Pe 25 septembrie a.c., Universitatea Tehnică a Moldovei a participat la manifestările prilejuite de Ziua Cooperării Europene în Republica Moldova, ajunsă la a 10-a ediție, desfășurate în parcul „Alunelul” din Chișinău, cu sloganul „Să depășim granițele pentru o cooperare sporită”. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

În prezența Excelenței Sale Jānis MAŽEIKS, șeful delegației UE în Republica Moldova, a domnilor Dumitru BUDIANSCHI, ministrul Finanțelor, Ana REVENCO, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Alla NEMERENCO, ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Marius Ciprian TOTH, ministru plenipotențiar, Ambasada României în Republica Moldova, Victor POEDE, reprezentant al Secretariatului Tehnic Comun Iasi, în numele Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră, Daniela POJAR, prorector UTM pentru finanțe și relații internaționale, a făcut o trecere în revistă a proiectelor de cooperare transfrontalieră derulate la UTM cu suportul UE și al României, între care 6 proiecte SOFT aflate în derulare; 1 proiect HARD aflat în procedura de semnare; mai multe proiecte de infrastructură și identitate vizuală, parte a Programului operațional comun România – Republica Moldova pentru perioada 2014-2020.

Unul dintre proiectele nominalizate – HAZARM – Integrated Networks for Hazard Risk Management 2 SOFT/4.2/77, având ca parteneri Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași (coordonator), Institutul de Geologie și seismologie din Chișinău, prevede în perioada de derulare de 18 luni (iunie 2020 – decembrie 2021) reducerea decalajului dintre România și Republica Moldova în sfera planificării acțiunilor în cazul situațiilor de urgență, precum și în abordarea strategică a dezastrelor naturale prin crearea unei rețele transfrontaliere de management a hazardelor la granița de Est a Uniunii Europene. Bugetul total al proiectului este de 294000,00 Euro.

În cadrul proiectului CBCinMEE – Cross Border Cooperation in Mechatronics Engineering Education 2 SOFT/1.1/64  – UTM îi revine calitatea de coordonator, având ca partener Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași. Preconizat a se desfășura pe perioada a 18 luni (29 septembrie 2020 – 28 martie 2022), proiectul are ca obiectiv de bază creșterea accesului la educație și îmbunătățirea calității educației prin cooperarea transfrontalieră între cele două universități – UTM și TUIASI. Bugetul total al proiectului este de 222 230,00 Euro.

INTELWASTES – Intelligent Valorisation of Aggro-foiod Industrial Wastes 2 SOFT/1.2/83 este cel de-al treilea proiect coordonat de UTM, având ca partener Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, care în perioada septembrie 2020 – februarie 2022 își propune consolidarea capacităților de cercetare-inovare ale universităților printr-o cooperare transfrontalieră durabilă pentru utilizarea eficientă a deșeurilor agroalimentare industrial, obținute în urma prelucrării strugurilor, fructelor și legumelor. Bugetul total al proiectului este de 120.000,00 Euro.

ELBUS – Improving the cross-border public transportation using electric buses supplied with renewable energy 2SOFT/3.1/54 este un alt proiect coordonat de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, care, în perioada de derulare iunie 2020 – decembrie 2021, urmărește dezvoltarea transportului public transfrontalier cu autobuze electrice alimentate de la surse de energie regenerabilă. Bugetul total al proiectului este de 97.880,00 Euro.

La fel, pe o perioadă de 18 luni (septembrie 2020 – februarie 2022), se prevede consolidarea cooperării transfrontaliere dintre mediul academic și cel antreprenorial  pentru creșterea accesului la o educație calitativă în cadrul proiectului CEE – Collaborative Entrepreneurial Educațion 2SOFT/1.1/1, având în calitate de parteneri ODIMM (coordonator), Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași și Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Iași, România. Bugetul total al proiectului este de 381.877,00 Euro.

În parteneriat cu aceeași Universitate Tehnică „Gh. Asachi” din Iași (coordonator) și cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova, la UTM se desfășoară un alt proiect SOFT – CROSSCOMP – Cross-border Regional Hub of Competences for Automotive Instrustry 2SOFT/1.1/1, având ca obiectiv încurajarea îmbunătățirii cooperării transfrontaliere între cele trei universități și creșterea capacității instituționale a partenerilor de a edifica o forță de muncă conform celor mai recente cerințe din sectorul ingineriei auto, conducând la o creștere a nivelului studenților din învățământul terțiar de pe ambele părți ale frontierei, înzestrați cu abilități relevante pentru piața muncii, pentru a asigura îmbunătățirea ratei de ocupare a absolvenților și pentru a satisface nevoile crescânde ale companiilor regionale. Bugetul total al proiectului este de 444.000,00 Euro.

Unicul proiect HARD, aflat în procedura de semnare – WiNet@Uni – Joint Cross border Networking Infrastructure of Tehnical Universities of Iasi and Moldova 1 HARD/3.1/75, preconizat pentru o perioadă de derulare de 24 de luni, își propune să  contribuie la inovația socială prin modernizarea infrastructurii de comunicații și încurajarea accesului la societatea electronică, precum și dezvoltarea cooperării și interacțiunii trans-țară între și în cadrul universităților participante: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași (coordonator) și UTM. Bugetul total al proiectului este de 1.944.415,00 Euro.

Prezentarea proiectelor respective a inclus hărți ale terenurilor vizate în proiectele respective, planuri urbanistice corelate cu hărțile părților implicate, liste ale echipamentelor procurate și instalate în laboratoarele de specialitate ale UTM, activitățile de diseminare și promovare  a rezultatelor înregistrate, precum și modernizarea curriculei cursurilor universitare (de ex., de Inginerie automobile).

Adresând înalte aprecieri pentru suportul de care UTM beneficiază în cadrul proiectelor nominalizate, dna prorector UTM, Daniela POJAR, și-a exprimat convingerea că Republica Moldova și implicit Universitatea Tehnică a Moldovei, va continua calea reformelor cu aceeași responsabilitate și dedicație întru crearea unei cooperări transfrontaliere durabile și reciproc avantajoase.