Universitatea Tehnică a Moldovei a încheiat acorduri de colaborare cu doi parteneri importanți – SC TOP GEOCART SRL, București – producător de echipamente pentru măsurători topografice, geodezice, industriale în construcții, și IM TRIMETRICA SRL, Chișinău – distribuitor oficial în RM al produselor ESRI din SUA.

Producător cu tradiție în fabricarea echipamentelor și sistemelor destinate lucrărilor de măsurători topografice, geodezice, în construcții industriale, fiind de 22 de ani distribuitor oficial și licențiat al produselor companiei Leica Geosystems în România, SC TOP GEOCART SRL și-a exprimat interesul pentru integrarea procesului de studii din cadrul UTM cu experiența instituțiilor guvernamentale în domeniul tehnologiilor informaționale, cercetării științifice și tehnologice, tehnice în domeniul arhitecturii, urbanism, construcții, geodezie, cadastru, fotogrammetrie, GIS, teledetecție, energie, comunicații, management și serviciilor aferente. Reprezentându-și compania la procedura de semnare a Acordului cu UTM, Mihai AVADANEI, inginer, manager pe vânzări și traininguri, a transmis salutul cordial din partea directorului general de la București, George DAMIAN – un gest apreciat cu toată considerația de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

Cooperarea UTM cu TOP GEOCART, România datează din anii 2000, materializându-se în permanență cu deplasarea studenților Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM la Universitatea Tehnică de Construcții București, la Facultatea de Geodezie, invitați la practica geodezică de  compania dată. Asupra semnării unui Acord de colaborare între UTM și TOP GEOCART s-a convenit recent, în urma achiziționării unui lot de produse Leica, colaborarea de mai departe anunțându-se a fi avantajoasă pentru ambele părți.

În cazul IM TRIMETRICA SRL – distribuitor oficial și licențiat în Republica Moldova al produselor ESRI din SUA, colaborarea FCGC-UTM datează din 2002, aceasta fiind inițiată în cadrul unui proiect educațional TEMPUS și reluată de curând, în urma achiziționării unui lot de produse ArcGIS, care oferă o gamă largă și capacități unice, inclusiv licențe flexibile pentru aplicarea analizelor bazate pe geolocație.

Directorul TRIMETRICA, Eugeniu HRISTEV, prezent la semnarea Acordului, și-a exprimat admirația față de UTM, în persoana rectorului, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și, în special, față de decanul FCGC – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, pentru deschidere și implicarea plenară în organizarea ceremoniei de semnare a acordurilor de colaborare respective.