Semnarea acordului de cooperare dintre UN Women Moldova și Suedia va permite implementarea Notei Stratetigice propuse de UN Women pentru perioada 2021-2022. În cadrul acestei cooperări, UN Women va primi suport financiar din partea Suediei pentru a avansa egalitatea de gen, dar și pentru a susține abilitarea femeilor și combate violența în bază de gen.
 „Normele patriarhale și stereotipurile de gen sunt încă foarte persistente în Republica Moldova. Violența împotriva femeilor, faptul că sunt mai puțin implicate în viața politică și socială și, preponderent, sunt cele care efectuiază munci neremunerate, mai cu seamă în contextul pandemiei, este o problemă care trebuie soluționată cât mai urgent. Acest lucru va fi posibil și prin implementarea scopurilor pe care UN Women Moldova și le-a propus în cadrul cooperării cu Suedia prin intermediul Notei Strategice. Suntem sigure că această cooperare va avansa atingerea egalității de gen în Republica Moldova și va contribui la crearea unei societăți echitabile”, a menționat Dominika Sojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova.

La rândul său, Ambasadoarea Suediei la Chișinău, Anna Lyberg, a declarat: „Prin portofoliul continuu de programe dezvoltate în Republica Moldova și cooperarea strategică pe care Suedia o are cu UN Women și organizațiile locale din țară, suntem dispuși să răspundem amenințărilor și provocărilor tot mai mari. Acordul recent semnat va asigura continuarea cooperării în cadrul notei strategice, care oferă abordarea sistemică necesară în lucrul de integrare a politicilor de gen și oferirea suportului necesar instituțiilor locale. În contextul eforturilor comune de asigurare a egalității de gen, aș dori să fac referire la politica externă feministă a Suediei și să reiterez că pacea, securitatea și dezvoltarea durabilă nu pot fi realizate dacă jumătate din populația lumii este exclusă.”
Conform Notei Strategice publicate de UN Women pentru perioada 2018-2022, egalitatea în viața de zi cu zi încă nu este o realitate în Republica Molodva. Mai cu seamă în cazul femeilor. Acestea sunt unul dintre grupurile ce suferă de excludere sau discriminare multiplă, sunt subreprezentate în procesele și pozițiile decizionale din viața politică și publică și au o rată scăzută de ocupare în câmpul muncii, fiind cele care efectuează cea mai mare parte a muncii neremunerate și de îngrijire la domiciliu. Totodată, acestea înregistrează și niveluri ridicate de violență în bază de gen în viața de zi cu zi.
Cu toate acestea, Republica Moldova este parte a șapte din nouă tratate internaționale de bază privind drepturile omului, inclusiv Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, CEDAW. Astfel, Entitatea pentru Egalitate de Gen și Împuternicirea Femeilor are trei domentii principale de impact:

  1. Femeile conduc, participă și beneficiază în mod egal în cadrul sistemelor de guvernare.
  2. Femeile se bucură de venituri stabile, de un loc de muncă decent și de independență economică.
  3. Toate femeile și fetele trăiesc fără orice formă de violență.

Aceste domenii vor fi atinse inclusiv prin stabilirea cooperării curente dintre Republica Moldova și Suedia, iar pe lângă asta, cooperarea va contribui și la consolidarea eficienției organizaționale a UN Women în Republica Moldova. Totodată, rezultatele pe care UN Women Moldova speră să le atingă prin intermediul acestei cooperări, sunt aliniate cu standardele inernaționale și iau în cosiderație riscurile. Dintre care: persistența normelor și a stereotipurilor de gen care contribuie la crearea și menținerea discriminării sistemice împotriva fetelor și femeilor. Astfel, UN Women și-a propus atingerea a patru rezultate palpabile până la sfârșitul cooperării:

  1. O guvernare democratică, transparentă și responsabilă care creează politici și servicii eficiente pentru populația din Republica Moldova.
  2. Acces sporit la oportunități și muncă decentă generată de o creștere economică sustenabilă, incluzivă și echitabilă.
  3. O guvernare sustenabilă a resurselor naturale și a dezvoltării rezilienței la schimbările climatice și dezastre naturale.
  4. Servicii educaționale și medicale de calitate, sensibile la discriminarea de gen, incluzive, eficiente și echitabile.

Aceste rezultate vor fi atinse prin implementarea metodelor inovative de avansare a egalității de gen, inclusiv în contextul unei lumi afectate de COVID-19. Așa cum pandemia a demonstrat că femeile sunt afectate și mai mult și mai dispoporțional de discriminarea de gen în această perioadă, este nevoie de urgentarea activităților care urmează să fie implementate în cadrul acestei cooperări. Lucru pe care UN Women Moldova și-l asumă prin stabilirea rezultatelor pe care își propune să le atingă împreună cu Suedia, partenerul strategic pentru implementarea rezultatelor propuse.

Cooperarea este parte din proiectul de implementare a Notelor Strategice propuse de UN Women pentru perioada 2016-2022, care cuprinde alte două cicluri strategice: Nota strategică pentru 2014-2017 și Nota Strategică pentru perioada 2018-2022. Propunerea pentru cooperarea dintre Moldova și Suedia este bazată pe constatările și revizuirile care s-au făcut în timpul implementării Notei Strategice pentru 2018-2022, care a avut loc în perioada mai-august 2020.