Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei își propune în continuare dezvoltarea parteneriatelor cu prestigioase instituții de învățământ superior de peste hotare. Iar condițiile de pandemie nu constituie un obstacol în acest sens, dat fiind scopul foarte important pe care se mizează: schimbul reciproc de experiență, impulsionarea activității de cercetare, realizarea unor proiecte comune.

În context se evidențiază stabilirea unor relații de colaborare dintre FIEB și College of Business and Economics (Western Washington University, USA). De comun acord cu decanul PhD Wing Fork, s-a stabilit ca câțiva studenți din cadrul FIEB să-și continue studiile la universitatea parteneră. Deși agravarea situației pandemice nu permite la moment acest lucru, online-ul a devenit o soluție salvatoare și în acest caz. Astfel, s-a găsit oportună organizarea unei lecții online de către profesoara americană de origine română, PhD Anca SÎRBU, la disciplina „Relații economice internaționale”, pe tema „Paritatea puterii de cumpărare” (Purchasing Power Parity).

Conectați la prelegerea de peste ocean, studenții FIEB, gr. BA-201 au avut inedita posibilitate de a savura modalitatea de predare într-o instituție de prestigiu din SUA, care, special pentru ei, a fost organizată în limba română, cu traducerea instantă a terminologiei de specialitate în limba engleză. Prelegerea i-a captivat prin multiplele exemple din activitatea reală și o analiză comprehensivă a acestora. Invitată la eveniment a fost și conf. univ., dr.  Natalia ANTOCI, specializată în economie mondială și relații economice internaționale, de la Universitatea de Stat din Moldova, fapt ce a contribuit la o discuție interesantă,  axată pe specificul problemelor din Republica Moldova.

Este un debut excelent al colaborării FIEB-CBE (Western Washington University), care deschide vaste perspective de dezvoltare pe mai multe dimensiuni: vizite de studiu, cercetare, educație etc.