Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și președinta Asociației „INVENTO”,  Irina BUZU, au semnat astăzi un Acord de colaborare, recunoscând importanța colaborării bilaterale în domeniul instruirii și aprofundării cunoștințelor pe segmentul inovării tehnologice în domeniul legal tech, precum și în scopul unificării și coordonării eforturilor în vederea identificării soluțiilor digitale pentru barierele în accesul la justiție în mod creativ, calitativ și eficient.

Cooperarea dintre părți va avea în prim-plan organizarea HackJustice: An Access to Justice Hackathon – o competiție de amploare, axată pe valorificarea serviciilor juridice și dezvoltarea de software, organizată de AO„INVENTO” în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu „INVENTO”  și IRP, cu suportul financiar al Suediei.

UTM se va concentra plenar pe promovarea acestei importante competiții în rândul studenților Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, iar în continuare va manifesta interes și pentru cooperarea în proiecte comune în domeniu.

La semnarea Acordului a fost prezent și dl Dinu ȚURCANU, care în virtutea funcției de prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare al UTM, are un rol deosebit în stabilirea unor punți solide, reciproc avantajoase între UTM și partenerii săi.