FAO, PROMOTOAREA UNUI MOD DURABIL DE PRODUCERE ȘI CONSUM

Cooperarea Republicii Moldova cu Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO ), la care a aderat în anul 1995, are un impact benefic asupra dezvoltării durabile, implicit a sectorului agro-alimentar. Cu suportul acestei organizații mondiale, fondată în anul 1945, cu scopul combaterii sărăciei şi foametei, prin promovarea dezvoltării agricole, îmbunătăţirea nutriţiei şi siguranţei alimentelor, și în Republica Moldova au fost implementate mai multe proiecte de transfer de tehnologii, de susţinere a eforturilor fermierilor, în special a celor tineri. Iar deschiderea, acum 7 ani, la Chișinău a unei avea Reprezentanţe oficiale adduce plus valoare acestei cooperări. 

Domnule Tudor ROBU, care sunt reperele activității Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO ) în lume și, în particular, în Republica Moldova? FAO stăruie la asigurarea cu alimente pentru fiecare om și la dezvoltarea sectorului agricol, prin stabilirea unor standarde, la nivel global, ce țin de producerea în agricultură și de producerea de alimente. Organizația noastră promovează un mod durabil de producere și consum, dar și un mod durabil de utilizare a resurselor naturale. Astfel, pe scurt, FAO încearcă să asigure accesul la hrană calitativă pentru toată lumea, iar fermierii să fie fericiți practicând agricultura inovativă, inofensivă și inteligentă. Prin acțiunile noastre, încercăm să contribuim la implementarea celor patru priorități ale FAO, lansate în noul Cadru Strategic pentru următorul deceniu, 2022 – 2031, numite în engleză „four betters” și anume: producție mai bună, nutriție mai bună, un mediu ambiant mai bun și o viață mai bună. Acest Cadru Strategic stabilește exact ce acțiuni trebuie făcute și exemplifică resursele necesare pentru ca toate cele patru domenii de îmbunătățire să devină realitate. În Republica Moldova, în afară de acești patru piloni, lucrăm pe trei dimensiuni, prevăzute în Cadrul Programatic de Țară, în baza căruia lucrăm și anume: îmbunătățirea competitivității produselor agroalimentare; agricultura durabilă și dezvoltarea rurală și trei, managementul durabil al resurselor naturale și managementul dezastrelor.  

Cred că nu toți cei care ne citesc sunt familiarizați cu aceste 4 obiective. O să vă rog să le detaliați și să ne vorbiți despre ce înseamnă ele pentru țara noastră și oamenii de la noi? Acești patru piloni vin să contribuie la realizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, prevăzute în Agenda 2030 și au fost prezentați în luna septembrie din acest an, la summit-ul ONU privind sistemele alimentare, fiind salutați și aprobați în unanimitate de toate țările membre ale ONU ca fiind extrem de importanți pentru omenire. Conceptul pilonilor spre mai bine presupun: o producție mai bună poate fi atinsă prin asigurarea unor modele de producere și consum durabile, printr-un lanț de aprovizionare incluziv. Nutriția mai bună va duce la încetarea foamei și obținerea securității alimentare, asigurându-ne că toți oamenii au acces la diete alimentare nutritive. Pentru a avea un mediu mai bun este nevoie de promovarea unor ecosisteme rezistente și adaptarea la schimbările climatice. Iar o viață mai bună poate fi atinsă printr-o creștere economică incluzivă și prin reducerea inegalităților. Pentru țara noastră, aceste obiective pot fi atinse printr-o agricultură performantă și prietenoasă mediului, și printr-o adaptare mai bună la schimbările climatice.

Schimbările climatice sunt, întradevăr, o provocare tot mai mare. Chiar și acest început de iarnă, cu ploi și ceață, este unul atipic. Pe ce aspecte ar trebui să se concentreze autoritățile și agricultorii de la noi în procesul de adaptare la schimbările climatice? Viziunea noastră este ca agricultura din Republica Moldova să devină una durabilă și eficientă, să contribuie la dezvoltarea întregului sistem alimentar. Agricultorii trebuie să se concentreze pe cultivarea pomilor fructiferi și a legumelor rezistente la diferite fenomene provocate de schimbările climatice precum seceta sau înghețurile timpurii. Să pună accent pe rotația culturilor, pe tehnologiile prietenoase mediului și pe practicile agriculturii conservative, cum ar fi minimum sau zero tillage, deoarece acestea lasă partea fertilă a solului neatinsă și îl protejează de eroziuni și deșertificare, sau de alte tipuri de degradare. Dacă e să vorbesc ce se poate face la nivel de țară, e nevoie, evident, de îmbunătățirea politicilor statului în domeniul adaptării la schimbările climatice, iar FAO Moldova contribuie la acest aspect, sprijinind guvernul țării, prin intermediul unui proiect pe care-l gestionăm, începând din anul trecut și până în 2023, cu sprijinul financiar al Fondului Verde pentru Climă. Astfel, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului sunt susținute în elaborarea de politici inovative de adaptare la schimbările climatice a sectorului agricol. Ceea ce mai trebuie să facă statul este să conceapă și să pună în practică un mecanism de finanțare pentru compensarea daunelor provocate de dezastrele naturale.

Ați menționat despre degradarea solului. Care este situația la moment și cum ne ajută FAO în acest sens? Calitățile solului ne favorizează cel mai tare și acesta este una dintre puținele resurse naturale pe care le avem, însă degradarea îi reduce din productivitate, ceea ce este o mare problemă. FAO Moldova derulează un proiect unic, în valoare de peste un milion jumate de dolari americani, care contribuie la prevenirea și combaterea efectelor de degradare a solurilor, ceea ce va duce nemijlocit la o agricultură mai durabilă. Noi lucrăm cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, dar și institutele de cercetare, la crearea unui sistem performant de control și monitorizare a calității solului. 32 de sate din centrul și nord-estul țării vor beneficia de loturi demonstrative și de reabilitarea sau sădirea fâșiilor forestiere. La fel, fermierii din zonă vor fi instruiți în domeniul prevenirii și combaterii degradării solurilor în cadrul școlilor de câmp.   

Pandemia de Covid-19 ne-a dat tuturor viața peste cap, sub toate aspectele, dar vreau să vă rog să ne spuneți din perspectiva sistemelor alimentare care au fost efectele, atât la noi acasă, dar și în lume? Sistemele alimentare au avut mult de suferit în urma efectelor pandemiei. Impactul major  a constat în impunerea restricțiilor la comerț și pierderea locurilor de muncă sau în imposibilitatea de a lucra în condiții firești. Un alt efect a fost creșterea prețurilor la cele mai strategice produse alimentare și trei: impactul negativ asupra HORECA, care vinde produse agroalimentare. Cum putem depăși unele din aceste dificultăți? Prin digitalizarea agriculturii. FAO contribuie la elaborarea programului național privind digitalizarea în agricultură, care va conține și un plan concret de acțiuni pentru guvern. Agricultura are nevoie și de un registru electronic al fermierilor cu principalele date despre producere, tipurile de produs, prețuri, astfel ca, autoritățile să-și poată adapta politicile în funcție de necesitățile fermierilor și să-i susțină financiar prin subvenții și alte modalități. Noi ne-am propus să dezvoltăm o platformă online unde fermierii să-și vândă produsele, pe piața locală și cea din afară, care să fie conectată și la rețelele regionale. FAO contribuie la dezvoltarea capacităților lor în folosirea noilor tehnologii pentru promovarea produselor și în accesarea de noi piețe. Și aici trebuie să menționez că noi facem instruiri și îi ajutăm pe fermieri să-și vândă producția online. Acum în decembrie, desfășurăm câteva ateliere de fotografie, unde micii fermieri învață, de la profesioniști, cum să facă fotografii atractive, prin care să-și promoveze produsele pe online, să-și crească piața de desfacere. Îi motivăm pe fermieri să folosească mai puține inputuri și aici vine filosofia organizației noastre de a face un management integrat al plantelor și a folosi îngrășăminte de origine biologică, ceea ce reduce costurile de producere. Îi sprijinim pe fermieri să-și dezvolte și mențină afacerile în perioada pandemiei, în special în sfera agroturismului și a produselor agroalimentare. Avem un proiect prin care ajutăm la dezvoltarea acestui domeniu în mai multe localități din raioanele Drochia și Cahul.  

Este bine ca agricultorii să poată vinde cât mai mult, dar, pe de altă parte, se ajunge la pierdere și risipă de alimente. Puteți să ne spuneți mai multe despre această problemă? Pierderea alimentară este atunci când scade cantitatea sau calitatea tuturor alimentelor produse pentru consumul uman, dar care nu ajung să fie consumate, iar risipa alimentară, care este o parte integrantă a pierderii de alimente, presupune aruncarea sau utilizarea în scopuri nealimentare a alimentelor sigure și nutritive, pe parcursul lanțului de aprovizionare cu alimente. FAO a conceput o inițiativă mondială prin care să fie reduse pierderile și risipa de alimente în cadrul procesului de producere și păstrare a produselor agricole. În țara noastră, FAO a realizat un studiu prin care a colectat datele ce țin de pierderile la producere și la păstrare a unor produse agricole și a identificat cauzele principale ale acestor pierderi. Aceste date au fost folosite drept referință în politicile Guvernului și ale Ministerului Agriculturii privind reducerea pierderilor în agricultură și a risipei alimentare. Noi o să lucrăm în continuare cu autoritățile și vom cataliza colaborarea între ministerele de resort, precum cel al economiei și agriculturii, pentru crearea unui cadru juridic mai eficient. La fel, în această ecuație trebuie implicată și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, a cărui scop este implementarea politicilor de siguranța a alimentelor inclusiv controlul inofensivității și calității produselor alimentare.