Victor POIANĂ ,,Luptă pentru a primi ceea ce-ți place, sau vei fi forțat să-ți placă ceea ce primești” Clarence Thomas.

Administrator al Î.S. Complexul ,,Casa Presei” Victor POIANĂ ,,

Cine este Victor Poiană ?
Născut la 27 iunie 1980 în satul Morozeni, raionul Orhei, Victor Poiană a fost numit în funcția de Administrator al Î.S. Complexul ,,Casa Presei” din 04.04.2016. Din momentul în care a fost numit în funcție, Victor Poiană și-a propus să demonstreze că întreprinderea pe care o administrează poate deveni un model de reușită. Anterior, Victor Poiană a activat în cadrul mai multor instituții, precum: Î.S. ”CRIS” Registru”, Î.S. ”Poșta Moldovei”,
Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului RM.
În anul 2004, după absolvirea Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele RM, ca și mulți alți tineri de la noi, actualul administrator al Î.S. Complexul ,,Casa Presei”, și-a încercat soarta alegând să-și construiască un viitor decent peste hotarele țării, în Italia.

De ce ați optat pentru revenirea în țară?
Am revenit acasă în anul 2005, decizie pe care n-o regret nici-o clipă. Avînd în vedere studiile obținute și aspirațiile pe car le aveam, lucrul pe care îl făceam peste hotarele țării nu mă caracterizau și nu îmi aduceau satisfacție (chiar dacă acolo salariul pentru o zi era echivalent cu salariul lunar pe care îl am aici). Dezvoltarea personală și profesională a fost și rămâne o prerogativă pentru mine. Aș vrea să cred că pot contribui la dezvoltarea statului meu, să cred că pot să îmi creez un viitor acasă lîngă cei dragi, iar nepoții mei vor vorbi aceeași limbă ca și strămoșii.
Cu alte cuvinte, trebuie să muncim acum, să facem față prezentului pentru a ne construi un viitor frumos. De asemenea, un rol important în această decizie l-a avut familia, dorul de părinți și de persoanele dragi. Nu pot să-mi imaginez viața departe de ei și de necesitățile lor.

Cum au fost acești ani de activitate în Casa Presei și ce reprezintă pentru Dvs. această instituție?
Mai întîi de toate vreau să punctez niște aspecte. Istoria Întreprinderii ,,Casa Presei” ilustrează toate metamorfozele prin care a trecut Republica Moldova de-a lungul anilor. Complexul ”Casa Presei” – o creație a regimului comunist, a fost ulterior martor și obiect al reformelor, transformărilor și restructurărilor care i-au urmat. Anterior, sarcina de
bază a instituției era acoperirea informaţional-mediatică a tuturor sferelor de activitate din țară, precum: tipărirea ziarelor şi revistelor, reglementarea difuzării şi publicării actelor oficiale, crearea condiţiilor adecvate pentru activitatea redacţiilor ziarelor şi revistelor. Astăzi, raportată la necesitățile actuale, activitatea ”Casei Presei”
diferă, păstrând însă numele și edifi ciul. În prezent, Î.S. Complexul „Casa Presei” este o întreprindere aflată la autogestiune, fondator al căreia este Cancelaria de Stat, iar activitatea de bază este de a oferi spaţii nelocative, destinate închirierii (locaţiune) pentru diferiți agenţi economici. Țin să menționez că în cadrul Î.S. Complexul „Casa
Presei” își au sediile și își desfășoară activitatea redacțiile unor publicații cunoscute în țara noastră, precum: ,,Moldova În Progres”, ,,MOLDOVA” ,,Ziarul de gardă”, ,,VIP Magazin”, „Moldova Suverană”, „Legea şi viaţa”, „Tainele sănătăţii”, ,,Făclia”, Ziarul Național”, ,,Urma Ta”, ,,Agricultura Moldovei”, ,,Эксперт новостей” etc., dar și birouri de avocați, asociații obștești și alți agenți economici.

Ce rezultate favorabile a obținut până în prezent Casa Presei?
Făcând o retrospectivă a activității întreprinderii, consider că, împreună cu colegii, avem temei să fi mândri de rezultatele obținute într-o perioada relativ scurtă.
În prim rînd, s-a contribuit și se contribuie în continuare la ajustarea cadrului normativ și a celui instituțional funcțional al Întreprinderii, avînd în vedere că orice instituție are menirea sa, iar randamentul și profitul acesteia depind de managementul interior. Am reușit
să restaurăm aspectul exterior și interior al clădirii, depășind rămășițele regimului sovietic și mirosul trecutului, care persistau aici. Pornind de la ideea că rezultatele bune se obțin în condiții adecvate și într-o bună atmosferă de lucru, consider că am reușit să
creăm condiții prielnice pentru diversele activități ale agenților economici și, nu în ultimul rînd, pentru vizitatorii noștri. Dat fiind faptul că locatarii noștri
merită tot ce este mai bun. Asigurarea unui aspect plăcut a fost o prerogativă de bază pentru noi.

Povestiți-ne despre familia DVS.
Sunt fericit că am parte de o familie deosebită și unită. Datorită lor și pentru ei tind spre dezvoltare, pentru că știu cu siguranță că soția îmi este cel mai bun consilier în toate aspectele vieții, iar copiii sunt cei pentru care tind să devin cel mai bun exemplu. Nu în ultimul rînd aș vrea să menționez și să le reamintesc tuturor celor acaparați de munca de zi cu zi că familia este lumina și vocea care te susține și te ghidează pe parcursul vieții.

Pe viitor, ce vă doriți pentru Casa Presei?
Sunt o persoană deschisă provocărilor și schimbărilor. Din acest considerent nu mă opresc la rezultatele obținute și tot din acest considerent, împreună cu echipa de la ,,Casa Presei”, ne-am stabilit și alte priorități, care necesită timp și investiții. Printre obiectivele noastre se numără, bineînțeles, crearea și menținerea condițiilor bune de activitate în cadrul ÎS ,,Casa Presei”, investind nu numai în edifi ciu, dar și în procesul de lucru și organizarea
activității întreprinderii, asigurând transparența acestui proces de lucru; îmbunătățirea managementului; dezvoltarea Întreprinderii, atît pe plan economico-fi nanciar, cât și pe piața serviciilor de locațiune, unde Casa Presei își va putea desfășura activitatea la nivel înalt.