09 iunie, s. Feștelița, r-nul Ștefan Vodă. A avut loc vizita în teritoriu a reprezentanților AEE în vederea verificării lucrărilor din cadrul proiectului ,,Construcția parcului fotovoltaic cu puterea de 300 kW” din satul Feștelița, r-nul Ștefan Vodă. Proiectul este susținut în cadrul programului „Convenţia primarilor  – proiecte demonstrative” (CoMDeP), finanțat de Uniunea Europeană. Valoarea totală a proiectului constituie 4 485 322,00 lei. În cadrul proiectului au fost efectuate măsurile modernizare a sistemului de iluminat din localitate, prin instalarea a 1000 de panouri fotovoltaice. Menționăm, că Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.