4 iulie, s. Gura Galbenei, r-nul. Cimișlia. Complexul Sportiv din satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia a beneficiat de suport privind finanțarea unui proiect de eficientizare a surselor de energie regenerabilă prin instalarea unui sistem fotovoltaic pe acoperișul instituției.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 7, în domeniul Surselor de energie regenerabilă privind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțarea Proiectelor Demonstrative.

În cadrul proiectului, pe acoperișul instituției sportive au fost amplasate 50 panouri fotovoltaice mono cristaline cu capacitatea de 15,8 kW/h și un invertor trifazat de stocare a datelor, precum și un echipament necesar pentru crearea infrastructurii în vederea funcționării parcului fotovoltaic.

Valoarea totală a proiectului constituie 293 932,38 lei.

Din punct de vedere economic, acest sistem fotovoltaic va aduce economii de aproximativ 38 000 lei anual la cheltuielile pentru energia electrică și va contribui la reducerea volumului emisiilor de CO2 în atmosferă.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.