Tatiana MOLCEAN, Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Moldova în Confederația Elvețiană – ELVEȚIA, IMPORTANT PARTENER DE DEZVOLTARE AL REPUBLICII MOLDOVA 

Anul 2022 este unul deosebit în contextul relațiilor dintre Republica Moldova și Confederaţia Elveţiană. Pe data de 2 septembrie se împlinesc 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și 22 de ani de la deschiderea la Chișinău a Biroului de Cooperare al Elveţiei, prin intermediul căruia este oferită asistenţă Republicii Moldova. Iar în contextul sprijinului pentru Republica Moldova în contextul gestionării crizei refugiaților din Ucraina și a procesului de integrare europeană în luna mai a avut loc vizită de lucru la Chișinău a Președintelui Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis, prima și unica vizită a unui președinte elvețian în țară noastră.

Unele aspecte ale cooperării moldo-elvețiene sunt comentate de Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Tatiana MOLCEAN. 

„Elveția este unul din principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, atât după durata programelor și prezenței în țara noastră, cât și după volumul asistenței acordate. În cei 22 de ani de ani de la deschiderea la Chișinău a Biroului de Cooperare al Elveţiei multiple domenii de intervenție au fost ajustate la necesitățile noastre, a beneficiarilor. În prezent sunt implementate mai multe proiecte în domeniul migrației, sănătății, aprovizionării cu apă a localităților rurale și sanitației, egalității de gen ș.a. Un proiect foarte interesant, după părerea mea, este cel intitulat „Mă implic – proiect de implicare civică în guvernarea locală”, care are drept scop contribuirea la dezvoltarea comunităților din RM prin îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărie comunală cu participarea activă a cetățenilor în procesul decizional la nivel local, precum şi în monitorizarea prestării serviciilor în localitățile selectate. La fel, în cadrul programelor oferite țării noastre de către Elveția, au fost fortificate capacitățile instituțiilor de asistență medicală primară şi de îngrijire a mamei şi copilului de pe ambele maluri ale Nistrului în acțiunile de prevenire şi control a epidemiei. Noul pachet de asistență a inclus şi consolidarea serviciilor de consiliere psihologică pentru populație și lucrătorii medicali pe perioada epidemiei, precum şi după remisiune. 

Oamenii de afaceri din Elveția sunt disponibili să investească în țara noastră. În acest sens atât Ambasada Republicii Moldova la Geneva, cât și insituțiile responsabile direct de cooperarea economică identifică mecanisme care ar contrubui la creșterea volumului schimburilor comercial-economice și atragerea investitorilor.

„Promovarea unei diplomații economice eficiente este într-adevăr o prioritate în activitatea Misiunii pe care o conduc, fie că vorbim de prestația țării noastre în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, fie de promovarea produselor moldovenești pe piața elvețiană sau atragerea investițiilor în țară. Există un interes, dar și un potențial mare nevalorificat pe fiecare din aceste dimensiuni. Am făcut în acest an câțiva pași concreți pentru a crea un mediu prielnic schimburilor comerciale bilaterale și promovării investițiilor, cel mai important fiind lansarea și desfășurarea mai multor runde de negocieri pe marginea unui Acord de Liber Schimb cu țările membre EFTA din care face parte și Elveția și Liechtenstein. Sperăm să finalizăm aceste negocieri în 2022, dar deja la această etapă vedem o creștere a interesului față de Republica Moldova, ca destinație atractivă pentru investiții. Domeniile de interes sunt destul de diverse, așa cum ne-am convins în cadrul forumului de afaceri virtual organizat în luna aprilie curent ”Business Bridges Switzerland – Moldova”. Evenimentul a reunit peste 50 de companii elvețiene. Au fost anunțate două mari investiții din partea unor companii din Elveția în Moldova, una dintre ele într-un mediu tradițional pentru țara noastră, care a fost mai puțin promovat în ultima perioadă comparativ cu sectorul IT sau alte sectoare emergente, cel al prelucrării producției agricole. Deci, există interes, dar este important să-l valorificăm și să oferim garanțiile necesare pentru a asigura o sustenabilitate acestor investiții|”, precizează Ambasadoarea Tatiana Molcean.

Tatiana MOLCEAN este Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și, prin cumul, în Principatul Liechtenstein. De asemenea, este Reprezentanta Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU și alte organizații cu sediul la Geneva. În octombrie 2021  a fost aleasă președintă a Adunării Generale a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale pentru un mandat de 2 ani.