Pe 24 septembrie 2021,  Universitatea Tehnică a Moldovei a lansat un nou program de master „Pedagogie vocațională – inginerie și fabricație”. Destinat cadrelor didactice din Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT), programul a fost susținut de proiectul „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) în cadrul cooperării germane și co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).

Programul a fost elaborat la solicitarea direcției de învățământ profesional tehnic din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) în vederea sporirii atractivității profesiei de cadru didactic în instituțiile de învățământ profesional tehnic (IÎPT), respectiv diminuarea vârstei înaintate a cadrelor didactice din sistem, precum și asigurarea calității instruirii teoretice. Acesta corespunde standardelor UNESCO pentru cadrele didactice din ÎPT, astfel încât tinerii absolvenți cu experiență în inginerie să fie motivați să adere la sistemul ÎPT.

Implementarea noului Program de formare inițială a cadrelor didactice în domeniul ÎPT a demarat în septembrie 2021 și are scopul de a fi oferi absolvenților posibilitatea de a obține diplomă dublă. În acest sens, în iunie 2021, a fost semnat un Memorandum de înțelegere privind colaborarea și dezvoltarea schimbului academic și cultural în domeniile ÎPT, cercetare și predare între Universitatea „Otto von Guericke” Magdeburg, UTM și Academia de Cooperare Internațională (AIZ).

Programul de master se adresează absolvenților programelor de licență cu profil ingineresc ce doresc o formare profesională suplimentară, pentru a putea activa în calitate de cadre didactice și / sau manageriale în IÎPT. Durata studiilor este de 2 ani, timp în care masteranzii vor fi formați în domeniul didacticii vocaționale prin abordarea inovativă de predare-învățare-evaluare și vor dezvolta un set de abilități practice pentru a fi eficienți atât în sala de clasă cât și în laboratorul didactic.

UTM va instituționaliza și va oferi programul de pedagogie vocațională ”Pedagogie vocațională – inginerie și fabricație”  la nivel de sistem, ceea ce va spori atractivitatea acestei profesii, precum și va asigura îmbunătățirea performanței, eficienței, calității și orientării spre cerere a ofertei ÎPT din Moldova.