La invitația rectorului Universității Transilvania din Brașov, prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, Doctor Honoris Causa al UTM, care este și președintele Consiliului Dezvoltare  Strategică și Instituțională al Universității Tehnice a Moldovei, o delegație a UTM efectuează o vizită la universitatea parteneră pentru a participa la ședințele de lucru organizate în perioada 27-29 mai 2021 la Brașov.  

În sesiunea de lucru găzduită de Universitatea Transilvania din Brașov, care se înscrie în cadrul acordului de colaborare dintre cele două universități, rectorii – prof. univ., dr. hab.Viorel BOSTAN și prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, însoțiți de prorectorii pentru informatizare, relația cu mediul cocio-economic, imagine și comunicare – Dinu ȚURCANU; studii – conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, probleme financiare şi relații internaționale – Daniela POJAR (UTM); activitate de cercetare științifică și informatizare – prof. dr. Carmen BUZEA; internaționalizarea universității și evaluarea calității – prof. dr. ing. Simona LACHE; activitate didactică – prof. dr. Mihaela GHEORGHE; studenți și legătura cu mediul economic și socio-cultural – prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU; relații publice – prof. dr. med. Liliana ROGOZEA (UTB), și-au propus să facă schimb de experiență și o prezentare a bunelor practici în educație, cercetare și în domeniul managementului resurselor umane și administrative. Dialogul se axează în special pe inițierea unor noi programe de instruire cu dublă diplomă, precum și pe participarea în comun la apelul de propuneri a proiectelor finanțate în cadrul Programului ERASMUS+.

În vizor se află și definitivarea Regulamentului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice la UTM, în contextul  preluării bunelor practici în stabilirea cerințelor specifice de ocupare a acestor posturi.

Totodată, vizita constituie și o bună oportunitate pentru a dezvolta noi direcții de colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Transilvania din Brașov, precum și alte entități din acest oraș considerat inima geografică a României.  În context se înscrie și întrevederea cu dl Barna TÁNCZOS, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, aflat în vizită la Universitatea Transilvania din Braşov.