Peste 100 de angajați și studenți ai Universității Tehnice a Moldovei au răspuns la apelul prorectorului informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, Dinu ȚURCANU, și au aderat la campania „Un arbore pentru dăinuirea noastră”.

Ferm convinși că odată cu înverzirea spațiilor aglomerate din capitală, se va îmbunătăţi şi calitatea vieţii oamenilor, alături de Anatol ALEXEI – șef Direcție Studenţi şi Activităţi Studenţeşti, Elena TERENTII – șef Secție Cămine Studențești; Tatiana GROPA – specialist spații verzi, UTM, cei peste 100 de voluntari – angajații și studenți din campusurile studențești Centru, Râșcani și Botanica ale UTM – căminele nr. 1, 2, 10, 11, 12 din str. Studenților,  nr. 8 și 9 din str. Florilor și  nr. 3, 4, 5, 6 din str. Cuza-Vodă,  au plantat cca 700 de puieți de arbori și arbuști silvici și decorativi de alun, buxus, paltin de câmp, arțar, plop alb, plop euroamerican, plop negru, frasin, stejar roșu și tei.

Acțiunea s-a desfășurat în contextul Zilei Naționale de înverzire a plaiului, în cadrul căreia reprezentanți ai instituțiilor statului, locuitori, membri ai diferitelor organizații non guvernamentale s-au mobilizat pentru extinderea ariilor de înverzire, continuând astfel tradiția de înverzire a plaiului.