Importanța ramurii construcțiilor pentru economia Republicii Moldova și, implicit, buna pregătire a studenților UTM în domeniile arhitectură și construcții, au fost subiectele abordate în cadrul întrevederii rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și Pavel CABA, președintelui Federației Patronatelor CONDRUMAT, prilejuită de semnarea unui Acord colaborare.

Inițiativa oficializării colaborării UTM & CONDRUMAT printr-un acord semnat de către părți aparține decanei Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC), conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, facultate pe care, la 1978, o absolvea președintele FP CONDRUMAT (specialitatea „Construcții industriale și civile”), pe atunci FCGC numindu-se Facultatea de Construcții.

La întrevedere au participat și conf. univ., dr. Anatolie TARANENCO, șeful Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie din cadrul FCGC-UTM, dar și conf. univ., dr. Ilie BRICICARU, decanul Facultății Urbanism și Arhitectură (FUA), care au pus în evidență mai multe programe de studiu din cadrul FUA și FCGC în ramura respectivă: domeniul general de studiu 073 – Arhitectură și Construcții, care înglobează studiul artei, științei, tehnologiilor de proiectare, execuție, întreținere a construcțiilor și edificiilor, inclusiv îmbunătățirea reglementată a localităților atât sub aspect funcțional, cât și estetic; și domeniul de formare profesională 0732 – Construcții și inginerie civilă, care cuprinde programele de studii/specialitățile: 0732.1 Construcții industriale și civile, 0732.2 Căi ferate, drumuri, poduri,  0732.3 Alimentări cu apă, canalizări, 0732.4 Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri, 0732.5 Inginerie antiincendii şi protecţie civilă. Totodată, programul de studii 0732.1 – Construcții Industriale și Civile, are misiunea să asigure formarea profesională superioară pentru studii universitare de licență (ciclul I) a specialiștilor în domeniul proiectării, cercetării, execuției, întreținerii și exploatării construcțiilor industriale, civile și agricole. Mai mult. FCGC și FUA, ambele facultăți de la Universitatea Tehnică a Moldovei, sunt unicele entități de învățământ superior din Republica Moldova care pregătesc ingineri, la specialitățile enumerate mai sus. Principalele activități pe care le poate desfășura un inginer constructor sunt următoarele: inginer constructor începător – maistru de șantier, diriginte de șantier, responsabil tehnic, expert tehnic în construcții, verificator de proiecte în construcții, inginer proiectant/structurist.

Recunoscând importanța colaborării bilaterale în domeniul instruirii și aprofundării cunoștințelor întru asigurarea unui nivel înalt de calificare al absolvenților Universității prin integrarea procesului de studii și a experienţei instituţiilor guvernamentale în domeniul Arhitecturii și Construcției şi serviciilor aferente, părțile au convenit asupra organizării și desfășurării unor activități concrete. Astfel, UTM s-a angajat să contribuie la implementarea în procesul de studii a inovațiilor IT și din domeniul Arhitecturii și Construcțiilor; formarea continuă a specialiștilor din domeniu, inclusiv a studiilor de masterat și doctorat; promovarea proceselor de eficientizare a serviciilor publice guvernamentale pe plan național și internațional și în procesul de studiu; implicarea în proiecte comune pe segmentul Arhitecturii și Construcțiilor și serviciilor aferente; organizarea în comun a evenimentelor pe domeniile de activitate atribuite FP CONDRUMAT.

Totodată, FP CONDRUMAT s-a angajat să contribuie la perfecționarea procesului universitar de studii; implicarea personalului calificat în procesul de instruire universitară atât la ciclul Licență, cât și la Master, pentru programele de studii din domeniile de activitate ale Trimetrica; accesul studenților la procesele de implementare a studiilor tehnologice de profil și organizarea în cadrul Federației a stagiilor de practică pentru studenți; participarea la târgurile locurilor de muncă organizate  de UTM și crearea premiselor de angajare ulterioară a absolvenţilor; susținerea evenimentelor tehnico-științifice  de profil.