Proiect eficient pentru migranții din Republica Moldova Logo-PARE

Guvernul Republicii Moldova a prelungit perioada de implementare a Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” pînă în anul 2015.

Pentru realizarea acestui Program în anul 2013 este prevăzută alocarea a 32 mil. lei, ceea ce este cu 50% mai mult decît suma alocată în 2 ani precedenți. Decizia Guvernului este pe deplin justificată din simplu motiv că Programul ”PARE 1+1” s-a dovedit a fi unul de mare succes care, cu adevarat, a ajutat migranții moldoveni să efectueze investiții rentabile în Republica Moldova. Ideea „PARE 1+1” este una simplă, avînd, totodată, un efect multiplicator impresionant.

Programul se desfășoară în baza regulii „1+1″, care prevede că fiecare leu, investit din remitenţe, va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Suma maximă a finanţării unui proiect constituie 200 mii lei, banii fiind oferiţi în calitate de grant nerambursabil. Totodată, Programul „PARE 1+1″ nu este doar un ajutor financiar direct din partea statului, acesta presupune instruire, consultanţă şi sprijin.

Ca rezultat, beneficiarii au posibilitatea de a participa la cursuri de instruire în domeniul antreprenorial, fiind asiguraţi cu materiale didactice şi consultative. Programul facilitează accesul la finanţare al migranţilor şi reintegrarea acestora în societate, contribuind și la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale și ”importarea” practicilor bune din statele-gazdă ale migranţilor.

Prin intermediul ”PARE 1+1”, Guvernul şi-a propus atingerea unui obiectiv social extrem de valoros, şi anume: informarea şi instruirea lucrătorilor migranţi în domeniul antreprenorial, contribuind la reintegrarea în societate a cetăţenilor moldoveni, care au fost nevoiţi să plece la muncă în străinătate. Obiectivul a fost atins!

În luna noiembrie 2010, Ministerul Economiei a lansat oficial Programul-pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1″ pentru anii 2010-2012, care a demonstrat eficiență din primele luni.

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) din cadrul Ministerului Economiei este instituția responsabilă de implementarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor prevăzute în ”PARE 1+1”.

Astfel, pe durata implementării Programului-pilot, ODIIM a  desfășurat peste 4500 consultaţii, a organizat 18 cursuri de instruire, la care au participat 336 de lucrători migranţi şi rude de gradul I ale acestora. În perioada vizată, au fost încheiate 124 contracte de finanţare nerambursabilă cu antreprenori, fiind create 800 noi locuri de muncă. Suma alocată în această perioadă a constituit 22,5 mil. lei. Totodată, investițiile atrase în proiectele respective au depășit suma de 76 mil. lei.

Analiza impactului Proiectului-pilot a demonstrat că fiecare leu alocat din acest program, atrage cca 3 lei investiţii în economia naţională. Respectiv, pentru perioada imediat următoare Ministerul Economiei prognozează investiții de peste 100 mil. lei prin intermediul ”PARE 1+1”. 

Istorii de succes

De menționat că beneficiari ai Programului ”PARE 1+1” au muncit, sau muncesc în prezent, în 29 de state ale lumii. Circa 40% din persoanele participante sînt foşti migranţi care s-au întors în ţară şi au intenţia de a lansa/dezvolta o afacere, 25% au copiii plecaţi din ţară, 22% au părinţii peste hotare şi, respectiv, 13% planifică investirea resurselor financiare cîştigate în străinătate de soţii lor. Vîrsta participanţilor la „PARE 1+1” este cuprinsă între 20 şi 81 ani, dintre care 30% au peste 50 ani, iar ponderea femeilor reprezintă 30 la sută. Sînt mulți tineri care au apreciat oportunitatea de a dezvolta o afacere în Republica Moldova cu ajutorul ”PARE 1+1”.

Un exemplu, în acest sens, este Coşneanu Igor – un tînăr de 25 de ani care a fondat întreprinderea „Roxinform” din or.Orhei, cu ajutorul financiar al mamei sale care  lucrează în Rusia din anul 2003 și cu asistența profesionistă a echipei ”PARE 1+1”.

Întreprinderea lui Igor activează în domeniul apiculturii și anume: prelucrarea, ambalarea şi comercializarea mierii de albine. În timpul cursului de instruire în antreprenoriat, organizat de ODIMM în cadrul Programului „PARE 1+1”, Igor a învăţat particularităţile administrării unei afaceri şi a pregătit un business plan bine chibzuit. În rezultat, a primit resurse financiare sub formă de grant pentru procurarea parţială a utilajului necesar la prelucrarea şi ambalarea mierii de albini. De asemenea, cu suportul „PARE 1+1”, antreprenorul a efectuat lucrări de reparaţie şi pregătire a încăperii pentru ca acestea să corespundă cerinţelor tehnico-sanitare conform standardelor europene. Întreprinderea planifică să livreze cca 50% din volumul total al producţiei pe piața externă, avînd încheiat un contract privind achiziţionarea mierii prelucrate şi ambalate cu o întreprindere din România. Restul producţiei va satisface cererea de pe piaţa autohtonă. Întreprinderea utilizează ambalaje ecologic pure, uşor utilizabile, indicînd pe etichetă modalităţile şi dozajele de utilizare, astfel asigurînd unicitatea produselor şi o cerere înaltă atît din partea clientelei corporative, cît şi de la clienţi individuali. Costul total al proiectului realizat de Coşneanu Igor constituie 795,8 mii lei, inclusiv 200 mii lei oferite din cadrul „PARE 1+1” drept grant nerambursabil.

Un alt exemplu este întreprinderea „Pro Diagnostic” din or.Ungheni, fondată de către Duca Adrian, fiul lucrătorilor migranţi – Duca Vitalie şi Galina, care muncesc peste hotarele ţării (Portugalia, Italia) din anul 2001.

La cei 29 ani, Adrian vrea să trăiască în Moldova, împreună cu familia sa, soţia şi fiica, şi să nu urmeze calea părinţilor, plecaţi la muncă în străinătate de peste 10 ani. Cu suportul financiar al părinților, transmis de peste hotare, și cu sprijinul Programului ”PARE 1+1”, Adrian a deschis un cabinet ecografic (ultrasonografic) în or.Ungheni. În cadrul întreprinderii lui mai activează 10 salariaţi, inclusiv 8 specialişti în domeniu (medici şi infirmiere). Totodată, dechiderea centrului medical a contribuit și la îmbunătăţirea condiţiilor de deservire medicală, dezvoltarea asistenţei specializate în domeniul ultrasonografiei şi a diagnostificării operative în localitate.  Participarea la Program i-a permis tînărului să-şi sporească nivelul culturii antreprenoriale, să cunoască despre diversele surse de informare şi dezvoltare, să modernizeze baza tehnico-materială necesară pentru funcţionarea centrului medical – procurarea unui aparat ultrasonografic modern, termostat etc.

Eugeniu Scurtu, de asemenea, a participat la ”PARE 1+1”. Investiţia totală efectuată de antreprenor pentru iniţierea afacerii în domeniul producerii peleţilor din biomasă a fost de peste 500 mii lei, finanţarea nerambursabilă din cadrul Programului „PARE 1+1” constituind 200 mii lei.

Eugen a muncit pe parcursul unei perioade îndelungate în mai multe ţări europene, încercînd să asigure familiei sale un trai decent. Obosit de munca printre străini, el a decis să se întoarcă acasă şi să-şi reia viaţa de la început. Era sigur că banii obţinuţi peste hotare trebuiesc investiţi eficient în propria întreprindere. Avea şi o idee de a înfiinţa o minifermă avicolă. Dar, în acelaşi timp conştientiza că îi lipsesc cu desăvîrşire cunoştinţele în domeniul antreprenorial, precum şi informaţiile cu privire la legislaţia în vigoare. După ce a participat la cursurile de instruire în cadrul Programului-pilot „PARE 1+1”, antreprenorul, cu mult entuziasm şi încredere în propriile forţe, şi-a modificat ideea de afacere, gestionînd în prezent o întreprindere de producere a peleţilor, care a devenit, în scurt timp, lider pe piaţa autohtonă.Sînt doar cîteva exemple din multitudinea de istorii de succes, înscrise în lista ”PARE1+1”, care i-au convins și pe cei ce au fost sceptici la etapa inițială, că acest program aduce beneficii reale și valoare adăugată investițiilor aduse în Republica Moldova.

”PARE 1+1” asigură o afacere durabilă

De menționat, că Guvernul monitorizează cu atenție dezvoltarea în continuare a afacerilor lansate cu suportul ”PARE 1+1”.

După obţinerea finanţării în cadrul Programului „PARE 1+1”, pentru asigurarea viabilității afacerii şi sporirea rentabilităţii acesteia, întreprinderile sînt tutelate pe parcursul unei perioade de 24 de luni, beneficiind de consultanţă, îndrumare și suport din partea ODIMM.

În același timp, pentru dezvoltarea și amplificarea efectelor benefice ale ”PARE 1+1”, este nevoie de o implicare largă, inclusiv din partea comunității diasporale care poate contribui substanțial la popularizarea oportunităților oferite de ”PARE 1+1”. Biroul pentru Relații cu Diaspora, creat în cadrul Cancelariei de Stat a RM în vederea intensificării relațiilor dintre Guvern și Diaspora, va acorda tot sprijinul concetățenilor aflați peste hotare și în Republica Moldova, care doresc să participe în Programul ”PARE 1+1”, asigurîndu-le legătura cu autoritățile responsabile de implementarea lui, dar și oferindu-le orice alt suport pentru realizarea cu succes a proiectelor lansate pe această cale.Pentru a participa la Program, aplicantul trebuie să întrunească cîteva condiţii: să fie cetăţean al Republicii Moldova; să fie lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe; să intenţioneze să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă; să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma provenienţa mijloacelor financiare, prin  prezentarea documentelor justificative  (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale). Mai multă informație la subiectul respectiv poate fi găsită accesînd pagina oficială a ODIMM (www.odimm.md).De menționat, că Guvernul lucrează asupra perfecționării condițiilor de selectare a granturilor. Este important ca acestea să se îmbunătățească permanent, inclusiv în vederea racordării lor la ultimele tendințe în ceea ce ține de migratie, dar mai ales de întoarcerea migranților moldoveni acasă.Pe durata implementării Programului-pilot „PARE 1+1″ în 2011-2012, acesta a fost susţinut financiar de către Uniunea Europeană, iar actualmente Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) sînt în  proces de negociere în vederea identificării mijloacelor financiare pentru finanţarea lui în continuare, pentru anii 2014-2015.

Biroul pentru Relații cu Diaspora se arată încrezător de faptul că Programul „PARE 1+1″ va avea susținerea necesară din partea partenerilor, iar continuarea lui va aduce un nou succes în dezvoltarea economiei și sporirea bunăstării oamenilor în Republica Moldova – un succes comun al Guvernului și Diasporei.