Interviu al revistei „Moldova în Progres” cu Veaceslav Untilă, Preşedinte al Curţii de Conturi: Vom face totul pentru realizarea scopului nostru suprem – asigurarea eficienţei utilizării banului public…

Dle Untilă, a trecut mai mult de un an de când aţi devenit preşedinte al Curții de Conturi a Republicii Moldova. Cum a fost până în prezent? Spuneam cu ocazia primului an de la învestirea în această funcţie importantă că, deși a presupus o anumită perioadă de acomodare, absolut inevitabilă în situaţia când componenţa unei structuri atât de importante ca CCRM se schimbă în totalitate, totuşi, am reuşit să avansăm pe mai multe dimensiuni, înregistrând rezultate frumoase. A fost perioada în care am pus accentul pe asigurarea eficienţei şi transparenţei în activitatea Curții de Conturi. Am investit mult în instruirea angajaților noştri, astfel încât nivelul profesionalismului lor să fie şi mai înalt. Am consolidat parteneriatele externe, care ne ajută să ne îmbogăţim experienţa de lucru şi să preluăm standarde avansate în domeniu, pe care le implementăm ulterior în activitatea de zi cu zi. Nu în ultimul rând, am depus eforturi susținute pentru a ne îndeplini misiunea de bază – asigurarea eficienţei utilizării banului public, iar raportul pe care l-am prezentat Parlamentului, precum şi acţiunile ulterioare, au demonstrat că în direcţia respectivă s-a avansat serios. De asemenea, am acordat o atenţie deosebită colaborării cu alte structuri abilitate ale statului, în special, pe filiera ce ţine de îmbunătăţirea nivelului de executare a hotărârilor CCRM, or la acest capitol încă mai există lacune, chiar dacă şi aici constatăm o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei. În linii mari, acestea au fost direcţiile de bază în care s-a lucrat şi consider că rezultatele înregistrate, pe care le-am făcut publice cu diferite ocazii, vorbesc de la sine.

Care sunt acţiunile mai semnificative întreprinse de Dvs. în calitate de Preşedinte al Curţii de Conturi? Activitatea la Curtea de Conturi este una în echipă şi nu cred că ar fi corect dacă aş delimita efortul meu de cel al echipei. De aceea, în acest context voi invoca unele şedinţe şi decizii ca urmare a acestor şedinţe, ce au avut un impact deosebit. Aş menţiona aici: auditul financiar privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și ale unor entități din subordine, auditul implementării monitorizării video a traficului rutier, auditul financiar privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Reforma învățământului în Republica Moldova” pe exercițiul bugetar 2016, auditul privind eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de vinuri „Cricova” SA, auditul situațiilor financiare și conformității ale ANSA etc. Noi considerăm aceste acţiuni extrem de importante, deoarece absolut toate au vizat eficienţa utilizării banului public.

În ce relaţii sunteţi cu alte instituţii ale statului? Noi punem legea la baza tuturor acţiunilor noastre şi, evident, relaţiile cu alte structuri de stat sunt cele ce reies din lege. Curtea de Conturi prezintă Parlamentului rapoarte anuale, astfel încât aleşii poporului pot veni şi cu aprecierea muncii pe care o depunem. Către organele de drept venim cu sesizări, semnalând cazuri ce nu se încadrează în limita legală şi care urmează să-şi găsească o continuitate deja pe altă dimensiune decât cea de care este responsabilă Curtea de Conturi. De asemenea, venim cu propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ în vigoare şi, apropo, anul ce a trecut a fost unul de o importanţă deosebită în acest sens. Adică, ne străduim să fim corecţi în tot ceea ce facem, iar relaţiile cu alte instituţii ale statului să se încadreze strict în cadrul legal.

Dar relaţiile cu instituţiile de stat pe care le verificaţi nu au de suferit, dacă emiteţi concluzii ce nu convin acestora? Nu exclud că rapoartele şi deciziile CCRM îi deranjează pe unii dintre acei vizaţi de activitatea noastră, dar aceştia trebuie să înţeleagă că noi nu avem nimic personal cu niciunul dintre ei. Legislaţia este foarte clară la capitolul competenţe şi obligaţiuni ale CCRM şi, dacă am menaja pe cineva, am fi pasibili de răspundere în faţa legii. Noi explicăm acest lucru tuturor celor cu care ne intersectăm în activitatea noastră, iar mesajul nostru este: dacă nu vreţi să vă simţiţi deranjaţi de activitatea CCRM, încercaţi să nu admiteţi devieri de la cadrul legal în vigoare, pentru că, în caz contrar, nu ne lăsaţi altă alternativă decât să semnalăm derapajele şi să demarăm procedurile prevăzute de legislaţie pentru astfel de situaţii.

Aţi simţit în această perioadă influenţa factorului politic? S-au încercat careva presiuni asupra Dvs. şi colegilor Dvs.? Membrii Curţii de Conturi, prin lege, sunt neafiliaţi politic. Chiar dacă exercită careva funcţii politice sau au careva tangenţe cu politicul, în momentul învestirii în funcţie la Curtea de Conturi, ei renunță la orice activitate de acest fel. Noi suntem conştienţi cât este de important ca un organ ca CCRM să nu aibă nicio tangenţă cu politicul, pentru că aceasta numaidecât ar afecta eficienţa, obiectivitatea, imparţialitatea noastră. De aceea, nu numai legea ne determină să ne ţinem departe de politic, ci şi propriile convingeri. Cât priveşte careva influenţe politice, eu personal nu le-am simţit şi cred că nici colegii mei nu s-au confruntat cu astfel de situaţii. Cel puţin, nu am auzit niciodată aşa ceva şi nici nu am simţit ca cineva dintre ei să aibă un comportament suspect din acest punct de vedere. Ne facem datoria faţă de ţară cinstit, încercând ca, prin fiecare acţiune a noastră, să corespundem nivelului înalt pe care-l presupune funcţia.

Ce planuri de viitor aveţi? Vom continua să investim în îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale ale CCRM, în instruirea şi sporirea nivelului de calificare al angajaților noştri, în dezvoltarea parteneriatelor externe pe care le avem, în lansarea de noi parteneriate, în îmbunătăţirea nivelului de executare a hotărârilor Curții de Conturi, în asigurarea unei transparenţe adecvate activităţii unei instituţii atât de importante ca CCRM, în îmbunătăţirea cadrului legislativ ce reglementează activitatea CCRM, în îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii ale statului, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, în promovarea mai intensă a imaginii Curții de Conturi în societate, ca cetăţenii să înţeleagă că activăm strict în interesul lor. Acestea sunt doar câteva din direcţiile de activitate importante pentru noi. Evident, vom acţiona şi în alte direcţii, vom face tot ce va fi necesar pentru realizarea scopului nostru suprem – asigurarea eficienţei utilizării banului public.