În septembrie 2019, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, condus de prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, a organizat cea de-a IV-a ediție a Conferinței Internaționale în în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale ICNBME-2019. Întrunind savanți, cercetători, fizicieni, chimiști, electroniști, medici, specialiști în nanotehnologii și ingineria biomedicală din peste 20 de state ale lumii, și-a reconfirmat menirea de a impulsiona schimbul de informații privind cele mai noi realizări și aplicații teoretice în domeniile aflate la congruența științelor nano și bio.

Ulterior, lucrările conferinței au fost editate de către acad. Ion TIGHINEANU, prof. univ., dr. Victor ȘONTEA și conf. univ., dr. Serghei RAILEAN și publicate de Springer Verlag în Culegerea Federației Internaționale pentru Inginerie Medicală și Biologică (International Federation for Medical and Biological Engineering – IFMBE). Culegerea are un Factor de Impact 0,39, calculat de portalul informațional https://www.resurchify.com/. Factorul de Impact prezentat de acest portal este echivalent cu Citescore, și, prin urmare, este utilizat în locul acestuia.

Citescore este produs de Scopus și poate fi puțin mai mare sau diferit în comparație cu Factorul de Impact produs de Journal Citation Report. Potrivit aceleiași surse (https://www.resurchify.com/), Indicele Hirsch al Culegerii este de 30, iar SCImago Journal Rank (SJR), calculat de baza de date Scopus în care este indexată culegerea este de 0,152. SJR este un indicator care măsoară influența științifică a revistei, cărții sau culegerii de lucrări. La calcularea SJR se ia în considerare numărul de citări obținute de revistă sau culegere în ultimii doi ani și importanța surselor de unde provin aceste citări. SJR este o alternativă Factorului de Impact al Revistei calculat de Web of Science.

Mai multe detalii privind metricile culegerii pot fi găsite pe https://www.resurchify.com/impact/details/19400157277