În data de 30 iunie 2021, Universitatea Tehnică a Moldovei a primit vizita reprezentanților  Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH) – Ignas DAUGELA și Andrius UŠINSKAS, însoțiți de Ina BOGATÎI, șef Direcție Politici de Dezvoltare Instituțională a Ministerului Afacerilor Interne al RM. Vizita s-a desfășurat la inițiativa secretarului general al MAI, Ianuș ERHAN, în contextul Acordului de Cooperare semnat de MAI.

Vizita este ocazionată de lansarea oficială a proiectului „Conceptul inovativ de supraveghere aeriană relocabilă pentru securitatea frontierelor”, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului de Facilitare al Parteneriatului de Mobilitate, având drept scop consolidarea capacităților instituționale ale Poliției de Frontieră în domeniul vizat. https://mobilitypartnershipfacility.eu/what-we-do/actions-pilot-projects/novel-concept-of-relocatable-aerial-surveillance-for-border-security.

În cadrul vizitei la UTM, oaspeții au avut un dialog cu Daniela POJAR, prorector pentru probleme financiare și relații internaționale; Dumitru CIORBĂ, decanul FCIM; Pavel NISTIRIUC, decanul FET, și Vitalie STOIAN, șeful Catedrei Militare, UTM. Dialogul s-a axat pe inițierea unor parteneriate cu Universitatea Tehnică Gedeminas din Vilnius, aplicarea la proiecte comune atât pe domeniul didactic, cât și pe aspectul de cercetare. Totodată, acest parteneriat ar contribui la dezvoltarea unui laborator de instruire Educație pentru Drone la Catedra Militară a UTM.