Domnule Valeriu Streleț, care sunt reperele activității Companiei Bioprotect. Pe ce domenii se concenterază? Rațiunea existenței și activității Companiei BIOPROTECT este asistarea și deservirea fermierilor în munca lor de producere a recoltelor agricole. În activitatea noastră ne axăm pe o serie de obiective și principii, cum ar fi: 1. să aducem fermierului cele mai optimale inputuri agricole și tehnologii prin prisma raportului preț – calitate – randament; 2. să fim utili fermierilor și permanent alături de ei prin școlarizări, consultări, instruiri și familiarizarea cu progresele care sunt pe agenda fermierilor din alte regiuni ale lumii; 3. să participăm împreună cu fermierii la toate etapele de creștere a recoltelor, anticipând și prevenind posibile pericole pentru culturile agricole, considerându-ne misiunea împlinită doar atunci când recolta este în hambare; 4. să fim pro activi și flexibili în termenele și formele de plată pentru inputurile și serviciile care le livrăm fermierilor, ajutându-i să-și vândă recolta la cele mai avantajoase prețuri.        

Agricultorii moldoveni apelează la serviciile profesioniștilor, țin cont de sfaturile oferite de aceștia? Mulți din fermierii care exploatează suprafețe agricole, proprii sau arendate, nu au studii agricole speciale. Ei învață din mers și sunt deschiși pentru instruiri și noi cunoștințe. Echipa Bioprotect, nucleul căreia îl constituie 12 agronomi-ingineri profesioniști, este în permanentă comunicare cu fermierii, organizând seminare zonale la startul sezonului agricol, școlarizări la sediul companiei pentru grupuri de până la 30 de fermieri, evenimente tematice în câmp – dedicate tehnologiilor de cultivare la culturi agricole concrete, vizite de monitorizare ale managerilor regionali la fermierii din regiunea de responsabilitate. De regulă, majoritatea fermierilor urmează recomandările și sunt foarte deschiși pentru implementarea noilor tehnologii eficiente în agricultură.   

Fermierii ce servicii solictă mai frecvent de la Compania pe care o conduceți? Fertilizarea corectă a solului, asigurarea cu cele mai bune semințe, perioadele optimale pentru semănat, tehnologii de protecție a culturilor împotriva bolilor și dăunătorilor, metode de fertilizare în perioada de creștere și vegetație a culturilor etc.. În ultimii ani atestăm un interes în creștere pentru tehnologii BIO de cultivare a recoltelor agricole. Pe acest segment avem oferte speciale, care sunt în permanentă completare și perfecționare.

Compania Bioprotect promovează și contribuie prin serviciile oferite la crearea unei agriculturi eficiente. Ce înseamnă agricultură eficientă, în viziunea Dumneavoastră, și la ce etapă de eficientizare se află agricultura din țara noastră? Agricultura eficientă însemnă obținerea celor mai bune recolte chiar și în anii cu condiții climaterice complicate. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt indispensabile un lanț de condiții: rotația corectă a culturilor agricole (asolamentele) – analizele periodice ale solului pentru identificarea formulelor corecte de fertilizare – utilizarea echipamentelor agricole moderne și corespunzătoare – alegerea corectă a semințelor și hibrizilor de culturi agricole – respectarea tehnologiilor de erbicidare, protecție și fertilizare în perioada de vegetație a culturilor agricole cu produse omologate – verificarea calității apei folosite pentru irigare și ameliorarea calității acesteia etc.. În rezultat, în ultimii ani avem deja numeroase exemple de rezultate remarcabile în agricultura din țara noastră, cu recolte comparabile cu indicatorii din Europa, SUA sau alte părți ale lumii.    

Aveți parteneri în alte state cu care colaborați ? Ați preluat din experiența acestora? Compania Bioprotect este dealer național al liderilor globali în tehnologii agricole – CORTEVA Agrisolutions (rezultatul fuziunii Du Pont + Dow Agrisciences), SYNGENTA, FMC etc.., la care se adaugă multe companii europene cu renume. Tot ce au mai bun partenerii noștri externi ajunge prin intermediul Bioprotect la fermierii din Moldova. Vom avea ca obiectiv aprofundarea și extinderea acestui proces în anii care vin.