Principalul producător de energie electrică și termică în cogenerare din țară, distribuitor și furnizor de energie termică din mun. Chișinău – TERMOELECTRICA – pune umărul la formarea viitorilor profesioniști în energetică, prin ajustarea procesului de studii conform necesităților sectorului energetic național, participarea în procesul de instruire a viitorilor specialiști energeticieni și derularea programelor de practică a acestora în cadrul întreprinderii.

În acest sens, luni, 24 mai, a fost încheiat un acord de colaborare între Termoelectrica și Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) a Universității Tehnice a Moldovei. Documentul prevede asumarea angajamentelor, de ambele părți, privind cooperarea tehnico-științifică şi perfecţionarea cadrelor în domeniul ingineresc şi tehnic, inclusiv formarea continuă a acestora, precum și dezvoltarea relațiilor de parteneriat dintre cele două entități. Memorandumul a fost semnat de către directorul general al TERMOELECTRICA, Veaceslav ENI, şi Victor GROPA, decanul FEIE.

Ne propunem să dezvoltăm viitoarea generație de energeticieni, punând la dispoziția mediului universitar suportul celor mai buni specialiști din întreprindere la derularea programelor de practică și oportunitatea în viitor de a face parte din echipa Termoelectrica, astfel încât  întreprinderile energetice  să fie asigurate cu specialiști de cea mai înaltă calificare”, a declarat Veaceslav ENI, directorul general, Termoelectrica. „Dorim să dezvoltăm relațiile noastre, să avem un parteneriat reciproc, prin care noi, cei din mediul academic, să putem oferi absolvenți calificați, dar și să desfășurăm împreună activități în beneficiul societății”, a conchis conf. univ., dr. Victor GROPA, decan, FEIE. „UTM, în special Departamentul Energetică al FEIE, are o bogată experiență în pregătirea specialiștilor în energetică. Însă atunci când sectorul real ne acordă sprijin în pregătirea acestora, rezultatul este unul foarte bun. Prin semnarea acestui Acord, ne propunem să deschidem noi  perspective pentru studenții noștri, perspective care îi vor determina să studieze temeinic și să persevereze pentru a-și atinge scopul” a adăugat Viorica HLUSOV, șef Departament Energetică, FEIE.

Acordul prevede, de asemenea, ajustarea programelor didactice la necesitățile reale ale sectorului energetic, în conformitate cu perspectiva dezvoltării politicilor şi tehnologiilor moderne din domeniu. Un acord de colaborare similar între Universitatea Tehnică a Moldovei și TERMOELECTRICA a fost semnat în anul 2016. În rezultat, au fost organizate în comun multiple evenimente cu caracter tehnico-științific, cum ar fi: mese rotunde, seminare, conferinţe, excursii cu tematici specializate în domeniu. Totodată, anual zeci de studenți ai UTM și-au desfășurat stagiile de practică în cadrul întreprinderii, iar circa 60 de absolvenți au fost angajați.