Universitatea Tehnică a Moldovei a acceptat invitația de aderare la Asociația Universităților Tehnice (АТУ), înființată în 1993 la inițiativa principalelor universități tehnice din Federația Rusă, pe baza secțiunii universităților tehnice a Asociației Eurasiatice a Universităților. De curând, în temeiul deciziei Consiliului Asociației din 19 martie 2021, UTM a primit Certificatul de membru al АТУ, semnat de către președintele Asociației, Anatoly ALEXANDROV, rector al Universității Tehnice de Stat „N. Bauman” din Moscova, și directorul executiv al Asociației, Vladimir FIODOROV.

Anterior, Consiliul de Administrație al UTM a acceptat în unanimitate aderarea la acest important organism internațional, la propunerea prorectorului Dinu ȚURCANU, responsabil inclusiv de promovarea imaginii UTM la nivel național și internațional și accederea în clasamentele universitare, care a subliniat necesitatea colaborării inclusiv cu universitățile din țările CSI în vederea dezvoltării continue și calitative a procesului educațional și de cercetare în cadrul UTM.

Asociația Universităților Tehnice include 147 de universități și organizații (instituții de cercetare, parcuri tehnice și întreprinderi industriale) din Federația Rusă și țările vecine. Asociația Universităților Tehnice a fost creată în scopul: combinării eforturilor și inițiativelor membrilor asociației în implementarea activităților educaționale, metodologice, de cercetare, culturale, educaționale și publice ale universităților tehnice; reprezentarea intereselor comune ale membrilor Asociației în guvern și alte organisme, organizații internaționale; coordonarea activităților comune ale universităților tehnice în domeniile dezvoltării socio-economice, științifice și tehnice (tehnologice) și inovatoare a țării. Asociația urmărește o politică activă care vizează unirea eforturilor statelor, instituțiilor de învățământ, organizațiilor și întreprinderilor de a implementa dezvoltarea prioritară a învățământului superior ingineresc și tehnic bazat pe idei pedagogice progresive, combinând cele mai bune tradiții ale universităților și școlilor superioare de inginerie.