Programul EcoIMM – împreună putem construi o economie durabilă

Republica Moldova poate fi înverzită prin afaceri ecologice.  Astăzi a avut loc Conferința de lansare a  Programului Național de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii care a avut ca scop informarea mediului de afaceri privind modalitățile de accesare a suportului oferit de stat pentru susținerea companiilor  în planificarea și implementarea practicilor prietenoase mediului ambiant și extinderea pe alte piețe.

 „Cu toții ne dorim ca afacerile să se dezvolte în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, în special, cele de mediu, astfel încât activitatea economică să evolueze în armonie cu mediul înconjurător. MEI încurajează și susține ÎMM-urilor din țară care vor să aibă un proces de activitate ecologic, să producă și să presteze servicii eco. Îndemn antreprenorii să transforme provocările legate de mediu în noi oportunități de afaceri, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Răilean.

Programul Național de Ecologizare a ÎMM-urilor oferă suport informațional, consultanță și mentorat, instruire și formare ecologică.  Totodată, programul va pune accentul pe cercetare și dezvoltare, promovare, schimbul de bune practici la nivel național și european în domeniul aplicării principiilor economiei verzi și a economiei circulare.  Un compartiment aparte este rezervat finanțării nerambursabile a acțiunilor de ecologizare a ÎMM și dezvoltării capacităților de acces și extindere pe alte piețe.

“Prin acest instrument ne dorim să inspirăm și să susținem cât mai multe afaceri în procesul de implementare a acțiunilor de ecologizare, implementarea standardelor ISO/EMAS și/sau ale etichetării ecologice, utilizarea tehnologiilor și a inovațiilor ecologice.  ODIMM prin programele administrate încurajează și susține   întreprinderile mici și mijlocii în automatizarea proceselor de producere, planificarea și implementarea practicilor prietenoase cu mediul. Avem convingerea că mediul de afaceri autohton în viitor va putea oferi produse cu valoare adăugată ridicată și eco pe pieţele externe la preţuri competitive şi de o calitate înaltă. Doar  împreună putem construi o economie durabilă”, a subliniat Directorul general ODIMM, Iulia Costin.

ÎMM vor beneficia de suport în cadrul a 3 etape:

1) Etapa 1 – Instruire și formare în domeniul ecologizării ÎMM-urilorsuportul va fi pus la dispoziția ÎMM interesate de elaborarea și implementarea măsurilor de ecologizare a afacerii.

2) Etapa 2 – Finanțarea acțiunilor de ecologizare a ÎMM de valoare micăvor fi susținute financiar ÎMM-urile care au elaborat un plan de acțiuni de ecologizare a afacerii prin oferirea granturilor de până la 200 000 lei, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional.

 3) Etapa 3 – Finanțarea acțiunilor de suport de valoare mare – vor fi susținute ÎMM-urile care au implementat acțiuni de ecologizare a afacerii și au deja o anumită experiență în exportul și internaționalizare a produselor și/sau serviciilor proprii, demonstrează beneficiile anticipate ale standardelor ISO/EMAS și/sau ale etichetării ecologice a UE în cadrul întreprinderilor acestora, prin oferirea unui grant de până la 500 000 lei, care va constitui până la 50% din valoarea proiectului investițional.

Evenimentul a întrunit peste 300 de reprezentanți ai mediului de afaceri, autorităților publice centrale și locale, mediului academic, instituțiilor/organizațiilor de suport în afaceri și de protecție a mediului precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale partenere de dezvoltare.

Întreprinderile Mici și Mijlocii generează circa 64% din poluarea industrială la nivel global, în timp ce doar 16% din acestea sunt angajate în acțiuni de mediu, potrivit statisticilor internaționale. În acest sens, în statele membre ale Uniunii Europene sunt implementate o serie de instrumente și bune practici pentru încurajarea „ecologizării” ÎMM. Acestea au fost analizate și preluate elaborarea Programului Național de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii – EcoÎMM, cu scopul alinierii mediului de afaceri din Republica Moldova la principiile unei economii verzi prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabilă.

Programul Eco ÎMM a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Implementarea acțiunilor Programului EcoÎMM sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.

Pentru a putea obține suport în cadrul acestui program solicitantul trebuie să fie o entitate juridică, înregistrată conform Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, să demonstreze necesitatea ecologizării afacerii și impactul pozitiv  asupra mediului ambiant, să își desfășoare activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și să dețină produse sau servicii rezultate din propria activitate antreprenorială. Companiile interesate de a se înscrie la Program o pot face în regim online completând formularul  de pe site-ul https://bit.ly/2XWPT2X

Pentru alte informații despre program consultați pagina www.odimm.md/ecoimm

Imagini video https://www.privesc.eu/arhiva/90998/Conferinta-online-de-lansare-a-Programului-EcoiMM

https://www.youtube.com/watch?v=jEs5A67WwnE&t=1s&fbclid=IwAR0Yu_p8f9JI0tOLxJ4ASwJ0k0zsBZJ_LT7j9BSbphOa3UzfZ6XOzJyP1Ps

antreprenori: Corina Mîrzac, antreprenoare, producerea ceaiurilor naturale și medicinale

Maxim Zagorneanu, antreprenor, producerea paharelor comestibile

Maria Babii, antreprenoare, producerea articolelor decorative din lemn

https://www.facebook.com/watch/?v=564158840907327