Pe 27 septembrie 2021, cu ocazia celebrării a 60 de ani de la fondarea Agenției Universitare a Francofoniei – AUF, am avut onoarea să primim vizita la Universitatea Tehnică a Moldovei a rectorului Agenției Universitare a Francofoniei, Slim KHALBOUS, și directorului regional al AUF pentru Europa Centrală și Orientală, Mohamed KETATA.

Însoțiți de către Claudia VIȘAN, coordonator de proiecte „Formare, Guvernare și Cercetare”, Antena din Chișinău, Biroul Europa Centrală și de Est al AUF, înalții demnitari ai AUF au fost întâmpinați cordial de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectori, profesori, studenți.

Prof. Slim KHALBOUS, rector al Agenţiei Universitare a Francofoniei, a confirmat interesul în inițierea unui grandios proiect pilot la Universitatea Tehnică a Moldovei. Este vorba despre Centrul de angajabilitate francofonă. Acesta va oferi formare complementară, certificate profesionale. Ultima axă ţine de internaţionalizarea universităţilor din Republica Moldova, pentru ca structurile de cercetare să aibă o deschidere internaţională şi să asigure mobilităţi pentru studenţii şi cercetătorii din ţară.

În alocuţiunea de răspuns, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a menționat că Universitatea Tehnică a aderat la marea familie a AUF acum 24 de ani. „Aderarea Universității Tehnice a Moldovei la Agenția Universitară a Francofoniei a fost de bun augur: pe parcursul anilor AUF s-a manifestat ca un partener de încredere al Universității”.

Prorectorul pentru probleme financiare și relații internaționale al UTM, Daniela POJAR, a subliniat: „Suntem profund recunoscători Agenţiei Universitare a Francofoniei pentru cofinanţarea unei serii de proiecte, implementate în această perioadă, iar studenţii şi corpul profesoral au beneficiat din plin de stagii în universităţile afiliate AUF.”

Înalții oaspeți au răspuns cu aceeași gratitudine la mesajul de recunoștință al rectorului UTM exprimat Agenției Universitare  Francofone pentru contribuția considerabilă la pregătirea cadrelor de ingineri, perfecționarea corpului profesoral și s-au arătat interesați de noile direcții de cooperare, asupra cărora s-a convenit în cadrul dialogului, subliniind că acestea vor consolida în continuare relațiile de colaborare cu UTM.

Strategia Agenţiei Universitare a Francofoniei pentru anii 2021-2025 include patru axe de dezvoltare pentru Republica Moldova, printre care şi crearea unui Birou Naţional al Agenţiei Universitare a Francofoniei la Chişinău.  Strategia a fost prezentată în cadrul evenimentului de aniversare a 60 de ani de la fondarea Agenţiei Universitare a Francofoniei, organizat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în incinta Centrului de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”.

Evenimentul „Café anniversaire de la Francophonie scientifique” a fost prezidat de către rectorul AUF, Slim KHALBOUS, care a dezvăluit importanța readucerii Republicii Moldova în inima Francofoniei, prin consolidarea prezenței AUF, Moldova fiind o resursă francofonă importantă care trebuie dezvoltată. Rectorul a prezentat noua strategie 2021-2025 și planul special Moldova pentru anii 2022-2023. În discuțiile cu partenerii asupra strategiei pentru următorii patru ani, prof. Slim KHALBOUS a reînnoit angajamentul AUF față de instituțiile membre din Moldova, confirmând că AUF ascultă nevoile locale: „Ce vom face în Moldova de acum înainte va fi doar ceea ce moldovenii vor cere să facem”.

În context, rectorul AUF a acordat trofee rectorilor universităților membre, care, la rândul lor, au subliniat importanța colaborării cu AUF pentru consolidarea învățământului superior din Republica Moldova și în special pentru internaționalizarea acestuia.

Universitatea Tehnică a Moldovei este membru titular al AUF din anul 1997. La UTM activează două filiere francofone: „Informatica” – în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (coordonator: Daniela ISTRATI), și „Technologies Alimentaires” – în cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor (coordonator: conf. univ., dr. Aurica CHIRSANOVA). Studenţii şi cadrele didactice ale UTM beneficiază de burse de studii și de cercetare, mobilități academice, alte programe oferite de AUF ce au ca obiective promovarea calității în educație, susținerea cercetărilor științifice, facilitarea inserției profesionale a tinerilor, sporirea rolului universităților în procesul de dezvoltare globală și locală. 

Agenţia Universitară a Francofoniei este o asociaţie mondială de universităţi francofone creată în 1961, care reuneşte peste o mie de instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din 116 de ţări de pe toate cele cinci continente. AUF este operatorul specializat al Francofoniei pentru învăţământul superior şi cercetare, dezvoltând parteneriate cu diferite organizaţii (UNESCO, UE, ONG, întreprinderi din sectorul privat etc.). AUF promovează implicarea dinamică a francofoniei universitare în dezvoltarea economică şi socială a societăţilor din ţările de reşedinţă.