Începutul lunii Iulie, o lună cu adevărat „de cuptor” pentru universități, în care se dă tonul Admiterii, aduce vestea cea mare: Universitatea Tehnică a Moldovei deține întâietatea la nivel național în prestigiosul clasament al citărilor de publicații științifice Webometrics – „TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles” (http://www.webometrics.info/en/transparent).

Cu 13 128 de citări la activ, conform clasamentului Webometrics (din numărul total de peste 58 000 de citări ale Universităţii Tehnice a Moldovei), UTM ocupă o nișă importantă în biblioteca de materiale academice şi publicaţii ştiinţifice – platforma Google Scholar, în clasament fiind înregistrate doar 4 instituţii de învăţământ superior din ţară:

  • Universitatea Tehnică a Moldovei
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
  • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

Includerea UTM în acest ranking global al citărilor de publicații științifice este o realizare importantă, acesta fiind folosit drept criteriu prioritar în realizarea Top Webometrics al universităților anual, în lunile ianuarie şi iulie, iar clasamentul citărilor de pe această platformă include cca 5000 de instituții de învățământ superior din întreaga lume și urmărește evaluarea activității de cercetare științifică a acestora.

Parametrul transparență a rămas neschimbat și se calculează ca și în clasamentul precedent din ianuarie 2021: metodologia de calcul se bazează pe colectarea citărilor din primele top 210 profiluri publice ale fiecărei universități, pentru a permite comparații independente de numărul de angajați ai instituţiei, cu excluderea ulterioară a primelor 20 de profiluri de top ale listei pentru îmbunătățirea reprezentativității. Pentru celelalte 190 de profiluri per universitate se însumează numărul de citări, iar instituțiile sunt ordonate descrescător. Datele utilizate pentru clasament au fost colectate în perioada 20-24 iunie 2021, iar această versiune este constituită doar din Top Înregistrări (citări > 1000).

Topul Google Academic este realizat de „Webometrics Ranking of World Universities”, la inițiativa Cybermetrics Lab – un grup de cercetare al Consiliului Superior de Investigații Științifice al Ministerului Științei și Inovării al Spaniei – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, căruia îi aparține și inițiativa lansării prestigiosului top Webometrics Ranking Web of Universities, iar Google Scholar reprezintă un motor de căutare ce livrează versiuni digitale ale publicațiilor științifice în volum text-integral: articole, cărți, manuale emanate din mediul academic și de cercetare.