV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2016. MTS a Sportului a propus ca statul să le ofere câte trei milioane de lei campionilor olimpici care vor câștiga medalii de aur, 2,6 milioane – celor care vor obține medalii de argint și două milioane de lei celor cu medalii de bronz. Sunt mândru de sportivii noştri, anul acesta Republica Moldova are 23 de cote pentru Jocurile Olimpice de la Rio, dar suntem încrezuți că delegația noastră va crește pînă la cel puțin 30 de sportivi. Din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului este alocată suma de 22 milioane de lei pentru pregătire și participarea sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice de la Rio 2016.

Cum susţine MTS viitorul tinerilor, cunoaştem că fiecare student ieşit de pe băncile universităţii caută un loc de muncă bine plătit, cu ce propuneri şi soluţii veniţi pentru ei? Pentru a rezolva această problemă, Ministerul Tineretului și Sportului în comun cu alte autorități ale administrației publice centrale contribuie ca încă de pe băncile facultăților tinerii să-și dezvolte abilitățile personale și profesionale în sensul ca aceștia să aibă o inserție sporită în cîmpul muncii după absolvire. Astfel, în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 una din priorități se focusează pe Oportunitățile economice pentru tineri. Adoptarea politicilor de stimulare a angajării tinerilor absolvenți în cîmpul muncii, inclusiv prin oferirea unor facilități angajatorilor. Totodată, asigurăm organizarea şi desfăşurarea anuală a tîrgului locurilor de muncă pentru tineret, inclusiv a plaformelor online de angajare a tienrilor, unde studenţii au posibilitatea de a vedea ofertele de pe piaţa muncii. Susținem Internshipurile (stagiile) pentru tineri, ceea ce îi va face mai competitivi pe piața forței de muncă cît și le va oferi un plus de experiență profesională. O altă modalitate de pregătire profesională este desfăşurarea anuală a forumului național al tinerilor antreprenori. Inclusiv la nivel de Strategie naţională de dezvoltare „Moldova 2020” prima prioritate este racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie sau cunoscută și ca prioritatea Studii relevante pentru carieră.

Care sunt cele mai importante realizări pe segmentul de tineret realizate de MTS până în prezent? Ce se preconizează pentru 2016-2017 în acest domeniu? Printre cele mai importante programe și inițiative ce se realizează în sectorul de tineret se regăseşte “Programul anual de granturi” fiind dedicat susţinerii sectorului neguvernamental de tineret; “Capitala Națională a Tineretului” în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale Autorităţii Publice Locale, ONG-uri regionale şi naţionale, organizaţii internaţionale, precum şi ale Autorităților Publice Centrale; Comisia guvernamentală pentru politicile de tineret este cu rolul de a coordona elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de tineret la nivel guvernamental;Consiliile locale ale tinerilor” care are la bază un parteneriat consolidat cu autorităţile administraţiei publice locale;Voluntariatul” este consolidat printr-o infrastructură dezvoltată, accesibilă tuturor tinerilor şi funcţională, recunoscută la nivel formal şi practic. Toate aceste acţiuni se concentrează pe activităţile de tineret şi susţin iniţiativele propuse de ei. Ceea ce ţine de viitor, pentru anii 2016/17 printre priorităţi se regăseşte promovarea și adoptarea proiectului legii cu privire la tineret. Vom continua realizarea şi desfăşurarea Programului anual de Granturi 2016 pentru susţinerea şi dezvoltarea sectorului neguvernamental de tineret, inclusiv dezvoltarea și susținerea inițiativelor de antreprenoriat social.

Cum se materializează eforturile MTS în susținerea abilitării economice a tinerilor? Tinerii au reprezentat mereu o prioritate pentru noi, de aceea prin intermediul Programului anual de granturi, ministerul a stabilit ca una din priorități să fie dedicată oportunităţilor economice pentru tineri. Astfel se oferă oportunitatea de finanțare a proiectelor ce vizează desfăşurarea unor campanii de informare privind oportunităţile de antreprenoriat şi cele de angajare în cîmpul muncii, în aşa mod Ministerul asigură organizarea forumurilor, taberelor de vară, conferinţelor şi sesiunilor de informarea privind angajarea în cîmpul muncii şi/sau iniţierea afacerilor, crearea platformelor online de învăţare în domeniul antreprenorial, crearea bazelor de date, mediatizarea online a oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii, promovarea și informarea tinerilor privind incubatoarele de afacere. De asemenea, menționăm faptul că, Ministerul Tineretului şi Sportului este implicat în cadrul mai multor grupuri de lucru, comisii etc. pentru realizarea diferitor programe și politici la nivel național ce vizează abilitarea economică a tinerilor precum: Strategia pentru ocuparea forței de muncă, Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) etc.

Cu ce impresii va-ţi întors în urma vizitei din Italia, şi care sunt pilonii comuni de colaborare stabiliţi în comun cu oficialii italieni? Italia ca punct de referință dincolo de frontierele noastre naționale și ale UE, este considerată de către Republica Moldova un model, deși cu unele diferențe, cu care ne dorim să stabilim un dialog și o cooperare atît din punct de vedere tehnic cît și logistic în ceea ce privește dezvoltarea culturii fizice și sportului. Împreună cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, în cadrul vizitei oficiale am reușit să stabilim întrevederi cu mai mulți oficiali din domeniul tineretului și sportului, și anume, cu Deputatul Andrea Causin, Președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, Deputatul Bruno Molea, Președintele Național al Asociației Italiene de Cultură și Sport – AICS, conducerea Ministerului Muncii și Politicilor Sociale și a Centrului Sportiv al Guardia di Finanza din Roma și Secretarul Generalal Comitetului Olimpic Național Italian, Roberto Fabbricini. Apreciem mult deschiderea părții italiene, care au dat asigurări de tot suportul necesar pe mai multe domenii de interes comun cum ar fi integrarea tinerilor moldoveni în comunitățile din Italia, dezvoltarea în Republica Moldova a unei noi platforme dedicate tineretului și sportului, recunoașterea și preluarea competențelor dobîndite pe dimensiunea de voluntariat și a serviciilor de tineret, în ființarea unei structuri care să contribuie la promovarea sportului de masă și de performanță și de a dezvolta toate ramurile de sport în vederea asigurării dreptului fiecărui cetățean de a practica sportul. Totodată, Italia este deschisă să furnizeze experiența unui proiect implementat deja de doi ani, și anume, încadrarea și valorificarea persoanelor cu dizabilități în diferite structuri sportive. După Jocurile de vară de la Rio de Janeiro, Centrul Sportiv ”FiammeGialle” al Guardia di Finanza, va găzdui sportivi naționali pentru antrenamente pe diferite sporturi de iarnă și de vară (atletism, înot, judo, karate, scrimă, tir), inclusiv paralimpice. Totodată, împreună cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, FiammeGialle va oferi tuturor copiilor și tinerilor moldoveni care locuiesc în Italia și care nu doresc să renunțe la sport posibilitatea de a se implica în diferite activități sportive. În acest context, s-a convenit ca în timpul apropiat să fie creată o bază juridică legală între instituțiile de resort din Republica Moldova și Republica Italiană, și anume, va fi încheiat un tratat de colaborare pe componenta de tineret și trei tratate pe componenta de sport, care vor prevedea acțiuni clare care să dezvolte olimpismul, să combată dopajul, manipularea în competiţiile sportive, violenţa în sport şi alte campanii de pregătire sportivă.