Victor Gaiciuc: Potenţialul investiţional din Republica Moldova este încă foarte puţin valorificat …

Participarea Republicii Moldova cu pavilion propriu la Expo Milano 2015 denotă că autorităţile de la Chişinău au conştientizat la justa valoare importanţa participării la astfel de evenimente pentru promovarea mărfurilor autohtone dar şi a ţării ca destinaţie a investiţiilor sau destinaţie turistică.  Dar ce cred despre climatul de afaceri moldovenesc reprezentanţii businessului din Republica Moldova. La acest subiect am discutat cu Victor Gaiciuc, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova, Preşedinte al Societăţii de Asigurări Acord-Grup.

  • Dle Victor Gaiciuc, Republica Moldova participă pentru prima dată cu pavilion propriu la o Expoziţie Mondială, cea de la Milano. Este un semnal că autorităţile moldoveneşti au conştientizat importanţa conectării mai strânse la circuitele comerciale şi investiţionale pentru economia naţională? Într-adevăr, pe an ce trece Republica Moldova se integrează tot mai mult în aceste circuite şi nici nu poate fi altfel, deoarece o economie mică nu poate prospera decât printr-o orientare maximă spre pieţele mondiale şi, pe de altă parte, printr-o deschidere totală faţă de investiţiile internaţionale. Expo Milano 2015 este un prilej perfect pentru fortificarea ambelor aceste direcţii ale cooperării economice a Republicii Moldova.  În acelaşi timp, nu trebuie să uităm despre piaţa muncii din Uniunea Europeană, inclusiv cea italiană, care a atras mulţi cetăţeni moldoveni. În prezent, diaspora moldovenească în Italia este una dintre cele mai numeroase şi mai active diaspore moldoveneşti şi acest lucru poate şi trebuie iarăşi exploarat de autorităţile moldoveneşti pentru spori atractivitatea ţarii noastre pe plan internaţional. Este important ca acest fenomen al migraţiei de muncă să fie atras într-un făgaş legal şi constructiv prin semnarea acordurilor în acest sens de către Republica Moldova şi ţările unde se află cetăţenii ei. Ştiu că astfel de măsuri se întreprind şi acest lucru conferă un plus de credibilitate ţării noastre în exterior.
  • Însă, dacă vorbim despre migraţia de muncă a cetăţenilor noştri, într-o oarecare măsură aceasta subminează altă latură a cooperării economice internaţionale, cea ce ţine de atragerea investiţiilor, or pentru investitori este foarte importantă şi prezenţa în ţara unde vor să-şi plaseze capitalul a unei forţe de muncă bine instruite. Da, această problemă există însă aş vrea să menţionez că forţă de muncă calificată este la moment încă suficientă în Republica Moldova pentru a atrage investiţii importante. Plus la aceasta, muncitorii aflaţi peste hotare, ar fi gata oricând să se întoarcă în ţară chiar pentru unele salarii mai mici, dacă li s-ar asigura un loc de muncă stabil în corespundere cu calificarea şi abilităţile pe care le au. În acest sens, sunt binevenite iniţiativele Ministerului Educaţiei, care a iniţiat o serie de reforme, menite să sporească bazinul de forţă de muncă calificată. Este vorba despre învăţământul vocaţional, care să ofere specialişti în special pentru activităţile industriale şi în general pentru activităţile de producere, inclusiv din agricultură şi industria alimentară.
  • Dacă am ajuns la enumerarea unor ramuri ale economiei, cum credeţi, care ar fi domeniile cele mai interesante ale economiei moldoveneşti pentru investitorii străini ? Nu voi fi original aici şi voi repeta ceia ce spun experţii economici dar şi reprezentanţii autorităţilor statului. Cel mai atractiv domeniu pentru investiţii în Republica Moldova rămâne sectorul agricol şi cel conectat cu el,  cel al industriei alimentare. Având unul din cele mai roditoare soluri din lume, Republica Moldova rămâne o destinaţie jinduită pentru investitorii, care înţeleg sensul activităţii agricole. Loc aici este, cu siguranţă, foarte mult pentru investiţii, potenţialul agriculturii moldoveneşti fiind exploatat într-o măsură foarte mică inclusiv din cauza lipsei mijloacelor, a investiţiilor solide în activităţi cu valoare adăugată înaltă. Deşi putem vorbi despre o modernizare a agriculturii moldoveneşti în ultimii ani, aceasta a rămas încă în mare parte extensivă, mulţi fermieri neavând posibilitatea să investească în mijloace de producţie, soiuri de plante sau animale, linii tehnologice, care să le asigure o valoare adăugată înaltă. Ba mai mult, există foarte multe terenuri neprelucrate. Atragerea investiţiilor ar putea asigura fluxul necesar de mijloace, care să transforme agricultura moldovenească în una intensivă. De aici vor avea de câştigat şi investitorii dar şi economia moldovenească precum şi comunităţile locale, care vor primi mai multe impozite. Rămâne ca autorităţile să poată valorifica acest potenţial. Acelaşi lucru îl putem spune şi în raport cu industria alimentară.  Practic în fiecare orăşel sau sat mare pot exista întreprinderi de procesare, dacă privim prin prisma prezenţei materiei prime calitative pentru industria alimentară. Important este ca oamenii, inclusiv autorităţile locale să ştie să atragă investiţii. Să-i convingă pe oamenii cu bani, inclusiv de peste hotare, că în localitatea lor poate fi dezvoltată o afacere prosperă.
  • Însă, deşi avem condiţii climaterice prielnice, pentru producătorii agricoli şi procesatori este foarte importantă şi piaţa de desfacere. Exact. Şi în această direcţie în ultimii ani s-a făcut un pas, aş zice uriaş. Este vorba despre semnarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care include şi Acordul de Liber Schimb, aşa numitul DCFTA.  Acest acord deschide posibilităţi enorme pentru agricultori, care pot să exporte pe piaţa europeană produsele lor, cea mai mare piaţă din lume. Este necesar ca ei să se conformeze cerinţelor de calitate şi celor de standardizare. Iată aici, pentru investitorii europeni se deschid unele oportunităţi mari, or ei deja sunt familiarizaţi cu cerinţele de calitate şi standardele europene şi nu le-ar fi greu să le aplice şi în Moldova. Din păcate, agricultorii autohtoni o fac destul de greu, deocamdată. Pe de altă parte, deşi la moment avem unele dificultăţi în raport cu Rusia, avem un Acord de Liber Schimb şi cu ţările CSI. Aceste neînţelegeri, cu siguranţă nu vor dura la nesfârşit şi bunele relaţii comerciale sperăm să intre într-un făgaş normal. În acest caz, din Republica Moldova de va deschide şi accesul pe o vastă piaţă a CSI.
  • Doar agricultura este atractivă pentru investiţii? Agricultura este pe primul plan deoarece avantajele pe care le oferă unor potenţiali investitori sunt evidente chiar pentru persoanele neavizate. Dar, bineînţeles, avem şi alte domenii interesante pentru investiţii. Există un potenţial ridicat şi pentru domeniul TIC. În Moldova acestui domeniu îi este acordat constant o atenţie deosebită şi, drept urmare, avem specialişti de înaltă clasă în domeniu. Tehnologia Informaţiei este un sector în permanentă schimbare şi dezvoltare, de aceea serviciile oferite de piaţa moldovenească trebuie şi ele ajustate în permanenţă  la cerinţele pieţei. Iar companiile, care activează cu succes aici de mai mulţi ani, au învăţat să facă acest lucru. Atractivitatea sectorului este dictată de costurile mai mici, datorate salariilor mai mici de la noi dar şi unei forţe de muncă destul de calificate. De asemenea, nu trebuie să uităm despre o infrastructură investiţională pe care o oferă reţeaua Zonelor Economice Libere. Facilităţile fiscale pe care le oferă acestea prezintă un avantaj evident pentru investitori. În momentul în care eşti scutit de impozitul pe venit, devii mult mai competitiv. Plus la asta, aceleaşi costuri cu forţa de muncă, care sunt mult mai mici, rămân un atu serios pentru  aceste zone. Desigur, mai este nevoie de forţă de muncă suficient de calificată, însă unii rezidenţi ai zonelor respective au conştientizat că producerea amplasată aici este suficient de avantajoasă chiar dacă îţi asumi instruirea personalului. Cu alte cuvinte, costurile rămân destul de mici chiar dacă aloci o sumă de bani pentru instruire. Şi, reamintesc că deja a început reforma învăţământului  vocaţional şi în viitorul apropiat vom avea specialişti calificaţi conform cerinţelor economiei.
  • Am vorbit despre mai multe domenii, dar cel al serviciilor, să zicem al asigurărilor, domeniu în care Dvs activaţi, ar fi interesant pentru investiţii? Cred că intrarea unor jucători importanţi de pe piaţa internaţională a asigurărilor pe piaţa moldovenească ar schimba spre bine această piaţă de la noi. În primul rând, datorită faptului că ar aduce reguli de joc clare, practici avansate şi o transparenţă a acţionariatului. Toate acestea ar conduce la o competiţie mai strânsă pe piaţă, care în final nu poate asigura decât sporirea calităţii serviciilor  şi sporirea atractivităţii sectorului. Este cunoscut faptul că importanţa asigurărilor nu este deocamdată conştientizată la justa ei valoare de către o bună parte de cetăţenii noştri. Din această cauză, unele domenii, unele produse de asigurare sunt încă foarte puţin solicitate. Este vorba şi despre aceleaşi asigurări în agricultură, care încă sunt departe de a fi interesante pentru majoritatea fermierilor. O schimbare a atitudinii am putea avea odată cu venirea investiţiilor masive în sectorul agricol, despre acre am vorbit mai sus. Or investitorii străini, în special cei europeni, de regulă, sunt conştienţi de importanţa asigurărilor agricole, care nu lipsesc din nici un plan de afaceri serios.
  • Expo Milano 2015 are drept scop şi promovarea atracţiilor turistice. La acest capitol avem ce să le arătăm turiştilor? Cu siguranţă că avem ce le arăta. Şi foarte multe lucruri interesante. Avem locuri inedite, care şi-au păstrat foarte bine autenticitatea. Însă se ştie că turiştii veritabili caută anume acest lucru, autenticitate. Din păcate, există încă o infrastructură nu atât de dezvoltată a turismului la noi, însă fiţi siguri că dacă vor fi promovate şi cunoscute atracţiile noastre turistice suficient pentru ca să crească fluxul de turişti, vom avea şi investiţii importante în domeniu. În acest context, promovarea Moldovei ca o destinaţie turistică interesantă la Expo Milano, va asigura un flux mai mare de turişti. Ulterior, cu siguranţă vor apărea şi proiecte de anvergură dar şi programe naţionale de dezvoltare a ramurii, cum s-a întâmplat, spre exemplu în România unde în scurt timp au fost deschise 5000 de pensiuni. Desigur, Moldova este mai mică însă în proporţiile corespunzătoare acelaşi lucru se poate întâmpla şi la noi.  Acum este însă foarte importantă promovarea ţării noastre ca o destinaţie turistică inedită. Odată făcut acest lucru şi asigurat un flux de turişti important, cu siguranţă că  ospitalitatea proverbială a moldovenilor îi va convinge pe turişti să revină la noi dar şi să le recomande cunoscuţilor această destinaţie.
  • Dacă vorbim despre promovare, nu putem vorbi deocamdată că moldovenii sunt suficient de abili în a-şi promova avantajele produselor şi serviciilor. Asta o demonstrează şi faptul, că fermierii noştri beneficiază încă foarte puţin de Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Desigur,aici mai este mult de învăţat şi pentru oamenii de afaceri dar şi pentru autorităţi. În primul rând businessmenii noştri trebuie să ştie că promovarea este o preocupare constantă şi una din cele mai importante într-o afacere modernă. Pot fi limitate multe cheltuieli pentru a optimiza afacerea însă nu se recomandă să se facă acest lucru pe seama limitării promovării. Companiile, care au înţeles acest lucru, inclusiv cele din agricultură şi industria alimentară, au rezultate frumoase şi parteneri de nădejde pe termen lung. Este elocvent în acest sens succesul pe care îl au în ultimul timp o serie de întreprinderi vinicole. Bineînţeles că pentru aceasta este necesară asigurarea constantă a calităţii produselor promovate.
  • Totuşi există şi unele probleme în ce priveşte climatul investiţional dar şi promovarea comerţului în ţara noastră. Probleme ce ţin de administraţia publică, birocraţie etc. Acestea ar putea să-i sperie pe potenţialii investitori. Desigur nu este totul perfect iar autorităţile au această meteahnă a birocratizării excesiv.  Însă nu trebuie de uitat că Republica Moldova lucrează constant la îmbunătăţirea climatului investiţional prin simplificarea procedurilor de reglementare a activităţii de întreprinzător, procedurilor de raportare, achitării taxelor şi impozitelor. Ştim, de exemplu, că prin E-transformare, reformele de implementare a serviciilor la distanţă în mai multe domenii, au simplificat cu mult viaţa oamenilor de afaceri. Acum,în multe cazuri, raporturile cu autorităţilor se fac on-line de acasă sau de la birou ceea ce asigură economii importante de timp dar şi de bani. Desigur aici mai este mult de lucru, însă direcţia pe care a luat-o ţara noastră în acest domeniu este cea corectă.

Vă mulţumim pentru interviu.