Pe data de 2 aprilie 2021, a fost semnat Acordul de colaborare între MAI și Universitatea Tehnică a Moldovei, de către ministrul Afacerilor Interne al RM, Pavel VOICU, și rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

În cadrul evenimentului, ministrul interimar Pavel VOICU a vorbit despre necesitatea autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI de specialiști în diferite domenii și utilitatea unui asemenea acord pentru minister. La rândul său, rectorul UTM Viorel BOSTAN a subliniat importanța instruirii și formării continue, care contribuie la perfecționarea și dezvoltarea capacităților angajaților subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne pentru a oferi servicii de calitate cetățenilor.

Acordul va permite:

  • Elaborarea și implementarea programelor de instruire privind siguranța rutieră și securitatea cibernetică;
  • Realizarea de proiecte educaționale, pregătirea și recrutarea studenților prin programe de stagii și angajări;
  • Desfășurarea activităților de informare și educație privind siguranța pe internet;
    Implicarea profesorilor și studenților în dezvoltarea de produse, servicii informaționale pentru domeniul aferent subdiviziunilor MAI;
  • Utilizarea și dezvoltarea în comun a infrastructurii existente de instruire și fabricare, precum și a echipamentului din dotare în vederea obținerii unor indicatori înalți de activitate.