Studentele Facultății Textile şi Poligrafie, programul Design si Tehnologii Poligrafice, anul II – Nicoleta VASILIEV,  Daniela IFTODI și Daniela MARDARI, însoțite de profesoara lor, Lucia ADASCALIȚA, au participat la cea de-a XXX-a ediție a Simpozionului Științific International „Valori bibliofile”- 2021, secțiunea II: Ex-libris și grafică de carte, desfășurat pe 15-16 iunie, în incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Cu prilejul acestui eveniment, studentele au avut bucuria revederii cu Valeriu HERȚA, artist plastic. Împreună cu d-sa pe post de moderator al secțiunii, au încercat să răspundă la întrebările: Ce este Ex-librisul? De unde vine?

Un prim răspuns la aceste întrebări l-a dat Arhim. dr. Policarp CHIȚULESCU, directorul Bibliotecii Sf. Sinod, București, expert în bibliofilie și carte rară, care a venit cu CÂTEVA COMPLETĂRI LA BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE. Vasile MALANEȚCHI, șef secție Literatura contemporană, Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu”, Chișinău, a prezentat unele Note cu privire la Ex-Librisul lui Paul Gore – HONOR, PATRIA, FIDES. Iar Veronica COSOVAN, șef secție Cartea veche și rară, Biblioteca Națională a RM, a evocat pagini importante din PERIOADA DE AUR A MINIATURISTICII MOLDOVENEȘTI.

Meditând asupra întrebării „Ce este EX-LIBRISUL – CREAȚIE ARTISTICĂ SAU SEMN DE PROPRIETATE?”, artistul plastic Valeriu HERȚA a ținut să identifice mai întâi cine este creatorul acestui semn de carte? Răspunsul a oscilat între „un pictor, un grafician, un poligraf sau o persoană iscusită”… În calitatea sa de artist-profesor, a venit și cu unele repere despre utilizarea și evoluția acestei mici forme grafice și impactul său în lumea cărților. S-a referit la Ex-libris ca semn al culturii și civilizației; la mijloacele tehnice de imprimare a acestuia pe hârtie; la posibilitățile tehnice și poligrafice ale epocii; a făcut și o descriere a Ex-librisului ca element de cercetare științifică. S-a referit și la starea Ex-librisului în perioada contemporană, la momentele de criză care au lăsat loc pentru apariția Pseudo Ex-librisului, precum și la unele aspecte controversate despre aceste lucrări. O comunicare științifică, o expresie a propriei viziuni asupra subiectului, dar și o veritabilă lecție pentru tinerii studioși, a căror prezență a remarcat-o, dorind să contribuie inclusiv prin acest discurs la extinderea viziunii lor asupra domeniului, dar și la consolidarea și valorificarea pe această cale a relației profesor-discipol.

Modelul frumoasei relații profesor-discipoli demonstrat în repetate rânduri de către artistul-profesor  Valeriu HERȚA și-a găsit continuitate, chiar în cadrul acestui simpozion, într-un frumos conglomerat promovat de mai tânăra sa colegă din cadrul FTP-UTM, lectora universitară Lucia ADĂSCĂLIȚA, care a făcut echipă cu mai multe discipole-colege ale sale în elaborarea unor lucrări în care au redescoperit Universul Ex-Librisului și au evocat contribuția în domeniu a mai multor oameni de artă, cum ar fi „ARTA EX-LIBRISULUI” – în coautorat cu Nicoleta VASILIEV, „CREAȚIA ARTISTULUI PLASTIC ILIE BOGDESCO – ARMONIE ÎNTRE ARTA GRAFICĂ ȘI CALIGRAFICĂ” – cu Daniela IFTODI ; „SERGIU PUICĂ – MAESTRUL GRAFICII DE CARTE PENTRU COPII” – cu Daniela MARDARI.

Cu asemenea artiști-profesori și profesori-artiști tinerii studioși de astăzi au doza necesară de azimă pentru a se cultiva și afirma.