Calitate, inovație și angajament social – valorile cheie ale SUPRATEN de peste două decenii

Nu există clădire în Republica Moldova care să nu poar- te amprenta produselor SUPRATEN. Lider în producția de vopsele și amestecuri uscate pentru construcții, SUPRATEN este, din 1997, un partener de încredere pentru oricine vrea să- și construiască sau renoveze casa, biroul ori grădina. Pornind de la o echipă formată din doar trei oameni, și o singură linie de producție, compania a ajuns să numere în prezent peste o mie de angajați, 2 magazine cu suprafața comercială de 12 000 mp și 700 puncte regionale de vânzări în toată țara. Astăzi, fabricile SUPRATEN, echipate cu tehnologii de ultimă generaţie, produc anual peste 10.000 tone de materiale de vopsit și peste 100.000 tone de amestecuri uscate, adu- când companiei un nume respectat și de încredere în acest domeniu. Cu o echipă dedicată, tehnologii avansate și o pasiune pentru calitate, compania SUPRATEN monitorizează în per- manență evoluția pieței, fiind cu un pas înaintea concurenți- lor pentru a oferi clienților cele mai bune produse.

Tehnologii de vârf pentru produse de calitate

Ceea ce face SUPRATEN specială este nu doar ceea ce produce, ci și angajamentul pentru calitate și inovație. Com- pania urmărește constant evoluția pieței, făcând astfel posibi- lă furnizarea celor mai bune produse din industrie. Cu peste 100 de tipuri de amestecuri uscate pe bază de ipsos și ciment, vopsele, grunduri, gleturi, adezivi și alte materiale de construcție în portofoliu, SUPRATEN oferă soluții variate și de înaltă calitate pentru proiectele de con- strucție din întreaga țară. Iar calitatea produselor este valida- tă de certificatul sistemului de management al calității ISO 9001:2015.

Laboratorul SUPRATEN: Pionierat în cercetarea și dezvoltarea materialelor de construcții

În arsenalul său de facilități de vârf, Compania SU- PRATEN strălucește cu un laborator unic în Moldova. Dotat cu echipamente moderne de la prestigioase companii ger- mane și italiene precum Matest, Retsch, Heidolph, Testing, TQC, acest laborator este o emblemă a tehnologiei moderne. Istoria laboratorului începe în anul 2001, când a fost înființat pentru a verifica procesele tehnologice de producție și calitatea materiilor prime. Acest sanctuar al controlului se împarte în două sectoare distincte: testare, unde sunt verifi- cați cu atenție indicatorii actuali; și cercetare, locul unde se desfășoară dezvoltarea și testarea noilor produse. Faptul că laboratorul a obținut certificatul standardu- lui internațional de management al calității ISO 9001:2015 vorbește despre calitatea înaltă și controlul produselor. Pe lângă îndeplinirea cerințelor acestui standard, laboratorul își reconfirmă periodic competența tehnică prin efectuarea de teste comparative în laboratoare internaționale recunoscute. Inițial, axat pe producerea de vopsele simple și ameste- curi uscate, SUPRATEN a evoluat de-a lungul timpului pentru a dezvolta produse tot mai complexe și inovatoare. Printre re- zultatele laboratorului se numără materialele specializate, cum ar fi cele hidroizolante mono și bicomponente, produse pentru acoperișuri, vopsele sidefate și lacuri, precum și amestecuri autonivelante, adaptabile atât pentru ciment Portland obișnuit, cât și pentru lianți combinați. Aceste inovații necesită eforturi susținute ale personalului de laborator, între șase luni și câți- va ani pentru dezvoltarea și ajustarea produselor. Multe dintre aceste produse sunt supuse testelor finale în laboratoare din Germania, Franța și Olanda, garantând astfel calitatea lor înal- tă și conformitatea cu standardele internaționale. Cu o secție de cercetare dedicată, laboratorul SUPRA- TEN acordă o atenție meticuloasă testării materialelor, efec- tuând analize detaliate nu doar asupra produselor proprii, ci și asupra materialelor oferite de alte companii din domeniul materialelor de construcții.

Parteneriate și educație

SUPRATEN este mai mult decât o companie. Cu un centru de instruire unic și programe educaționale semnifi- cative, se implică activ în pregătirea viitorului în domeniul construcțiilor. În acest sens, SUPRATEN a investit într-o resursă de neprețuit: un Centru propriu de instruire și demonstrare, uni- cul de acest fel în țară. Aici, experții oferă instruire teoreti- că și practică, transformând maiștrii, arhitecții, designerii și constructorii în specialiști bine pregătiți pentru provocările din domeniul construcțiilor.

Contribuții sociale și caritate

Cu o viziune clară asupra responsabilității sociale, SUPRATEN a pus în aplicare numeroase proiecte benefice comunității pe parcursul anilor. Compania nu este doar un pilon al succesului economic, ci și un exemplu elocvent de implicare socială. Mai mult decât atât, SUPRATEN extinde brațele sale de ajutor către instituții de învățământ, orfelinate, asociații de veterani și pensionari, oferindu-le suport material și financi- ar, materiale de construcții pentru reparația edificiilor. Cu proiectele și cauzele sale sociale, compania aduce beneficii comunităților dincolo de sfera afacerilor, pentru a oferi ajutor celor care cu adevărat au nevoie de el, contribu- ind astfel la dezvoltarea țării.