15 octombrie, s. Congaz, mun. Comrat. A avut loc recepția la finalizarea lucrărilor efectuate în contextul proiectului ,, Reabilitarea termică a Gimnaziului nr.3 ,,V. Topal” din s. Congaz, mun. Comrat.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

–         Izolarea termică a pereților exteriori cu o suprafață totală de 2 856,80 m2;

–         Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mansardei neîncălzite cu o suprafață totală de 2 318,8 m2.

Valoarea totală a proiectului constituie 1 402 764 lei.

Totodată, este de menționat că pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.