34Ministerul economiei a elaborate un proiect pentru dezvoltarea economică, pornind de la anumite puncte esenţiale pentru a garanta o creştere economică continua şi durabilă: priveligiind utilizarea sistemelor inovatoare cu structurile tehnologice moderne, să dea un impuls unei producţii calitative şi competitive; să favorizeze investiţiile în toate sectoarele industriale principale, susţinerea întreprinzătorilor în procesul inovativ. Ministrul Lazăr a precizat cât ar fi de necesară implicarea instituţiilor administrative şi educative, şi pregătirea cadrelor profesionale, mereu mai specializate, utile la calificarea întreprinderilor care se vor putea bucura de o forţa de muncă pregătită adecvat.