Născut la nordul Moldovei, în Borosenii-Noi, raionul Râșcani, actualul Administrator Principal al Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”, Veaceslav Nedelea, și-a făcut studiile universitare la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din capitală, specialitatea „Istorie și metodica muncii educative”, iar apoi și la Institutul Nistrean de Economie și Drept din Bălți, la Specialitatea „Drept”. Ulterior, Veaceslav Nedelea a urmat și studii postuniversitare, obținând titlul de „Master în Administrarea de stat și municipală” la Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, precum și cel de „Master în Drept economic” la Universitatea de Studii Europene din Moldova. Tânărul absolvent și-a urmat vocația, activând în calitate de profesor de istorie la școala medie ruso-moldovenească din orașul Mărculești, raionul Florești (1986-1988), iar apoi este ales I Secretar al Comitetului raional Florești al Comsomolului din Moldova. În perioada 1998-2002 a predat în diferite instituții de învățământ din Chișinău, inclusiv în calitate de lector superior la Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova (2004-2006) și Universitatea Liberă Internațională din Moldova (2007-2008). Paralel cu activitatea didactică, Veaceslav Nedelea a activat și în calitate de președinte al Colhozului Firma-agricolă „Moldova” din satul de baștină, Borosenii Noi, raionul Rîșcani, având în subordine 4.200 de angajați (1994-1998); Inspector General de Stat adjunct al Inspecției Muncii din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova (2002-2004); primar interimar al orașului Durlești, din suburbia capitalei (2004-2007), jurist la „Moldtelecom” (2012), Șef Secție Înmatricularea transportului nr.7, la Întreprinderea de Stat CRIS „REGISTRU”, Chișinău (2012-2013), Director al Direcției de Poștă Chișinău, Î.S. „Poșta Moldovei”, Chișinău, cu 820 de angajați în subordine (2013-2016). În 2016, Veaceslav Nedelea este numit în calitate de Administrator Principal Interimar al Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”, unde a revenit în primăvara anului curent, după exercitarea în perioada anilor 2018-2019 a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ales din partea Partidului Democrat din Moldova. În pofida unei cariere demne de toată invidia, administratorul ZAL Chișinău spune că cea mai importantă realizare din viața sa este, totuși, familia, în persoana soției Claudia, care la fel a îmbrățișat vocația de pedagog, activând actualmente în calitate de profesoară de istorie și educație civică la LT român-francez „Gh.Asachi” din capitală, și fiul care-i poartă numele Nedelea Veaceslav (jr.), elev în clasa I la același liceu din capitală. „Cel mai important lucru în viață este Familia. Cariera nu te așteaptă acasă, banii nu-ți șterg lacrimile și faima nu te ține în brațe noaptea… N-am nevoie de averi! Familia mea este cea mai prețioasă comoară din lume!”, spune modest Veaceslav Nedelea.

Protecția investițiilor și stabilitate în desfășurarea activităților! ZAL „Expo-Business-Chişinău” este în căutarea permanentă de noi investitori.

Fiind prima Zonă economică liberă, creată în Republica Moldova în anul 1996, pe o suprafață totală de 23,61 ha, Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL) „Expo-Business-Chişinău”, găzduiește astăzi 49 de rezidenţi, capitalul statutar al cărora reprezintă 11 ţări ale lumii. Cu toate acestea, Zona liberă dispune de circa 16,0 ha disponibile, pentru implementarea noilor proiecte investiționale, în subzona din or.Sîngera, precum și 1.000 m.p. spații de birou. Revenit la conducerea Zonei libere, după expirarea mandatului de Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de Administrator Principal, dnul Veaceslav Nedelea prezintă Zona liberă ca o entitate, care dispune de o infrastructură dezvoltată, având acces direct la căile ferate și autostrăzile, care leagă Republica Moldova cu Ucraina și România, dar și fiind amplasată la o distanță de doar un kilometru de  Aeroportul Internațional Chișinău. La etapa actuală, numărul angajaților la întreprinderile rezidenților ZAL „Expo-Business-Chişinău” este de 2020 angajați, însă la o rază de 25 km există aproximativ 700.000 de persoane cu reședință urbană și aproximativ 220.000 locuitori în regiunea rurală din aproprierea orașului. Rezidenţii ZAL Chișinău sunt antrenați în producția industrială a mărfurilor de export, a materialelor de construcţie, a vinurilor, divinurilor şi operaţiuni de sortare, marcare, ambalare și alte asemenea operațiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova, iar originea capitalului rezidenților provine din Rusia, SUA, Germania, Ucraina, Italia, Japonia, România, Israel, Marea Britanie, Bulgaria, Belgia, Turcia, Irlanda și Canada.

Investiții Vânzări nete

(mln. lei)

Locuri de muncă
Î.M. „Lion Gri” S.R.L.

Anul înregistrării ca rezident – 1997

Ocupație – fabricarea, depozitarea,

și comercializrea angro al băuturilor alcoolice

8,4 mln. $

4,63 mln. $

58

Î.M. „Firstline” S.R.L.

Anul înregistrării ca rezident – 2000
Ocupație – producția de ambalaje din plastic

8,5 mln. $

5,65 mln. $

155

Fujikura Automotive MLD S.R.L.

Anul înregistrării ca rezident – 2016

Ocupație – producția cablajului pentru mașini

10,5 mln. $

14,05 mln. $

1.070

„Industrial Park Centre” S.R.L.

Anul înregistrării ca rezident – 2014

Ocupație – închirierea bunurilor imobile proprii

3,8 mln. $

 0,54 mln. $

5

Djofra-M S.R.L.

Anul înregistrării ca rezident – 2012

Ocupație – producția de plasă din fibră de sticlă

2,0 mln. $

3,65 mln. $

105

S.C.Methimgrup S.R.L.

Anul înregistrării ca rezident – 2005

Ocupație – fabricarea produselor din plastic pentru construcții

1,6 mln. $

 0,34 mln. $

17

   Conform Legii nr.440 din 27.07.2001 „Cu privire la zonele economice libere”, rezidenții Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău” beneficiază de un șir de facilități fiscale cum ar fi:

 • Scutire de 50% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM;
 • Scutire totală timp de 3 ani de plata impozitului pe venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din Zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investiției în Zona liberă, a cel puţin un milion USD;
 • Scutire totală timp de 5 ani de plata impozitului pe venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din Zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii în Zona liberă a cel puţin cinci milioane USD;
 • T.V.A. nu se aplică mărfurilor (serviciilor) livrate în interiorul zonelor libere;
 • Cota zero a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate în Zona liberă din afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate din Zona liberă în afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate în Zona liberă din restul teritoriului Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate de către rezidenţii diferitor Zone libere din Republica Moldova unul altuia;
 • Scutire de plata accizelor pentru mărfurile introduse în Zona liberă din afara Republicii Moldova, din alte Zone libere, din restul teritoriului Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi exportate în afara Republicii Moldova;
 • Nu sunt supuse accizelor livrările de mărfuri efectuate în interiorul Zonei libere şi livrările de mărfuri dintr-o Zonă liberă în alta.

   La fel, Legea nr.440 din 27.07.2001, acordă rezidenţilor ZAL un şir de garanţii. Spre exemplu, se stipulează că, în cazul adoptării unor acte legislative care înrăutăţesc condiţiile de activitate ale rezidenţilor în partea ce se referă la regimurile vamal, fiscal şi alte regimuri, rezidenţii au dreptul, pe parcursul a zece ani de la data intrării în vigoare a acestor acte legislative, să se conducă de legislaţia Republicii Moldova ce era în vigoare până la data punerii în aplicare a noilor legi.

   Analizând potențialul de dezvoltare pentru anul 2018, a proiectelor investiționale deja implementate de rezidenți, au fost obținute următoarele rezultate:

 • Volumul investițiilor – 3,5 mln. USD,
 • Volumul producției Industriale – 585 mln. lei, ceia ce constituie o creștere cu 40%  față de anul 2017 și cu 70% față de anul 2016.
 • Locuri de muncă – 1800 persoane.
 • Numărul proiectelor investiționale în derulare – 10 proiecte – „Kass- Expo International” S.R.L., „Fujikura Automotive MLD” S.R.L., „Led Market” S.R.L., „Sel Chem” S.R.L., S.R.L., „Nanocut” S.R.L., „Thermofol” S.R.L., Î.C.S. „SFB Cables” S.R.L. „Leabon Metal”S.R.L. ,,Europlas Lux” S.R.L. ,,Improcons-Grup” S.R.L.
 • Numărul potențialilor rezidenți noi – 5 proiecte în negociere, 10 planificate pentru 2020.

Rezidenţi ai Zonei libere pot deveni persoanele fizice şi juridice atât ai ţărilor străine, cât şi ai Republicii Moldova. Înregistrarea rezidenţilor se efectuează de către Administraţie pe bază de concurs luându-se în consideraţie volumul şi caracterul investiţiilor, tipul de activitate, direcţiile principale de dezvoltare ale Zonei libere. Concursurile pot fi anunţate atât din iniţiativa Administraţiei, cât şi în baza propunerilor pretendenţilor, iar condiţiile şi ordinea desfășurării acestora sunt aprobate de Guvernul Republicii Moldova. „Statul Vă garantează prin lege protecția investițiilor DVS și Vă asigură stabilitate în desfășurarea afacerilor. Administrația, care facilitează activitatea antreprenorială,în Zona Liberă, Vă va susține activ în promovarea cu succes a noilor proiecte investiționale”, este mesajul dlui Veaceslav Nedelea, Administratorului Principal al Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”, către potențialii investitori .