32Universitatea „Ion Creangă” din Chişinău este cea mai prestigioasă instituţie pedagogică din Moldova, un loc privilegiat de formare a viitorilor profesori.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost formată conform Hotărârii Guvernului R.S.S. Moldovenești din 16 august 1940, cu denumirea iniţială Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat, care în 1955 a fost redenumit Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În anul 1992, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai „Cu privire la reorganizarea sistemului învăţământului universitar”, Institutul este reorganizat în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

   În anul 1993 a reînceput pregătirea profesorilor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, care în prezent are peste 1000 de studenţi la limbile engleză, germană, franceză, italiană. Astăzi, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă” întrunește opt facultăţi.

   Pe parcursul ultimilor zece ani de activitate, Universitatea și-a lărgit considerabil profilul de pregătire a profesorilor școlari, a fost reînnoit nomenclatorul specialităţilor și au fost revăzute planurile de învăţământ. Facultăţile Universităţii pregătesc cadre didactice la peste 40 de specialităţi. Universitatea dispune de cadre didactice și știinţifice de o înaltă calificare. Actualmente, la cele 25 de catedre ale Universităţii, activează 17 profesori universitari, 14 doctori habilitaţi, 124 de doctori în știinte, 104 conferenţiari universitari. La facultăţile Universităţii își fac studiile peste 6000 de studenţi. Universitatea a pregătit mai mult de 32 mii de cadre didactice cu studii superioare. Peste 100 de absolvenţi ai universităţii au fost mentionaţi cu titlul de „Învăţător emerit al Republicii”.

  Paralel cu activitatea de instruire, Universitatea desfășoară și o vastă activitate stiinţifică. Pe parcursul ultimilor ani de studii au fost stabilite relaţii de colaborare stiinţifică cu un șir de centre universitare de peste hotare: cu universităţile din București, Iași, Cluj-Napoca, Constanţa, Galaţi, Dusseldorf (Germania), Montana (SUA), Velico-Tirnova (Sofia), Ankara și cu alte universităţi din Anglia, Olanda, Rusia, Italia, etc.

   Aportul U.P.S. „Ion Creangă” e inestimabil nu numai în ceea ce priveste pregătirea profesorilor de diferite specialităţi; absolvenţii universităţii sânt oameni de stiinţă și cultura, politicieni, scriitori, savanţi cu renume mondial, personalităţi marcante. Mândria Universităţii sânt: academicienii Boris Melnic, Boris Mateenco, Petru Soltan, Haralambie Corbu; scriitorii Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Vasilache, Victor Teleuca, Gheorghe Voda, Andrei Strimbeanu, Ion Hadârcă ș.a.