Tanya HARTMAN Șeful Direcției Parteneriatului Estic, serviciul Afaceri Politice și Politică de Securitate a NATO NATO SPRIJINĂ MOLDOVA ÎN PERIOADA DE PANDEMIE Pentru a sensibiliza publicul cu privire la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și a promova o cultură de securitate, Centrul de Informare și Documentare NATO din Republica Moldova (CID NATO), în parteneriat cu Biroul de Legătură al NATO în Republica Moldova ( OLN), Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Apărării și Universitatea de Stat din Moldova implementează proiectul Zilele NATO în Republica Moldova, ediția 2021. În cadrul acestui proiect a avut loc și conferința „Perspective pentru parteneriat și securitate prin cooperare pe agenda NATO 2030”. Printre participanți s-a numărat și șefa Direcției Parteneriatului Estic, serviciul Afaceri Politice și Politică de Securitate a NATO, Tanya HARTMAN.

Doamnă Hartman, pandemia COVID-19 ce impact are asupra activității NATO? Ce domenii sunt cel mai mult afectate? Pandemia COVID-19 a afectat pe toată lumea fără excepție, inclusiv pe NATO. Or, prioritatea NATO este de a continua să-și îndeplinească misiunile de bază, astfel încât criza globală de sănătate să nu se transforme și într-o criză globală de securitate. Aliații NATO au demonstrat un nivel ridicat de solidaritate ca răspuns la pandemia COVID-19. Pe parcursul acestei pandemii, statele membre NATO și forțele noastre armate s-au sprijinit reciproc, dar și pe partenerii noștri. Am construit spitale de campanie, am ajutat la testare, am transportat pacienti si am furnizat echipament medical. De asemenea, rămânem vigilenți și pregătiți, deoarece asigurarea siguranței miliardelor noastre de oameni este responsabilitatea noastră principală. În 2020 și o parte a acestui an, nu am avut ocazia să ne întâlnim față în față cu partenerii noștri pentru dialog politic sau cooperare practică atât de regulat pe cât ne-am dori. Dar ne-am adaptat găsind modalități inovatoare de a face schimb de opinii, de a discuta despre reforme cu societatea civilă. Acum, că ne întoarcem cu prudență la afacerile noastre normale – și sunt foarte bucuroasă să mă revin în Moldova – cred că vom vedea că unele dintre aceste inovații ne extind de fapt capacitatea de a interacționa cu partenerii. Folosim mijloace virtuale pentru a reduce distanța geografică, ca, de exemplu, atunci când oficialii NATO de la Bruxelles au vorbit cu studenții universitari din Moldova.

NATO, ca și alte organizații internaționale de top, a fost direct implicată în reducerea la minimum a consecințelor pandemiei. Ce acțiuni sunt întreprinse pentru sprijinirea țărilor partenere precum Republica Moldova? NATO lucrează îndeaproape cu țările partenere și organizațiile internaționale pentru a ne coordona eforturile și pentru a oferi asistență. Am asistat autoritățile locale în zonele în care sunt desfășurate forțele noastre, cum ar fi în Kosovo, unde trupele moldovenești sunt implicate într-o operațiune de menținere a păcii condusă de NATO KFOR. NATO a înființat un Fond fiduciar pentru răspunsul la pandemie pentru a coordona sprijinul, pentru a obține provizii și servicii medicale și pentru a oferi asistență imediată aliaților sau partenerilor care au nevoie. Moldova a depus o cerere de sprijin și a devenit prima țară parteneră care a primit asistență prin Fondul fiduciar. La începutul acestui an, NATO a furnizat peste 100 de mii de măști medicale și 25 de mii de seturi de îmbrăcăminte de protecție (valoare totală de 500 de mii de euro), iar în septembrie au fost donate Moldovei 20 de aparate de ventilație mecanică în valoare totală de circa 1,4 milioane. euro din contribuția Ungariei la fondul fiduciar. În prezent, este în curs de implementare un alt proiect, în cadrul căruia, la solicitarea Ministerului Sănătății al Moldovei, se va asigura aparatură medicală suplimentară în valoare de 250 mii euro. Aliații NATO oferă, de asemenea, sprijin bilateral semnificativ Moldovei, inclusiv donarea de vaccinuri. Pandemia COVID-19 va fi depășită doar prin cooperare internațională și suntem încântați să putem sprijini poporul moldovenesc în timpul acestei pandemii.

În timpul pandemiei au apărut multe știri false și mituri, inclusiv despre activitățile NATO. Care au fost cele mai frecvente? NATO, din păcate, s-a confruntat cu dezinformare și mituri încă de la înființare, iar în ultimul deceniu am observat o creștere semnificativă a dezinformarii și a propagandei îndreptate împotriva NATO. Pandemia a arătat clar cât de mult rău poate cauza dezinformarea nu numai organizațiilor și guvernelor, ci și oamenilor obișnuiți. Într-adevăr, vedem știri false care vizează intimidarea populației și informații înșelătoare despre sprijinul NATO. Astfel, NATO monitorizează în mod activ narațiunile de dezinformare și ne străduim să le expunem prin declarații, negare și clarificări. NATO colaborează, de asemenea, cu mass-media pentru a furniza informații în timp util cu privire la răspunsul său la COVID-19, inclusiv în statele partenere precum Moldova. Acest lucru demonstrează importanța presei independente, a instituțiilor puternice și a unui public bine informat.

Inițiativa NATO 2030, lansată de Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg, se referă și la cooperarea cu țările partenere? Lucrul cu partenerii este o parte importantă a activității NATO. La Summit-ul de la Bruxelles, din iulie, liderii aliați au convenit asupra unei agende ambițioase NATO 2030 pentru a asigura capacitatea Alianței de a face față provocărilor și amenințărilor actuale și viitoare. NATO este principalul garant al securității și apărării în Europa. Agenda de acțiune NATO 2030 oferă soluții concrete care vor face Alianța mai puternică și mai potrivită pentru viitor prin:

– consolidarea NATO ca forum transatlantic pentru consultare și acțiune comună în probleme de securitate;

– consolidarea mijloacelor noastre de descurajare și apărare,

– consolidarea rezilienței societăților noastre,

– îmbunătățirea superiorității noastre tehnologice

– și rezolvarea problemei impactului schimbărilor climatice asupra securității.

Țările partenere joacă un rol important în toate aceste probleme. Aliații s-au angajat, de asemenea, să asigure protecția unei ordini internaționale bazate pe reguli, inclusiv prin aprofundarea parteneriatelor cu țări și organizații similare și prin îmbunătățirea formării și consolidării capacităților pentru parteneri, inclusiv Moldova. La summitul nostru din Spania de anul viitor, se va conveni asupra unui nou Concept Strategic NATO și ne vom angaja activ cu țările partenere pentru a face schimb de opinii în dezvoltarea Conceptului Strategic.

Având în vedere că situația internațională s-a schimbat dramatic în ultima perioadă și au apărut multe noi amenințări, ce ar trebui să facă Republica Moldova în contextul securității regionale? Situația securității internaționale a devenit mai dificilă și mai complexă. NATO și aliații săi se confruntă cu multe provocări de securitate, de la ascensiunea Chinei până la implicațiile schimbărilor climatice în materie de securitate. Dar în această parte a lumii, cea mai evidentă provocare este Rusia. Rusia folosește presiunea economică, forța militară și propaganda în încercarea de a-și influența vecinii. Și, ca și în Ucraina și Georgia, Rusia ține trupe în Moldova fără acordul guvernului țării. Aliații NATO continuă să îndemne Rusia să-și retragă trupele în conformitate cu obligațiile sale internaționale. Poziția de principiu a NATO este că timpul pentru sferele de influență a trecut de mult. Susținem dreptul tuturor țărilor de a-și alege în mod independent politica externă și de securitate, fără presiuni externe sau constrângeri. Parteneriatul pe termen lung dintre NATO și Moldova se bazează pe respect reciproc și beneficii reciproce. NATO și Moldova lucrează foarte strâns pe probleme de reformă. Nu doar în sectorul apărării, unde consolidăm potențialul forțelor armate moldovenești, ci și în sectorul civil. În timpul parteneriatului nostru pe termen lung, am distrus pesticidele care au afectat agricultura, am luptat împotriva corupției, am consolidat capacitățile de apărare cibernetică a Moldovei și am lucrat pentru a spori rolul femeilor în sectorul de securitate. În perioada următoare, intenționăm să cooperăm mai strâns pentru a întări reziliența Moldovei la noile provocări de securitate. De exemplu, prin consolidarea unei abordări la nivelul întregului guvern al securității și pregătirii pentru a răspunde la urgențe civile, cum ar fi cutremure și inundații. Scopul acestui sprijin este de a ajuta Moldova să-și consolideze instituțiile, care la rândul lor vor întări suveranitatea și securitatea țării. NATO susține pe deplin integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei, iar cooperarea noastră se desfășoară cu respect deplin pentru neutralitatea constituțională a Republicii Moldova. După cum puteți vedea, neutralitatea nu înseamnă izolare. Consider că în viitor parteneriatul nostru poate deveni și mai strâns, astfel încât Moldova și NATO să continue să facă față în comun provocărilor securității noastre.

Care este rolul societății civile și al mass-media în sectorul de securitate? Pot ele influența formarea voinței politice în sectorul public? Societatea civilă și mass-media joacă un rol determinant în sectorul securității. Controlul democratic se află în centrul legitimității sectorului de securitate, iar societatea civilă și mass-media fac parte din instituțiile democratice care asigură responsabilitatea și transparența. Organizațiile societății civile și mass-media pot juca un rol important în creșterea gradului de conștientizare a problemelor de securitate, în conturarea politicilor și a reformelor și, ulterior, în monitorizarea implementării programelor guvernamentale. Interacțiunea societății civile cu publicul este de asemenea importantă, deoarece duce la formarea unei populații bine informate, care participă activ la procesele democratice. NATO este un susținător puternic al acestui rol pentru societatea civilă și mass-media independentă din sectorul securității și sprijinim în mod regulat organizațiile neguvernamentale cu granturi de cercetare. Suntem mândri să sprijinim Centrul de Informare și Documentare NATO din Moldova în această calitate și suntem pregătiți să ne consolidăm și mai mult angajamentul cu societatea civilă și mass-media din Moldova.

 

 

Таня ХАРТМАН – Глава управления Восточного Партнерства, подразделения НАТО по политическим вопросам и политике безопасности НАТО ПОДЕРЖИВАЕТ МОЛДОВУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В целях повышения уровня информированности общественности об Организации Североатлантического Договора (НАТО) и содействия культуре безопасности Центр информации и документации НАТО в Республике Молдова (CID NATO) в партнерстве с Офисом связи НАТО в Республике Молдова(OLN), Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство обороны и Государственный Университет Молдовы реализуют проект Дни НАТО в Республике Молдова, выпуск 2021 года. В рамках этого проекта состоялась и конференция «Перспективы партнерства и безопасности через сотрудничество в повестке дня НАТО 2030».  Среди участников была и Глава управления Восточного Партнерства, подразделения НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Таня ХАРТМАН.

Как пандемия COVID-19 повлияла на деятельность НАТО? Какие области были затронуты больше всего? Пандемия COVID-19 затронула всех без исключения, и НАТО в том числе.  Приоритетом НАТО является продолжение выполнения своих основных задач, чтобы глобальный кризис в области здравоохранения не превратился также в глобальный кризис в сфере безопасности. В ответ на пандемию COVID-19 союзники по НАТО продемонстрировали высокий уровень солидарности. На протяжении всей этой пандемии государства-члены НАТО и наши вооруженные силы оказывают поддержку друг другу и нашим партнерам. Мы строили полевые госпитали, помогали проводить тестирование, перевозили пациентов и поставляли медицинское оборудование. Мы также сохраняем бдительность и готовность, поскольку обеспечение безопасности нашего миллиардного населения – наша главная обязанность. В течение 2020 и части этого года у нас не было возможности в очном порядке встречаться с нашими партнерами для политического диалога или практического сотрудничества так регулярно, как нам бы этого хотелось. Но мы адаптировались, находя инновационные способы обмена мнениями, обсуждения реформ и взаимодействия с гражданским обществом и общественностью. Теперь, когда мы осторожно возвращаемся к нормальному формату работы, – и я очень рада, что снова вернулась в Молдову – я думаю, мы увидим, что некоторые из этих инноваций на самом деле расширяют нашу возможность взаимодействия с партнерами. Мы действительно пользуемся применением виртуальных средств для сокращения географической дистанции, как, например, при выступлениях сотрудников НАТО из Брюсселя перед студентами университетов Молдовы.

НАТО, как и другие ведущие международные организации, принимала непосредственное участие в минимизации последствий пандемии. Какие действия предпринимаются для поддержки стран-партнеров, таких как Республика Молдова? НАТО тесно сотрудничает со странами-партнерами и с международными организациями для координации наших усилий и оказания помощи. Мы помогали местным властям в местах дислокации наших сил, например, в Косово, где молдавские военнослужащие участвуют в операции по поддержанию мира, которую проводят СДК под руководством НАТО. НАТО создала Целевой фонд реагирования на пандемию для координации поддержки, получения предметов медицинского назначения и медицинских услуг и оказания немедленной помощи нуждающимся союзникам или партнерам. Молдова подала запрос о поддержке и стала первым государством-партнером, которое получило помощь через Целевой фонд. В начале этого года НАТО предоставила более 100 тысяч медицинских масок и 25 тысяч комплектов защитной одежды (общая стоимость 500 тысяч евро), а в сентябре Молдове были безвозмездно переданы 20 аппаратов искусственной вентиляции легких общей стоимостью около 1,4 млн. евро из вклада Венгрии в Целевой фонд. В настоящее время реализуется еще один проект, в рамках которого по запросу Министерства здравоохранения Молдовы будет предоставлено дополнительное медицинское оборудование на сумму 250 тысяч евро. Союзники по НАТО также оказывают значительную поддержку Молдове на двусторонней основе, в том числе безвозмездно предоставляя вакцины. Пандемия COVID-19 будет преодолена только посредством международного сотрудничества, и мы рады, что можем поддержать молдавский народ во время этой пандемии.

Во время пандемии появилось много ложных новостей и мифов, в том числе о деятельности НАТО. Какие из них были самыми распространенными? НАТО, к сожалению, имеет дело с дезинформацией и мифами с момента своего создания, а за последние десять лет мы наблюдаем значительный рост дезинформации и пропаганды, направленных против НАТО. Пандемия ясно показала, какой вред дезинформация может причинить не только организациям и правительствам, но и обычным людям. Действительно, мы видим ложные новостные сюжеты, направленные на запугивание нашего населения, и недостоверную информацию о поддержке, которую оказывала НАТО. НАТО активно отслеживает дезинформационные нарративы, и мы работаем над их разоблачением посредством заявлений, опровержений и уточнения данных. НАТО также взаимодействует со СМИ, предоставляя своевременную информацию о своих ответных мерах на COVID-19, в том числе в государствах-партнерах, таких как Молдова. Это демонстрирует важность независимых СМИ, прочных учреждений и хорошо информированной общественности.

Инициатива «НАТО-2030», выдвинутая генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, относится и к сотрудничеству со странами-партнерами? Сотрудничество с партнерами – важная часть работы НАТО. На саммите в Брюсселе в июле лидеры стран НАТО согласовали масштабную программу действий в рамках «НАТО-2030», чтобы обеспечить способность Североатлантического союза противостоять текущим и будущим вызовам и угрозам. НАТО является основным гарантом безопасности и обороны в Европе. Программа действий в рамках «НАТО-2030» предусматривает конкретные решения, которые сделают Североатлантический союз сильнее и лучше приспособленным к будущему:

  • укрепление НАТО как трансатлантического форума для консультаций и совместных действий по вопросам безопасности,
  • усиление наших средств сдерживания и обороны,
  • укрепление устойчивости наших обществ,
  • совершенствование нашего технологического превосходства
  • и решение проблемы влияния изменения климата на безопасность.

Государства-партнеры играют важную роль во всех этих вопросах. Союзники также обязались обеспечить защиту международного порядка, основанного на правилах, в том числе путем углубления партнерства со странами и организациями-единомышленницами и активизации обучения и наращивания потенциала партнеров, в том числе Молдовы. На нашем саммите в Испании в следующем году будет согласована новая Стратегическая концепция НАТО, и мы будем активно взаимодействовать с государствами-партнерами для обмена мнениями в процессе разработки Стратегической концепции.

Исходя из того, что международная ситуация в последнее время резко изменилась и появилось много новых угроз, что следует делать Республике Молдова в контексте региональной безопасности? Ситуация в сфере международной безопасности стала труднее и сложнее. НАТО и союзники по НАТО сталкиваются со многими вызовами безопасности, начиная с подъема Китая и заканчивая последствиями изменения климата для безопасности. Но в этой части света самый очевидный вызов – Россия. Россия использует экономическое давление, военную силу и пропаганду в попытке повлиять на своих соседей. И, как в Украине и Грузии, Россия держит войска в Молдове без согласия правительства страны. Союзники по НАТО продолжают призывать Россию вывести свои войска в соответствии с ее международными обязательствами. Принципиальная позиция НАТО заключается в том, что время сфер влияния давно прошло. Мы поддерживаем право всех стран на самостоятельный выбор своей внешней политики и политики безопасности, свободный от внешнего давления или принуждения. Длительное партнерство между НАТО и Молдовой основано на взаимном уважении и взаимной выгоде. НАТО и Молдова очень тесно сотрудничают в области реформ. Не только в оборонном секторе, где мы укрепляем потенциал вооруженных сил Молдовы, но и в гражданском секторе.  За время нашего длительного партнерства мы уничтожали пестициды, которые наносили ущерб сельскому хозяйству, боролись с коррупцией, укрепляли потенциал киберзащиты Молдовы и работали над повышением роли женщин в секторе безопасности. В предстоящий период мы намерены теснее сотрудничать в укреплении устойчивости Молдовы к новым вызовам безопасности. Например, путем укрепления общегосударственного подхода к безопасности и готовности к реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения и наводнения. Цель этой поддержки – помочь Молдове укрепить свои учреждения, что в свою очередь укрепит суверенитет и безопасность страны. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Молдовы, и наше сотрудничество осуществляется при полном соблюдении конституционного нейтралитета Молдовы. Как видите, нейтралитет не означает изоляцию. Я верю, что в будущем наше партнерство может стать еще более тесным, чтобы Молдова и НАТО продолжали вместе отвечать на вызовы нашей безопасности.

Какова роль гражданского общества и СМИ в секторе безопасности? Могут ли они повлиять на формирование политической воли в государственном секторе? Гражданское общество и СМИ играют определяющую роль в секторе безопасности. Демократический контроль лежит в основе легитимности сектора безопасности, а гражданское общество и СМИ являются частью демократических учреждений, обеспечивающих подотчетность и прозрачность.  Организации гражданского общества и СМИ могут играть важную роль в повышении осведомленности о проблемах безопасности, формировании политики и реформ, а также в последующем мониторинге реализации государственных программ. Взаимодействие гражданского общества с общественностью также играет важную роль, поскольку оно ведет к формированию хорошо информированного населения, которое активно участвует в демократических процессах. НАТО является убежденным сторонником такой роли гражданского общества и независимых СМИ в секторе безопасности, и мы регулярно оказываем содействие неправительственным организациям грантами на проведение исследований. Мы гордимся тем, что поддерживаем Центр информации и документации НАТО в Молдове в этом качестве, и мы готовы и дальше укреплять наше взаимодействие с гражданским обществом и СМИ Молдовы.