Colegiul Național de Coregrafie în colaborare cu Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare ,,JOC’’ anunță admiterea candidațiilor pentru anul de studii 2022-2023 la specialitatea Coregrafie cu angajarea ulterioară în calitate de dansator în Ansamblul “JOC”. Studiile se organizează cu frecvență la zi cu durata de 3 ani pentru absolvenții gimnaziului. Orele de specialitate se vor desfășura la sediul Ansamblului “JOC” cu asistența maeștrilor de balet ai ansamblului. Disciplinele de cultură generală vor fi studiate în incinta Colegiului Național de Coregrafie. (începând cu anul II).

La absolvire elevii vor susține examene de calificare, Bacalaureat național la dorință. Studenţii vor beneficia: Bursă, Cazare. Ulterioara angajare în trupa de bază a Ansamblului “JOC” (începând cu anul II). Orele de specialitate vor avea loc în cadrul Ansamblului “JOC”. Obiectele de învățământ general vor avea loc la Colegiul Național de Coregrafie. La finele studiilor studenții vor primi diplome de absolvire a Colegiului Național de Coregrafie. Cerințe speciale: Înalțimea băieți de la 170 cm, Înalțimea fete de la 165 cm.

INVITAM LA PRESELECTIE ABSOLVENȚII CLASEI A 6 – A și A 9 – A – Preselecțiile vor avea loc în orașele: Bălți, Chișinău și Cahul Pentru înregistrări și informații: (+373) 68 749 679 Selecția finală va fi organizată în cadrul concursului de admitere la Colegiul Național de Coregrafie începând cu ora 10.00, la data de 11 iulie 2022, mun. Chișinău, Str. M. Eminescu 31.