În perioada 25-29 octombrie a fost efectuată o vizită de lucru la Akademia WSB, Dąbrowie Górniczej, Polonia de către trei membrii ai echipei UTM din cadrul proiectului  ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de către Uniunea Europeană. Membrii echipei UTM – Viorica Sudacevschi, Irina Cojuhari și Silvia Munteanu, împreună cu colegii de la ASEM și ULIM, precum și de la câteva universități din Ucraina, au participat la ședințele organizate în cadrul vizitei la care au fost discutate probleme importante referitor la învățământul dual pentru programele de studii superioare de licență din domeniul științei calculatoarelor și logisticii. Akademia WSB ocupă locul 5 din cele 550 universități internaționale din Polonia, având 15 facultăți, peste 126 programe de studii, peste 1000 studenți din 65 de țări. Participanții au fost întâlniți și ghidați pe parcursul vizitei de către șeful Direcției de Cooperare Internațională – Paweł URGACZ și șefa Biroului Internațional – Dominika CZERNIAK. Un cuvânt de salut a fost adresat de către prof. dr. hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA-WOSZCZYNA –  Decan al Facultății de Științe Aplicate/Rector adjunct pentru Știință și Educație și   dr. Rafał RĘBILASRector adjunct pentru Cooperare Internațională, Universitatea WSB.

Deosebit de interesante și informative au fost mai multe prezentări ale gazdelor de la Universitatea WSB: Educație practică, cooperare cu partenerii de afaceri și cadrul legal al educației duale la Universitatea WSB, prezentator dr. Rafał RĘBILAS; Modele de educație duală la Universitatea WSB, prezentator prof. dr. hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA-WOSZCZYNA; Educația practică în contextul sistemului de asigurare a calității academice, prezentator dr. Sabina RATAJCZAK, director Centrul de Asigurare a Calității/Rector adjunct pentru Inovare, Universitatea WSB; Educație duală în Logistică și programe IT la Universitatea WSB, prezentator dr. n. med. Patrycja Mickiewicz, coordonator de facultate și Aleksandra Tyszkiewicz – Staniowska, manager de proiect.

Pe parcursul prezentărilor au fost punctate beneficiile învățământului dual, și anume asigurarea întreprinderilor cu specialiști foarte bine instruiți în domeniile necesare companiilor, o posibilitate reală pentru studenți de a învăța direct din practică întreprinderilor, posibilitatea mai mare de angajare după absolvirea universității etc. Caracterul practic al fiecărui program de licență presupune, în primul rând elaborarea conceptului programului de studiu bazat pe necesitățile nemijlocite ale grupurilor de angajatori, o combinare optimă între conținutul teoretic și specializat care permite absolvenților să acumuleze anume acele competențe care sunt necesare pe piața muncii, un număr mare de forme practice de studii, cum ar fi workshop-urile, laboratoarele, vizitele la întreprinderi, întâlnirile frecvente cu reprezentanții companiilor, oferte de instruiri în domeniile specializate cu posibilitate de a obține certificare, și, nu în ultimul rând – profesori practicieni din cadrul companiilor, care constituie 60 % din toți profesorii. Formele practice de studii includ mai multe concepte: învățământ centrat pe student, învățământ bazat pe rezolvarea problemelor (PBL), proiecte ale studenților, bazate pe aplicabilitate practică, știință cognitivă și interfață om-mașină etc.

La Universitatea WSB sunt aprobate mai multe modele de învățământ dual:

  1. Trei zile la universitate, două la companie;
  2. 50% studii la facultate, 50% practica la companii.

De menționat este faptul că studenții au stagii de practică în fiecare an, dar, alegând un program dual, sunt acceptați de companii începând cu anul III, iar internship-ul se desfășoară de fiecare dată la altă companie. Astfel, competențele acumulate sunt mai diverse, studentul având posibilitatea să se orienteze unde ar dori să activeze.

De asemenea, a fost efectuată o vizită la Parcul tehnologic din Cracovia – Hub4Industry, și anume Centrul de Robotică ASTOR, unde participanții au avut ocazia să facă cunoștință cu cele mai moderne și performante soluții în domeniul manipulatoarelor robotice industriale, dezvoltate de către compania Kawasaki.

Subiectele abordate în timpul vizitei sunt deosebit de importante pentru UTM, care va implementa învățământul dual la programele de studii superioare de licență Automatică și Informatică și Robotică și Mecatronică, programe care, datorită specificului său, sunt bazate nu doar pe cele mai noi informații științifice, pe cele mai inovatoare tehnologii din domeniul respectiv, dar și necesită echipament specializat costisitor care se poate regăsi în cadrul companiilor de profil.

Mai multe informații despre COOPERA pot fi găsite pe http://coopera-project.ase.md/  și https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova si pe pagina COOPERA a UTM https://proiecte.utm.md/coopera/