Comisia de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a demarat, ieri, procesul de evaluare externă la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) în scopul evaluării externe a calității pentru acreditarea programelor de studii superioare de master din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business: Administrarea afacerilor (90 cr.), Administrarea afacerilor (120 cr.), Economia afacerilor imobiliare (120 cr.).

Procesul de evaluare externă la UTM a demarat cu o ședință online, la care au participat coordonatorul din partea ANACEC Mihaela BALMUȘ-ANDONE și membrii Comisiei de evaluare externă a ANACEC: Lilia COVAȘ (președinte), Petru TOMIȚĂ,  Adriana BUZDUGAN, Lilian BEJAN, Ana-Maria CELAN, Răzvan Liviu NISTOR, precum și reprezentanții echipei manageriale a UTM – prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM; conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC, prorector studii; prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector probleme financiare și relații internaționale; conf. univ., dr. Stela BALAN, șef Direcție Management Academic și Asigurarea Calității (DMAAC); conf. univ., dr. Irina TUTUNARU – șef secție Asigurarea Calității, DMAAC.

Programul de lucru a continuat cu o serie de interviuri atât cu reprezentanții echipei manageriale a instituției, cât și cu coordonatorii celor trei programe de studii superioare de master supuse evaluării: conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decanul Facultății Inginerie Economică și Business, UTM; conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament Economie și Management; conf. univ., dr. Iuliu ȚURCAN, președintele Comisiei de Management al Calității, FIEB; Marcela BOTNARU, responsabil Master FIEB.

După care au urmat interviuri cu cadrele didactice care asigură procesul de studii la programele de studii superioare de master vizate: prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚA, conf. univ., dr. Nicolae ȚURCANU, conf. univ., dr. Ina BOSTAN, conf. univ., dr. Cornelia CRUCERESCU, conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN, conf. univ., dr. Ina GUMENIUC, conf. univ., dr. Vasile MAMALIGA, conf. univ., dr. Alina STRATILA, conf. univ., dr. Nicolae LUCA, precum și cu absolvenții, dar și studenții programelor de studii superioare de master respective reprezentând grupele academice AA-201, AA-192, AA-202, EAI-193 – în total: 14 absolvenți și 19 studenți.

În a doua jumătate a zilei au fost intervievați și angajatorii care recrutează absolvenți ai celor trei programe de studii de master de la FIEB-UTM, între care Svetlana BODACI, HR Manager, „Moldcell” SA; Victor PATRAȘ, șef secție, „Bucuria” SA; Vadim PASNICENCO, șef departament „IONET EXIM” SRL; Badiu ANDREI, administrator ABP PROJECT; Gherman ANGELA, șef Direcție Banca Națională a Moldovei; Violeta COJOCARU, director „Steaua Reds” SA; Ludmila MELNIC, manager pe Sistemul Integrat de Management, „Franzeluța” SA; Ion LESNIC, Manager dezvoltare „GRAMIS” SA; Marian GUZIC, manager proiecte de dezvoltare;  Ion ALBU, vicedirector „Evals Consulting” SRL; Liliana JITARI, „Imaval” SRL; Ana LEȘAN, „Consulting Grup PA” SRL; Igor CEBOTARENCO, director general „5IQ Invest” SRL.

Conform programului stabilit, vizita Comisiei de evaluare externă a ANACEC se va desfășura în perioada 23-25 martie 2021.