Vitalie GAMURARI – Pentru noi este evident că Republica Moldova nu poate rămâne în afara procesului …

Cum ne puteți descrie activitatea și cariera dvs. în cadrul universității?

Sunt la ULIM din 1997, astfel că, cu excepția primei, am contribuit la formarea tuturor promoțiilor ca specialiști. Mi-am început cariera profesională la catedra Drept Internațional, ulterior am susținut și teza de doctor la specialitatea drept internațional. Pe parcursul activității în cadrul Facultății Drept, am condus catedra respectivă, am activat în calitate de prodecan pentru știință, Director al institutului de cercetări, iar în perioada 2008-2013 am ocupat funcția de Decan al Facultății de Drept.

Preluând conducerea facultății, am încercat să implementez bunele practici promovate de centrele universitare europene cu care am avut ocazia să fac cunoștință nu o singură dată. Aceasta a presupus și anumite reformări și optimizări în cadrul facultății. Așa, din patru catedre au rămas doar două, inclusiv am renunțat la catedra Drept Internațional, argumentul fiind ca toate disciplinele să fie predate prin prisma normelor internaționale și, în special ale Uniunii Europene.

Din 2015, odată cu intrarea în vigoare a Codului Educației, am preluat funcția de Director al Școlii Doctorale Drept, fapt ce presupunea reformarea activității științifice, inclusiv a studiilor prin doctorat în Republica Moldova. Doi ani de activitate a Școlii Doctorale, de comun acord cu colegii, conducători de doctorat, am reușit să asigurăm o trecere lentă la noua formă de studii prin doctorat, astfel, aliniindu-ne la bunele practici europene.

La moment, începând cu 9 iunie 2017, ocup funcția de vicerector pentru știință al Universității Libere Internaționale din Moldova. Pe parcursul activității mele, pe lângă orele în calitate de profesor al Facultății Drept, am avut deosebita plăcere să acumulez experiență importantă, grație participării în cadrul diferitor manifestări științifice, fie la nivel național, fie internațional. În special, ași dori să evidențiez cooperarea pe parcursul mai multor ani în calitate de expert al Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În acest context, vreau să informez că am participarea la organizarea mai multor manifestări științifice atât la nivel național, cât și internațional, inclusiv în cadrul ULIM, pe diverse subiecte de drept internațional umanitar, inclusiv cele ce prezintă o importanță pentru Republica Moldova.

În egală măsură, vreau să aduc și exemplul unei alte organizații internaționale importante cu care am avut și avem o cooperarea foarte eficientă – Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, împreună cu care am implementat câteva proiecte. Așa, în contextul în care odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, frontiera de vest a Republicii Moldova devine frontiera de est a UE, astfel, autoritățile de la Chișinău își asumau o responsabilitate sporită în mai multe domenii, printre care se enumeră și combaterea traficului ilegal de migranți. În aceste condiții, a fost considerat oportun introducerea disciplinei „Dreptul refugiaților” cu suportul UNHCR. La fel, ca și în cazul ICRC, printre formele de cooperare cu UNHCR se enumeră organizarea diverselor manifestări științifice naționale și internaționale, printre subiecte fiind probleme stringente cu care se confruntă Republica Moldova.

După cum se observă, în cooperarea științifică Universitatea, ține cont nu doar de valoarea teoretică a subiectului pus în discuție, dar și cel practic. Dacă ne referim la cooperarea la nivel național, putem aduce exemplul unei cooperări durabile cu Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională etc.

Vreau să atenționez, că noi am fost și suntem destul de activi pe piața autohtonă în contextul prestării serviciilor științifice, astfel, practică acumulată pe parcursul anilor va avea o continuitate logică. Aceasta în mare măsură datorează faptului că avem un colectiv profesionist, competențele căruia sunt apreciate inclusiv la nivel internațional. Pentru noi este evident că Republica Moldova nu poate rămâne în afara procesului integraționist, fapt ce include și alinierea cercetărilor la acest fenomen. Aceasta prsupune implicarea în diverse proiecte internaționale, participarea și organizarea manifestărilor științifice internaționale, publicarea rezultatelor științifice în reviste de prestigiu etc. Voi aduce doar câteva exemple de proiecte internaționale în care am fost implicat în ultimii ani.

Așa, în cadrul proiectului lansat de PNUD, a fost elaborat proiectul de lege privind cooperarea Republicii Moldova cu Curtea Penală Internațională. Recent, în cooperare cu Institutul Causway și Ambasada Marii Britanii la Chișinău, am lansat un proiect în domeniul justiției tranziționale. Obiectivele acestui proiect sunt crearea condițiilor favorabile pentru soluționarea conflictului „transnistrean” în baza practicii acumulate de mai multe state, inclusiv Marea Britanie, Africa de Sud, Croația, Bosnia și Herțegovina etc. În acest sens, în baza acordurilor semnate cu Procuratura Generală și Consiliul Superior al Magistraturii, au fost organizate training-uri pentru procurori și judecători, scopul fiind familiarizarea acestora cu conceptul justiției tranziționale, inclusiv practica implementării acesteia în mai multe state.

Un moment semnificativ este faptul că în octombrie 2017 ULIM împlinește 25 de ani de la fondare. A devenit deja o tradiție ca în luna octombrie să fie organizate diverse manifestări cu carcater științific. Și-n acest an vor fi organizate mai multe conferințe științifice naționale și internaționale, cu participarea experților și cercetătorilor din diverse centre științifice și universitare din mai multe state.

Vom încerca să promovăm acest lucru și în continuare dat fiind că o universitate astăzi nu poate funcționa doar în limitele tradiționale. Evident că noi nu refuzăm de la activitățile clasice a universităților, dat fiind că acestea constituie originea libertății academice, doar că ne dăm bine seama că în lipsa implementării unor forme progresive de activitate este imposibil să te menții pe piața educațională.

ULIM este prima universitate privată instituită în Republica Moldova, fapt ce presupune că pe parcursul celor 25 de ani de activitate nu a avut acces la bani publici, deci a trebuit să funcționeze în condițiile unei concurențe destul de dure, în special din partea instituțiilor publice. În asemenea condiții, ULIM a căutat să preia practicile universităților occidentale, să implementeze elemente noi, atractive pentru viitorii studenți, dar și pentru cadrul didactic și științific. Universitatea are semnate acorduri de cooperare cu mai multe universități din statele membre a Uniunii Europene, Turcia, din spațiul post-URSS.

În mod deosebit doresc să menționez în acest context relațiile stabilite cu China și Koreea de Sud, relații, care pe parcursul anilor doar au evoluat și s-au consolidat. În ULIM a fost deschisă reprezentanța Institutului Confucius, institut ce își are reprezentanțe în cele mai prestigioase centre universitare ale lumii.

2017 este un an special pentru ULIM. În aceste condiții vor fi făcute anumite bilanțuri, dar, totodată, vor fi stabilite și obiectivele pentru viitor. Noi conștientizăm foarte bine că dacă nu vom depune eforturi pentru a veni cu idei noi, care ne vor ajuta să depășim perioade de criză, atunci putem deveni neatractivi pe piața educațională a Republicii Moldova, dar și cea regională.

Dumneavoastră ați menționat că ați scris mai multe articole științifice în domenii de cercetare care care vă preocupă. Puteți specifica vă rog despre ce este vorba?

La moment sunt autor a peste 140 de lucrări științifice, publicate în Republica Moldova, Belarus, Ucraina, România, Rusia. Printre acestea se enumeră și două monografii.

La baza primei monografii a stat teza de doctorat întitulată „Conceptul de suveranitate în dreptul internațional contemporan”.

Cea de-a doua monografie este scrisă împreună cu profesorul Alexei Barbăneagră în cadrul unui proiect semnat cu UNHCR și este întitulată „Crimele de război”. În ultima lucrare am pus bazele unui studiu asupra justiției tranziționale, care va fi continuat în cadrul unei alte lucrări, actualmente în curs de finalizare. Această tema, după cum am menționat și anterior, este una actuală pentru Republica Moldova, care pe parcursul a 25 de ani se confruntă cu un conflict „înghețat” pe teritoriul său în lipsa unor soluții viabile în reglementarea acestuia. Sper să reușesc în acest an jubiliar pentru ULIM să prezint acest studiu care are la bază o analiză amplă a proceselor de reconciliere a unor societăți post-conflictuale din Europa, America Latină, Africa și Asia. Prin aceasta voi încerca să reafirmez că ideea întreținerii unui dialog real între cercetările științifice și implementarea rezultatelor acestora în practică este unul din criteriile ce stă la baza activității științifice la ULIM.